Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
103608/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Krupina
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00443/05/01/2023
00443/05/01/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Pavol Slučik
26. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 08181/2023/OI zo dňa 26.04.2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 08181/2023/OI zo dňa 26.04.2023
0,00 € DKVIA s.r.o Trnavský samosprávny kraj
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00441/15/08/2023.
00441/15/08/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Anna Sršníková
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
693/2023/MPRVSR-910
342,00 € Martin Karlík SHR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00442/15/09/2023.
00442/15/09/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Mgr.Patrik Walter
26. September 2023
Zmluva o dielo
0164/2023
130,00 € Mgr. art. Ján Marcinek Podpolianske osvetové stredisko
26. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00444/09/01/2023.
00444/09/01/2023
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Ing.,Mgr. Vladimír Hrivík
26. September 2023
Zmluva č. POD 25/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
46
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Dedinka
26. September 2023
Kúpna zmluva
6600000699
414 130,54 € Eurovea byty, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. September 2023
Zmluva o dielo
0165/2023
90,00 € Mgr. Natália Novotná Podpolianske osvetové stredisko
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2925/2023
8 255,79 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Banská Bystrica
26. September 2023
Zmluva o budúcej darovacej zmluve
zo dňa 25.09.2023
0,00 € Ing. Stanislav Rusko a manželka Ing. Jaroslava Rusková Obec Jarok
26. September 2023
Nájomná zmluva č. 33/2023 za prenájom hrobových miest
139/2023
15,00 € Radič Ľubomir Obec Kokava nad Rimavicou
26. September 2023
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní audítorských služieb k zmluve č. VS 202218 zo dňa 25.11.2022
0,00 € EKO-Audit, s. r. o., Obec Kunešov
26. September 2023
Zmluva o spolupráci
694/2023/MPRVSR-910
240,00 € Ing. Mária Golecká Grnáčová Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
26. September 2023
Dohoda o uznaní dlhu č. 810649225-2-2023-DUD
810649225-2-2023-DUD
207,20 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Martin Matejov, JUDr. Jana Matejová, rod. Límová
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
5258/2023/OF-36478 (975/15/2023/240)
6 638,00 € Košický samosprávny kraj MFK Rožňava
26. September 2023
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
23/2023
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
26. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/15/054/415
205,32 € Obec Horné Turovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice