Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2023
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55110831
120,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Liudmyla Chornobai
3. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebyt. priestorov - Úsmev ako dar
INT_033/2023
0,00 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Mestská časť Bratislava - Čunovo
3. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
38/2023
30,00 € Obec Siladice Slavko Pasternák
3. Jún 2023
Dodatok č. 2 k ZoD č. 72/2021
ZOD_019/2023
2 427 041,23 € Adifex, a.s. Mesto Topolčany
3. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
NAJ_034/2023
278,00 € Križan Miloš, Mgr. Mesto Sabinov
3. Jún 2023
Darovacia zmluva
26/2023
500,00 € Obec Dolné Kočkovce GIMAX Logistics, s.r.o.
3. Jún 2023
Dohoda o ukončení zamestnávateľskej zjmluvy o doplnkovom dôchodkovom sporení
202300027/2023
0,00 € NN Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. Základná škola Važecká
3. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
26-06/2023
50,00 € Obec Ladomirová Erika Kravčišinová
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1010000296
131,04 € Marianum Martin Rigo
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/4190000152
18,57 € Marianum Martin Zavalidroga
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000414
135,30 € Marianum Ing. arch. Lorant Krajcsovics
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1070000019
140,62 € Marianum Ladislav Fürst
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2110000020
135,34 € Marianum Ing. Dezider Fačkovec
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000408
109,50 € Marianum Štefan Dian
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000392
135,30 € Marianum Alica Laliková
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1070000020
67,65 € Marianum Valeria Nemčeková
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2110000021
40,59 € Marianum Branislav Polák
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1070000021
67,65 € Marianum Valeria Nemčeková
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000393
135,28 € Marianum prof., RNDr. Jozef Širáň, DrSc.
3. Jún 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2140000111
135,30 € Marianum Mária Cecková