Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219215_Z
117 095,00 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
14.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20219216_Z
15 400,00 € Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219217_Z
179 874,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219220_Z
1 296,00 € Lambda Life a.s. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
14.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20219064_Z
11 180,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219226_Z
1 499,99 € Tibor Varga TSV PAPIER Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219227_Z
1 549,00 € LASER servis, spol. s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20219228_Z
1 699,99 € AutoFlex, s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219232_Z
1 115,00 € X logistics, s.r.o. Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219252_Z
4 050,00 € APM Technik s.r.o. Mestská časť Bratislava - Dúbravka
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20219253_Z
1 650,00 € BALÁŽIK-SK s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
14.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20219256_Z
32 685,60 € SATES, a.s. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219259_Z
858,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Univerzita Komenského v Bratislave
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219262_Z
3 933,60 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219264_Z
774,00 € VT-HADICE & PLAST s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219268_Z
335,94 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219269_Z
1 200,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219250_Z
2 306,40 € TRACO Computers s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
14.
Máj
2021
Mandátna zmluva č. 2/2021
22021
0,00 € Ing. Jozef Arendáč - AREKO Ľubovnianska nemocnica, n. o.
14.
Máj
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. SK-AT-20-0006
024/2021/FUSAV
5 000,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied