Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Jún
2021
Zmluva o vypožičke
Z/2021/1180/XIV/JLF/KD
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzitná nemocnica Martin
22.
Jún
2021
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2021-0128-1151320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. A.En. Slovensko, s.r.o.
22.
Jún
2021
Zmluva č. PO/2021/701024/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti mäsových plemien HD a dojčiacich kráv
PO/2021/701024/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO BESKYD s.r.o.
22.
Jún
2021
Príloha č.1/2021/HD k zmluve č. PO/2021/701024/HD/MP na vykonávanie kontroly úžitkovosti hovädzieho dobytka
Príloha č.1/2021/HD k zmluve č. PO/2021/701024/HD/MP
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p. AGRO BESKYD s.r.o.
22.
Jún
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov (KANCELÁRSKE PRIESTORY) uzatvorená v zmysle Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
55/2021/AXNV
7 452,00 € Slovenský poľovnícky zväz, Medzinárodná výstava psov Nitra agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 220/2020/AXNV zo dňa 15.12.2020 uzatvor. podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
42/2021/AXNV
1 680,00 € MEDIA/ST, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22.
Jún
2021
Zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
19/2021/AXNV
0,00 € Ľubomír Konc agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22.
Jún
2021
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
53/2021/AXNV
37 463,52 € Slovenský poľovnícky zväz, Medzinárodná výstava psov Nitra agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí služieb
ZM1007135
2 824,56 € Rozhlas a televízia Slovenska Akadémia LEAF - LEAF Academy
22.
Jún
2021
Licenčná zmluva č. AOS-iX-31/2021
AOS-IXY-31/2021
612,00 € BE-SOFT, a.s. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
22.
Jún
2021
Príkazná zmluva č. AOS-IX-25/2021
AOS-IX-25/2021
556 000,00 € Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície , Bratislava Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Liptovský Mikuláš
22.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
APZ_ZM_APZ- KV-1-009-2021_2021
0,00 € ASANARATES s.r.o. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
22.
Jún
2021
Dodatok č. 1/DZ SKATB001 K zmluve o poskytnutí NFP z EFRR
650/2021
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. Kindergärten
23.
Jún
2021
Zmluva o vykonaní klinického skúšania humánneho skúšaného produktu
117/21
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín AstraZeneca AB, organizačná zložka
23.
Jún
2021
Rámcová dohoda
AOMVAS-1-58/2021
213 900,00 € HYCA s.r.o. Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
22.
Jún
2021
Inominátna zmluva
I-HM/007-2021/110
0,00 € Hydromeliorácie, š.p. BAUGROUP, s.r.o.
22.
Jún
2021
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-21-078-2021_2021
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
22.
Jún
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
753/2021 info
2 147,26 € Slovenská pošta, a. s. Bc. Martin Petrík LINOS
22.
Jún
2021
Kúpna zmluva
72/2021
2 300,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Bc. Michaela Lomjanská
22.
Jún
2021
Kúpna zmluva
73/2021
1 900,00 € Záchranná zdravotná služba Bratislava Bc. Vladislav Žitník