Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
NZ HM M2/12 urna KC
1077/2023
26,00 € Mestské služby mesta Trnava Marta Hunová
6. Jún 2023
Zámena pozemkov v k.ú. Zvolen: C KN č. 987/22 vo výmere 3m2 za C KN č. 987/21 vo výmere 11 m2 a CKN č. 987/4 vo výmere 4 m2
446/2023
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
6. Jún 2023
Zmluva o grantovom účte
1374/13/0122
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Belá
6. Jún 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1-805137885793
1 481,76 € Slovak Telekom,a.s. Obec Belá
6. Jún 2023
Zmluva o balíkovom účte SK69 0900 0000 0052 0228 8308
219/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Moldava nad Bodvou
6. Jún 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-194/2023
30,28 € Rudolf ŠESTÁK Ministerstvo obrany SR
6. Jún 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-192/2023
20,52 € Ján MOCKOVČIAK Ministerstvo obrany SR
6. Jún 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-191/2023
35,68 € Rastislav SKIRKA Ministerstvo obrany SR
6. Jún 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-190/2023
10,45 € Valér GOČ Ministerstvo obrany SR
6. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o termínovanom úvere č. 23/007/22
23/2023
200,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Tehla
6. Jún 2023
Zmluva o úhrade nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie
ZM/2023/0217
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mesto Nitra
6. Jún 2023
Zmluva o nájme nebyt. priestorov SOV_23-25
231400470
0,00 € Mesto Púchov Centrum voľného času, Športovcov 904/9, Púchov
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
323 0978
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Nižná Pisaná
6. Jún 2023
ZMLUVA – MODERNEOBCE.SK
SD/2023/06/01
Doplnená
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Šarišské Dravce
6. Jún 2023
Zmluva o úhrade nákladov spojených s dodávkou elektrickej energie v zmysle Nájomnej zmluvy č. ZM/2016/0377
ZM/2023/0216
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Slovak Telekom, a.s.
6. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
INT_078/2023
0,00 € BLUE HILL s.r.o. Obec Valaská
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
EXT_015/2023
600,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Valaská
6. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
ZM/2023/0220
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
6. Jún 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
GEN_266/2023
166,00 € Vajda Ján Mesto Zlaté Moravce
6. Jún 2023
Dodatok č. 5 k Zamestnávateľskej zmluve č. 00321192/ZA606
INE_022/2023
0,00 € NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. Mesto Bytča