Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20210504_hromnikova
0,00 € Slovenská akadémia vied Mgr. HROMNÍKOVÁ Dominika
14.
Máj
2021
ACCOMMODATION AGREEMENT
20210510_zain
0,00 € Slovenská akadémia vied Ahmed Gamal Mohamed Zain
14.
Máj
2021
ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
Z15/2021/ÚGBR
1 690,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - Fakulta prírodných vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
14.
Máj
2021
ZMLUVA O UBYTOVANÍ
20210508_kontar
0,00 € Slovenská akadémia vied Ing. KONTAR Szilvia PhD.
14.
Máj
2021
Zmluva o prevode vlastníctva č. 00473/2021-PKZP-K40057/21.00 - NDS, a. s., k. ú. Podunajské Biskupice,
00473/2021-PKZP-K40057/21.00
79 852,32 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
14.
Máj
2021
Dodatok č. 00689/2021-PKZ -K40327/20.01 - NDS, a. s., k. ú. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II
00689/2021-PKZ -K40327/20.01
18 348,48 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovenský pozemkový fond
14.
Máj
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00850/2021-PKZO-B40048/21.00 - Mgr.Eva Kollárová,PhD, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava-mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV
00850/2021-PKZO-B40048/21.00
7 961,98 € Mgr. Eva Kollárová, PhD. Slovenský pozemkový fond
14.
Máj
2021
drevná hmota
01032/2021-PKZO-D40004/21.00
0,00 € Bučková Anna, SHR Slovenský pozemkový fond
14.
Máj
2021
Zmluva o vytvorení nadačného fondu Nadácie Pontis
2021-0106-1101100
0,00 € Nadácia Pontis Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
Máj
2021
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2021-0132-1139230/01
149,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo na vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva na použitie umeleckého výkonu
0093/FTF/2021
500,00 € Rebeka Poláková Vysoká škola múzických umení
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
0083/FTF/2021
400,00 € Andrej Ovald Vysoká škola múzických umení
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo
51/VŠMU/2021
43 188,00 € TKD Výťahy s.r.o. Vysoká škola múzických umení
14.
Máj
2021
Zmluva o účinkovaní
0085/FTF/2021
350,00 € Gabriela Kaňová Vysoká škola múzických umení
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
0086/FTF/2021
150,00 € Simona Machovičová Vysoká škola múzických umení
14.
Máj
2021
Zmluva o účinkovaní
0089/FTF/2021
200,00 € Viktória Udvardyová Vysoká škola múzických umení
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
0091/FTF/2021
300,00 € Jaroslav Ryzek Vysoká škola múzických umení
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na použitie diela
0092/FTF/2021
200,00 € Matúš Oparty Vysoká škola múzických umení
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo na vytvorenie umeleckého výkonu a licenčná zmluva na použitie umeleckého výkonu
0090/FTF/2021
50,00 € Agi Gubíková Vysoká škola múzických umení
14.
Máj
2021
Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu
0080/FTF/2021
0,00 € Georgina Šimonova Vysoká škola múzických umení