Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
Licenčná zmluva
16/LZ/2021
3 000,00 € Slovenský filmový ústav Česká televize
14.
Máj
2021
Dohoda č. 21/12/060/303 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2
21/12/060/303
2 778,33 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Dana Hagarová - DAMAH
14.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20219297_Z
11 313,40 € TIMED, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
14.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20218904_Z
17 809,00 € INTEC PHARMA s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
128/2021
90,00 € Christov Petr Divadelný ústav
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na jeho vydanie
130/2021
0,00 € Timko Martin Divadelný ústav
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
131/2021
0,00 € Lacko Ivan Divadelný ústav
14.
Máj
2021
Licenčná zmluva
129/2021
0,00 € Bachratý Ctibor Divadelný ústav
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
132/2021
0,00 € Beňačková Rišková Mária Divadelný ústav
14.
Máj
2021
Zmluva o podnájme obytných miestností
ZML 141/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku doc.ThDr.Peter Majda,PhD.
14.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č.2021/89-1/04Vic
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č.2021/89-1/04Vic
0,00 € Špeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím Detva Domov sociálnych služieb
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219275_Z
1 679,88 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219262_Z
3 933,60 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219264_Z
774,00 € VT-HADICE & PLAST s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219268_Z
335,94 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219269_Z
1 200,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 6/OZ07/ II.Q.2021/EAD
2246/2021/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Drevoimport s.r.o.
14.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č. 1, 3A alebo 3B
21/13/54E/1383
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín DRISPO s. r. o.
14.
Máj
2021
dohoda o poskytnutí finančného príspevku - opatrenie č. 2
21/12/54E/2073
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Dušan Hubač
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219351_Z
6 159,00 € GARBIAR Stavebniny s.r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave