Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu
284/2022
0,00 € Mesto Partizánske 103 club, s. r. o.
30.
Jún
2022
Kúpna zmluva Obec Turček - r. Kuciaňová
1
0,00 € ? 33225478
29.
Jún
2022
ZMLUVA č. 827/2022/OPR o poskytnutí dotácie
827/2022/OPR
6 000,00 € Prešovský samosprávny kraj 3AL BIKETRIAL CLUB POPRAD, o.z.
29.
Jún
2022
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmluve č. NZ/41/2017-G zo dňa 07. decembra 2017
D6 k NZ/41/2017-G
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3J Pyramids, s.r.o.
29.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. NZ/30/2022
NZ/30/2022
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3J Pyramids, s.r.o.
30.
Jún
2022
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55120415
120,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne 55120415
29.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie
154/2022
7 100,00 € Mesto Žilina A K A Z A
29.
Jún
2022
Dohoda č. 22/26/054/64
22/26/054/64
3 406,14 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica A-Z Gastro
30.
Jún
2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a k Zmluve o nájme parkovacích miest č. Z/BTS/DOP-KAK/3/2019
Dodatok č. 5 k Z/BTS/DOP-KAK/3/2019
0,00 € Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS) A, Klees Slovakia, s.r.o.
30.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
58006-1
80,50 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Abdalwhab Mohammed Ahmed Abdalla
30.
Jún
2022
Dodatok č. 12
D2011/095-12
0,00 € BYTHERM s.r.o. Mestský bytový podnik Abelovský Ivan
30.
Jún
2022
vybudovanie dvoch spevnených plôch na účel parkovania spolu 10 - tich osobných motorových vozidiel pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome č. 539 na Ul. Tajovského
434/2022
30,00 € Mesto Žiar nad Hronom Adam Adamov
29.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57938-1
98,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Dvorský
29.
Jún
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
57938-1
98,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Dvorský
29.
Jún
2022
ZMLUVA O NÁJME MESTSKÉHO BYTU
197/02/2022/986/27
240,00 € Bytový podnik Svit, s.r.o. Adam Koky, Zuzana Kokyová
30.
Jún
2022
ZMLUVA O PODNÁJME BYTU
Z_162_2022
150,00 € Štátna filharmónia Košice Adolf Plachetka
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00335/15/04/2022
00335/15/04/2022
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Adria Hlúbiková
29.
Jún
2022
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž 2022/2023/13 MŠ stáž
ZML 424/2022 RE
1 412,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Adriana Masliková
30.
Jún
2022
Zmluva č. 9-19-0448-22
919044822
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Adriana Tovtyn
30.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2022/030221
086-22-02-4
30,00 € Obec Dunajská Lužná Adriana Vrábliková