Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Zmluva o vypracovaní oponentského posudku na dizertačnú prácu
55/HTF/2021
73,00 € Peter Čerman Vysoká škola múzických umení
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2020/SMP-12
1 519,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Bc. Veronika Vozárová
16.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ERA+2020/SMP-13
3 350,00 € Akadémia umení v Banskej Bystrici Mgr. art. Veronika Šmírová
16.
Jún
2021
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov - školenie 2020/2021 2020-1-SK01-KA103-077841-02
ZML 185/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ing. Jaromír Bíroš
17.
Jún
2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpora na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie medzi Krajinou programu a partnerskou krajinou
ZML 188/2021 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Rosangela Libertini
17.
Jún
2021
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 2019/2020 2019-1-SK01-KA103-059966-004
ZML 194/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku doc. PhDr. Helena Kadučáková, PhD.
17.
Jún
2021
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenie medzi Krajinou programu a Partnerskou krajinou 2020/201 2018-1-SK01-KA107-0460082-OUT-1 V
ZML 190/2021 RE
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku PaedDr. Viera Rassu Nagy, PhD.
17.
Jún
2021
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu 2020/2021/4 MA stáž
ZML 193/2021 RE
1 340,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bc. Andrea Miškovová
16.
Jún
2021
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 2019/2020 2019-1-SK01-KA103-059966-45
ZML 182/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Alena Zaťková
16.
Jún
2021
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov - školenie 2020/2021 2020-1-SK01-KA103-077841-10
ZML 181/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku PhDr. Mária Labašková
17.
Jún
2021
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov - školenie 2020/2021 2020-1-SK01-KA103-077841-12
ZML 195/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Mgr. Katarína Matušková
17.
Jún
2021
Zmluva o budúcej zmluva o vzájomnej spolupráci-projekt No. SK-PL-21
ZML 175/2021 RE
0,00 € Jan Dlugos University in Czestochowa Katolícka univerzita v Ružomberku
16.
Jún
2021
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
ZML 183/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ján Hrkút, PhD.
16.
Jún
2021
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov - školenie 2020/2021 2020-1-SK01-KA103-077841-17
ZML 186/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Mgr. Mária Polláková
17.
Jún
2021
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 2020/2021 2020-1-SK01-KA103-077841-17
ZML 191/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku prof.Róbert Lapko, Th.D. PhD.
17.
Jún
2021
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov - školenie 2020/2021 2020-1-SK01-KA103-077841-15
ZML 196/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Mgr. Anna Parigalová
16.
Jún
2021
Erasmus+ zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž v rámci krajín programu 2020/2021/16 MS6
ZML 187/2021 RE
1 385,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Iryna Kostyria
16.
Jún
2021
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 2019/2020 2019-1-SK01-KA103-059966-13
ZML 184/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Dana Kaščáková
16.
Jún
2021
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov - školenie 2020/2021 2020-1-SK01-KA103-077841-23
ZML 180/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Iveta Zverecová
17.
Jún
2021
Erasmus+Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov - školenie 2020/2021 2020-1-SK01-KA103-077841-3
ZML 197/2021 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Mgr. Anna Chlebničanová