Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
53439-1
222,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Uhlík
20.
Január
2022
Zmluva o ubytovaní študentov
53439-1
222,80 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Uhlík
20.
Január
2022
Kúpna zmluva č. 14 05 2022 1Q
Kúpna zmluva č. 14 05 2022 1Q
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč AGÁT SET, s r.o.
20.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5721005546
75,00 € Alberto Fina Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5721005604
75,00 € Daniela Kaposztásová Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5721005605
75,00 € Martin Maštálka Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5721005475
75,00 € Robert Zbíral Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5721005465
75,00 € Róbert Kubinec Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5721005491
75,00 € Ivan Nemec Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5721005511
75,00 € Stefano Girotto Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Autorská zmluva o dielo
5721005539
75,00 € Jaroslav Blaško Agentúra na podporu výskumu a vývoja
20.
Január
2022
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckych práv
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníkych práv
112,48 € LESY Slovenskej republiky, organizačná zložka OZ Tribeč AGRIPENT spol. s r.o.
20.
Január
2022
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 uzatvorenej dňa 21.12.2021
11/2022/AXNV
0,00 € ZO OZPP agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
20.
Január
2022
Zmluva o údržbe zariadení
AOS-IX-59/2021
57 600,00 € Schindler výťahy a eskalátory a.s. Akadémia ozbrojených síl gen. M.R.Štefánika
20.
Január
2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA
1657/2021
2 926 077,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. Kindergärten
20.
Január
2022
Zmluva o vzájomnej spolupráci
NZ/TAT/VR/7/2022
0,00 € Letisko Poprad-Tatry, a.s. AQUAPARK Poprad, s.r.o.
20.
Január
2022
Dohoda č. SPONR-48-1/2021
Dohoda č. SPONR-48-1/2021
0,00 € Ministerstvo obrany SR - sekcia majetku a infraštruktúry MO SR Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
20.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 933/2021-5/1.1.1
5 000,00 € Martina Sľúková Audiovizuálny fond
20.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 716/2021-5/1.1.1
5 000,00 € Anastasia Sevastyanov Audiovizuálny fond
20.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí štipendia z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 950/2021-5/1.1.1
7 000,00 € Michaela Bobocká Audiovizuálny fond