Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o dielo č.2021047
22_2021
22 230,86 € Sport Performance s.r.o Spojená škola internátna, Bratislava, Hrdličkova 17
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0014
PP-H-EUROPE-21-0014
3 999,80 € Ústav informatiky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia online účasti na domácom a/alebo zahraničnom vzdelávacom kurze/tréningu
768/2021/SP-R
0,00 € Marián Hitka - ZDRAVÉ MASÁŽE Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
61/2021-2060-4230-AVL8
199 996,50 € Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, VÚOOD, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o zabezpečení overení účtovníctva a účtovnej závierky
71/2021 (65/2021)
0,00 € BDR, spol. s r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
29.
November
2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia účasti na medzinárodnom odbornom podujatí v zahraničí
764/2021/SP-R
0,00 € stomaterial s.r.o Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o dielo č. SOI/2021/21
SOI/2021/21
0,00 € PODLAHY NR, s.r.o.. Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát SOI
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
146/2021-2060-4233-AZW9
172 829,28 € SVOMEX, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o pripojení do vládnej dátovej siete GOVNET a o poskytnutí súvisiacich výkonov
180/2021
12 780,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia online účasti na domácom a/alebo zahraničnom vzdelávacom kurze/tréningu
736/2021/SP-R
0,00 € AGRITOURS Slovakia , Cestovná kancelária, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. VaI/DP/2016/3.1.1-03/L684/ZZ/2
VaI/DP/2016/3.1.1-03/L684/ZZ/2
0,00 € HOSTIN, s.r.o. Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59344
2 380,00 € Ing. Kešeľák Michal, Kešeľáková Mária r.Suchá Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59345
2 318,00 € Ján Brisuda Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59355
2 720,00 € Peter Zgabur, Iveta Zgaburová Ing. Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59414
3 400,00 € Ing. Ignác Majkút, Bc. Lucia Majkútová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o dielo č. SOI/2021/18
SOI/2021/18
0,00 € I - KLIMA, s.r.o, Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát SOI
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59426
3 060,00 € Mgr. Martina Slačková r. Majdová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o dielo č. SOI/2021/19
SOI/2021/19
0,00 € FAJSI, s.r.o, Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát SOI
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
59727
2 040,00 € Vladimír Jaraba, Adriana Jarabová Slovenská inovačná a energetická agentúra
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia
62973
1 424,00 € Jaroslav Sedmák, Klaudia Sedmáková, r. Šoltýsová Slovenská inovačná a energetická agentúra