Centrálny register zmlúv

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 16/2024/SK UNESCO
1130001953
0,00 € PhDr. Peter Rusnák, PhD. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 12/2024/SK UNESCO
1130001954
0,00 € PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 14/2024/SK UNESCO
1130001955
0,00 € Ing. Katarína Kovalová, PhD. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
24. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 15/2024/SK UNESCO
1130001956
0,00 € Mgr. Jozefína Lazorová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. Máj 2024
Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 035189/2024-SLUŽ
1210000181
69 048,71 € ROTOS, s.r.o Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení licencií a podpory
1110000840
23 221,44 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
21. Máj 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 5/2024-FINO
1130001952
205 295,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o výpožičke č. 060721/2022-SLUŽ
1130001951
0,00 € Správa účelových zariadení Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 9/2024/SK UNESCO
1130001949
0,00 € Lucia Miňová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 10/2024/SK UNESCO
1130001950
0,00 € Mgr. Miriam Turayová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 5/2024/SK UNESCO
1130001945
0,00 € Mgr. Matúš Burda Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 6/2024/SK UNESCO
1130001946
0,00 € PaedDr. Jana Kadiláková Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 7/2024/SK UNESCO
1130001947
0,00 € Mgr. Jana Gombitová Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
14. Máj 2024
Dohoda o refundácii cestovných náhrad č. 8/2024/SK UNESCO
1130001948
0,00 € PaedDr. Mária Vanšovská, MBA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 09-KR/2024/OBOS
1130001931
1 400,00 € DAITABLE, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náhrad č.02-KR/2024/OBOS
1130001933
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2024
Dohoda o poskytnutí náhrad č.01-KR/2024/OBOS
1130001932
0,00 € SARIO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č.08-KR/2024/OBOS
1130001930
1 400,00 € Exportno-importná banka Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 10-KR/2024/OBOS
1130001934
260,00 € SLUŽBA NITRA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
10. Máj 2024
Dohoda o refundácii nákladov cestovných výdavkov č. 11-KR/2024/OBOS
1130001935
1 400,00 € FUERGY Industries, j.s.a. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR