Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000297
108,24 € Marianum Silvia Kobzová
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000409
77,09 € Marianum Zorica Vujoševičová
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000413
135,30 € Marianum Ing. arch. Lorant Krajcsovics
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2140000112
135,30 € Marianum Ing. Peter Vyskoč
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/3160000003
94,71 € Marianum RNDr. Viera Širáňová
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000412
135,34 € Marianum Ing. Oľga Pohlodová
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000391
135,30 € Marianum Simona Zvijasová
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000410
135,30 € Marianum Mgr. Silvia Bottová
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2110000022
40,59 € Marianum Branislav Polák
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000411
13,53 € Marianum Ing. Milan Fašiang
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2140000110
134,34 € Marianum Edita Svoradová
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1060000056
135,30 € Marianum Oľga Syneková
3. Jún 2023
Dohoda o urovnaní
061/2023
3 000,00 € Merjavý Anton, Ing. - STAVMER Obec Markušovce
3. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
ENT_001/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Slanec
3. Jún 2023
Zmluva o dielo č.6/23/ECR
ZOD_003/2023
0,00 € ENVIRONCENTRUM, s.r.o. Obec Slanec
3. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemku
351/2023
289,32 € Mesto Šala Kilácsková Emese, Ing.
3. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemku
352/2023
200,55 € Mesto Šala LABEERINT, s. r. o.
3. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
361/2023
397 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Mesto Šala
3. Jún 2023
Nájomná zmluva
346/2023
20,00 € Mesto Šala Nagyová Veronika
3. Jún 2023
Nájomná zmluva
345/2023
9,95 € Mesto Šala Hamarová Monika