Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo
12/2021-FMU
35,00 € prof. PhDr. Ján Budzák, ArtD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo
10/2021-FMU
45,00 € Mgr. art. Dušan Štefánek Akadémia umení v Banskej Bystrici
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo
7/2021-FMU
35,00 € doc. Tatiana Medvedníkova, PhD. Akadémia umení v Banskej Bystrici
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo
4/2021-FMU
80,00 € Mgr. art. Peter Drlička Akadémia umení v Banskej Bystrici
14.
Máj
2021
Zmluva o ubytovaní študentov
39004-1
279,60 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Alexandra Šagátová
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. Z-41/2021/E-SMŠ
Z-41/2021/E-SMŠ
3 376,18 € Štátna veterinárna a potravinová správa SR Alžbeta Križánková
14.
Máj
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme služobného bytu
4/1082/2017 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Anežka Olejárová, rod. Sabadošová
14.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/13/54E/1482
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Anton Paluš
14.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci
12/SP/2021
750,00 € Slovenský filmový ústav ARINA s.r.o.
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219232_Z
1 115,00 € X logistics, s.r.o. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
14.
Máj
2021
Opatrenie č.4
21/12/54E/1587
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Boris Švasta KOREX
14.
Máj
2021
Dodatok k DoC VP
0A10077991
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
14.
Máj
2021
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
Z15/2021/ÚGBR
1 690,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219220_Z
1 296,00 € Lambda Life a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
14.
Máj
2021
Zmluva oí dielo č. 01/05/2021
5/21
60 866,75 € GM-STAV s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Lučenec
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
9929142540
0,00 € Slovak Telekom, a. s. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Stará Ľubovňa
14.
Máj
2021
Darovacia zmluva 3-2021
Darovacia zmluva 3-2021
1 046,00 € Global Payments s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Učiteľská
14.
Máj
2021
Darovacia zmluva č.102021
102021
0,00 € Ondrej Pačay Centrum pre deti a rodiny Sabinov
14.
Máj
2021
Dodatok č. 2
25125/2020-M_ODSM, 88818/2020
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
14.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu
OU-BA_ZM_OKR1-2021-069801_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Bratislava Centrum spoločných činností SAV