Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 0013/RO/2024 uzatvorená v zhode s ust. § 5 a § 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p. (ďalej aj „zákon č. 474/2005 Z. z.“), § 8a zákona č. 523/2004 Z
0013/RO/2024
7 000,00 € Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
22. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 20/2024-SeOP
305/2024
0,00 € Mesto Medzilaborce Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
22. Júl 2024
Dohoda o poskytnutí ubytovania
2.mb-4-130/2024 Ubyt.
0,00 € Peter HLEBAŠKO Ministerstvo obrany SR
22. Júl 2024
ZMLUVA O REKLAMNOM PARTNERSTVE
2024-07-05
400,00 € Občianske združenie Spolok Martina Rázusa REGIÓN LIPTOV - Oblastná organizácia cestovného ruchu
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05840-Z
SPO-V04-05840-Z
19 000,00 € Rastislav Škarba Slovenská agentúra životného prostredia
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0027
APVV-23-0027
199 694,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22. Júl 2024
Servisná zmluva č. 109/S2022
23/2024
17 280,00 € ALLEVAT, s.r.o. Zariadenie sociálnych služieb Slatinka
22. Júl 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE-OHZ4-2024/002778-023
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nstržm. Samuel Ďurčo
22. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/398/2014 / 1
10,00 € Obec Kolta Katarína Alaxová
22. Júl 2024
Dohoda o poskytnutí ubytovania
2.mb-4-131/2024 Ubyt.
4,00 € Štefan VITKOVIČ Ministerstvo obrany SR
22. Júl 2024
Zmluva o úvere
511/213/2024
180 000,00 € Alica Hodásová Štátny fond rozvoja bývania
22. Júl 2024
Zmluva o spolupráci a propagácii
2024031
3 000,00 € PGR Senica, a. s. Turizmus regiónu Bratislava
22. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
17/2024
0,00 € Kaufland SR v. o. s. Obec Okružná
22. Júl 2024
Prenájom miesta na pohrebisku
000178
10,00 € Marta Zuzulová Obec Nevidzany
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie číslo 0715/RO/2024 uzatvorená v zhode s ust. § 5 a § 6 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n .p. (ďalej aj „zákon č. 474/2005 Z. z.“), § 8a zákona č. 523/2004 Z
0715/RO/2024
1 000,00 € Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
22. Júl 2024
Zápisnica o prijatí peňazí do notárskej úschovy
N481/2024
328 040,92 € T A M group Komárno, s.r.o. Verejné prístavy, a. s.
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09076-Z
SPO-V04-09076-Z
19 000,00 € Marián Maťaš Slovenská agentúra životného prostredia
22. Júl 2024
Kúpna zmluva č. Z20245774_Z
1530/2024/IKT
16 400,00 € Aricoma Systems s.r.o. Prešovský samosprávny kraj
22. Júl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/11/19B/14
26 325,36 € CONTI-eco s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
22. Júl 2024
zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia
24500288
10,00 € CHAT - centrum pre kreatívnu liečbu arteterapiou K 13 - Košické kultúrne centrá