Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004381
450,00 € Aleš Stuchlík Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004384
300,00 € Aleš Stuchlík Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Máj
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-AT-20-0013
SK-AT-20-0013
5 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004386
450,00 € Ondřej Slanař Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004394
150,00 € Josef Velíšek Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004395
900,00 € Vladislav Škorpil Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004402
300,00 € Pavel Kubát Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004420
150,00 € Gabriela Kuncová Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004421
150,00 € Ivan Hadrián Tuf Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004436
600,00 € Alexandr Chvátal Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004440
150,00 € M Vecka Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004441
150,00 € Zdeňka Kalnická Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004478
300,00 € Radomír Klvač Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Máj
2021
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. BB/2021/606540/ŠP o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. BB/2021/606540/ŠP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO družstvo RAPOVCE, družstvo
12.
Máj
2021
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. BB/2021/610551/ŠP o poskytnutí pomoci v zmysle schémy štátnej pomoci SA.56615(2020/XA) v znení Dodatku č.2 na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat
Dodatok č. 1/2021 k zmluve č. BB/2021/610551/ŠP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGROPEX s.r.o.
11.
Máj
2021
Príloha č. 2_2021_EH k Zmluve č. BB_2020_605520_HD_EH na elektronické zasielanie hlásení do CEHZ cez Prístup farmára
371_2021 Príloha č. 2_2021_EH k Zmluve č. BB_2020_605520_HD_EH na elektronické zasielanie hlásení do CEHZ cez Prístup farmára
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo
12.
Máj
2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-47-25/2021
6,70 € Ing.Michal Hrnčiar, PhD. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12.
Máj
2021
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
AOS-47-26/2021
24,18 € Ing.Jaroslav KOMPAN Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
12.
Máj
2021
Zmluva o prevode správy majetku 2021/700-HM
AOS-IV-2/2021, 2021/703-HM
0,00 € Ministerstvo obrany SR Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
11.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218749_Z
2 304,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika