Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123447_Z
17 199,00 € PORTAS GROUP spol. s r.o. Mesto Banská Bystrica
30.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122773_Z
151 052,40 € Falck Fire Services a.s. Letisko Poprad - Tatry, a.s.
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202123386_Z
1 899,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
30.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122747_Z
100 000,00 € Explorea s.r.o. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
30.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122318_Z
23 408,40 € REVIS-SERVIS spol. s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202123448_Z
49 999,00 € TIS, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
30.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202122294_Z
95 990,40 € Up Déjeuner, s. r. o. Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123506_Z
499,99 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody
30.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122764_Z
639,00 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123313_Z
19 675,10 € A.En. Slovensko s.r.o. Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
30.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122775_Z
137,98 € K-TRADE spol. s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123654_Z
2 797,00 € EUROGASTROP s.r.o. Školský internát Medická 2, Košice
30.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122567_Z
6 904,80 € ITSK, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
30.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123270_Z
2 250,00 € Richard Šrobár LITTERA Stredná priemyselná škola Považská Bystrica
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202123281_Z
16 559,88 € MAT-obaly, s.r.o. Nemocnica Poprad, a. s.
30.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122783_Z
4 042,80 € LIsyst s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123465_Z
2 249,00 € TaJaMed s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
30.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122823_Z
2 508,00 € MICRONIX spol. s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123425_Z
104,00 € CORA GASTRO s.r.o. Mesto Komárno
30.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122801_Z
82 416,00 € ULTRAMED s.r.o. Východoslovenský onkologický ústav, a.s.