Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 18/2022 uzatvorená podľa § 8f a § 11 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
49/2022/ŠVPS/RMT-18/2022
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Martin MVDr. Peter Rišica
27.
Jún
2022
Poistná zmluva - kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku
20/2022
28,80 € Komunálna poisťovňa Stredná odborná škola Snina
27.
Jún
2022
Zmluva o servisnej službe
325036
0,00 € Ille-Papier Service Základná Škola, Školská 255/6, Spišský Štvrtok
27.
Jún
2022
dodatok č.10 ku zmluve 3/2021
z-27/2022
0,00 € ZŠ Karpatská 8063/11, Žilina GaF, Revolučná 870/2, 010 01 Žilina IČO: 50372700
27.
Jún
2022
Servisná zmluva
ZOPTAS_040/2022
0,00 € Unition, s.r.o. ZOO Spišská Nová Ves
27.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobových miest
2022/40
95,11 € Vojčeková Daniela Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
27.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/41
39,63 € Široka Beáta Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
27.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobových miest
2022/42
89,88 € Horňaková Katarína Služba, mestský podnik Stropkov, Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov
27.
Jún
2022
Prenájom ŠJ
31/2022
36,00 € Základná škola SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o.
27.
Jún
2022
Zmluva o dielo
ZML_092/2022
24 913,54 € Stavreal-Slovakia, s.r.o. Kysucké Nové Mesto Údržba mesta
27.
Jún
2022
finančný dar 800 €
50/2022
800,00 € OZ Rodičovské združenie Drieňo Základná škola Pavla Marcelyho
27.
Jún
2022
finančný dar 17529€
51/2022
17 529,00 € OZ Rodičovské združenie Drieňo Základná škola Pavla Marcelyho
27.
Jún
2022
Vozidlo na pedagogické účely
Zmluva č. 9/2022/SOŠATt
33,15 € PCA Slovakia, s.r.o. Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnava 2
27.
Jún
2022
Nájomná zmluva
OS-102-005/2022
16,00 € Obec Štôla Lucia Šóšová
27.
Jún
2022
Darovacia zmluva
58/2022
2 500,00 € Kimberley-Clark, s.r.o., organizačná zložka Domov pre seniorov
27.
Jún
2022
Nájomná zmluva na prenájom časti pozemku C-KN 1290/3
NZ 025/2022
80,00 € Miroslav Endel - Stolárstvo Smižany
27.
Jún
2022

2022_Z_026_ESALEX s.r.o.
0,00 € ESALEX s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
27.
Jún
2022

2022_Z_026_ESALEX s.r.o.
0,00 € ESALEX s.r.o. MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
27.
Jún
2022
Nájomná zmluva o nájme elektromobilu Cenntro METRO
NAJ_024/2022
100,00 € Eurostav – trade s.r.o. Mestská časť Košice - Západ
27.
Jún
2022
Zmluva o zrušení vecného bremena
INE_083/2021
0,00 € Olej Martin Mestská časť Košice - Západ