Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
AUTORSKÁ ZMLUVA O VYTVORENÍ DIELA A UDELENÍ SÚHLASU NA JEHO POUŽITIE (LICENČNÁ ZMLUVA) č. TvU_2021_FF_06
TvU_2021_FF_06
40,00 € PhDr. Katarína Millová, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
14.
Máj
2021
Sponzorská zmluva
2/101001/2021/D
150,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Slovenská banská komora
14.
Máj
2021
Sponzorská zmluva
3/101001/2021/D
150,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Slovenská banská komora
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
30/106101/2021
75,00 € Mgr. Jaroslava Červeňáková Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
31/106101/2021
60,00 € Ing. Jozef Lešo Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
14.
Máj
2021
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55170346
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Maksym Havryliuk
14.
Máj
2021
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55180291
75,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Vladyslav Kostiuk
14.
Máj
2021
Licenčná zmluva
19/2021/UVLF-FPH
0,00 € PharmDr. Mária Galeštoková a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14.
Máj
2021
Licenčná zmluva
14/2021/UVLF-FPH
0,00 € RNDr. Monika Šuleková, PhD. a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14.
Máj
2021
Licenčná zmluva
15/2021/UVLF-FPH
0,00 € Mgr. PharmDr. Mária Angelovičová a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
14.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
136/2021
400,00 € Barbara Gocníková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14.
Máj
2021
Príkazná zmluva
137/2021
300,00 € Barbara Gocníková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
138/2021
100,00 € Zuzana Jakabová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
139/2021
500,00 € Šimon Chovan Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
140/2021
200,00 € Oksana Hoshko Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. SK-AT-20-0010
Z/2021/873/XI/JLF/KD
5 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
14.
Máj
2021
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme
Z/2021/874/XIV/JLF/KT
0,00 € Slovenská republika v správe Univerzitnej nemocnice Martin Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
14.
Máj
2021
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme
Z/2021/875/XIV/JLF/KT
0,00 € Slovenská republika - v správe Univerzitnej nemocnice Martin Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
14.
Máj
2021
Licenčná zmluva na SOFTWARE a na poskytnutie súvisiacich služieb č. UPJŠ - 195/2021
UPJŠ - 195/2021
180 000,00 € Virtual Medicine, s.r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14.
Máj
2021
Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študenta
FF 94/2021
0,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach