Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0025
PP-H-EUROPE-21-0025
3 999,74 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0026
PP-H-EUROPE-21-0026
3 993,50 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0027
PP-H-EUROPE-21-0027
3 997,60 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0028
PP-H-EUROPE-21-0028
3 993,46 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0030
PP-H-EUROPE-21-0030
3 261,72 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0031
PP-H-EUROPE-21-0031
5 000,00 € Kempelenov inštitút inteligentných technológií Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0042
PP-H-EUROPE-21-0042
3 998,13 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0035
PP-H-EUROPE-21-0035
3 999,36 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0036
PP-H-EUROPE-21-0036
4 988,88 € Ekonomická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0011
PP-H-EUROPE-21-0011
3 992,59 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0038
PP-H-EUROPE-21-0038
7 993,17 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0039
PP-H-EUROPE-21-0039
3 986,69 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0012
PP-H-EUROPE-21-0012
3 993,40 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0016
PP-H-EUROPE-21-0016
3 999,80 € Ústav informatiky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0017
PP-H-EUROPE-21-0017
8 000,00 € Ústav informatiky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0040
PP-H-EUROPE-21-0040
3 997,64 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0043
PP-H-EUROPE-21-0043
5 989,09 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0047
PP-H-EUROPE-21-0047
4 000,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0048
PP-H-EUROPE-21-0048
3 236,49 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0049
PP-H-EUROPE-21-0049
3 947,40 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja