Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Autorská zmluva o dielo
6021005696
75,00 € Tomáš Boroš Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0041
PP-H-EUROPE-21-0041
7 994,75 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Autorská zmluva o dielo
6021005697
75,00 € Helena Korpelainen Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Autorská zmluva o dielo
6021005698
75,00 € Dragica Šalamon Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Autorská zmluva o dielo
6021005398
150,00 € Mitja Brilly Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0020
PP-H-EUROPE-21-0020
3 993,31 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0013
PP-H-EUROPE-21-0013
4 998,60 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0010
PP-H-EUROPE-21-0010
6 000,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0021
PP-H-EUROPE-21-0021
2 340,50 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0014
PP-H-EUROPE-21-0014
3 999,80 € Ústav informatiky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
30.
November
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - Pavilón N č. 162/2021/AXNV
179/2021/AXNV
6 400,00 € NORTHFINDER a.s. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202122436_Z
109 558,80 € exe, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122490_Z
19 093,16 € Bidfood Slovakia s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29.
November
2021
Dohoda o vzájomnej spolupráci
AOS-X-6/2021
0,00 € SIPKES s.r.o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29.
November
2021
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 827 118 1035-1-2015-DUNZ
827 118 1035-1-2015-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Alexander Hajduk
29.
November
2021
Kúpna zmluva - živé zvieratá
Kúpna zmluva č. 1 150 05 2021
2 500,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Topoľčianky Animoterapeuticko - jazdecké centrum Snina
29.
November
2021
Zmluva o ubytovaní uzatvorená podľa § 754 a nasl. Občianskeho zákonníka
OL-ZML-20/2021
0,27 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012
29.
November
2021
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a k Zmluve o nájme parkovacích miest
Dodatok č. 6 k Z/BTS/DOP-KAK/204/2017
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) AT Car SK, s.r.o.
29.
November
2021
predaj hnacie dráhové vozidlo
12000012523/2021/S41
54 300,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. AZ-KOVEX plus s.r.o.
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-T472-512-005-002
26 810,98 € Obec Strelníky Banskobystrický geomontánny park