Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo_VUS_VK 2021
Zmluva o dielo_VUS_VK 2021
918,00 € Výskumný ústav spojov, n. o. Rada pre vysielanie a retransmisiu
17.
Máj
2021
dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie úlohy APPV-19-0461
07/2021
0,00 € Ústav anorganickej chémie SAV Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied
17.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č.2/2021
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č.2/2021
0,00 € Ponitrianske múzeum v Nitre Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku č. 2/2021
2/2021
0,00 € Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č.2/0132/21
Zmluva č.9/2021
1 300,00 € Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
23/2021
100,00 € L. Silvestroni Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
24/2021
100,00 € Dr. Tanja Lube Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
25/2021
100,00 € Dr Alessandro Zavatta Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
Príkazná zmluva
100,00 € Dipl Ing. E. Kaliampakas Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z16/2021/ÚBGR
2 016,89 € LABO - SK, s.r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
27/2021
100,00 € Dr.Hans Kleemann Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Dodatok č. 4 k Zmluve o spolupráci pri riešení projektu a o podmienkach poskytnutia prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0018/18; Zmluva č. 42/UEL/2018
11/UEL/2021
1 193,00 € Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Botanický ústav
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
28/2021
100,00 € Dr. Tetyana Yevsa Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
29/2021
100,00 € Prof. Dr. Gianvito Vilé Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
30/2021
100,00 € Univ. Prof. Dr. Alexander Bartelt Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
32/2021
100,00 € Pablo Menendez Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
33/2021
100,00 € Karel Janda Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na riešenie projektu VEGA č. 2/0108/21
12/UEL/2021
700,00 € Ústav ekológie lesa, Slovenská akadémia vied Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, Botanický ústav
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
34/2021
100,00 € Dr. Salvatore Severino Slovenská akadémia vied
17.
Máj
2021
Zmluva o vedeckej spolupráci-Slezská univerzita
Zmluva o vedeckej spolupráci-Slezská univerzita
0,00 € Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovedná fakulta Archeologický ústav Slovenská akadémia vied