Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTTT2108
KSPTTT2108
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Korcová Mária
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTKE2110
KSPTKE2110
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Vargaeštoková Lucia
12.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/112
0,00 € Majerník Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004421
150,00 € Ivan Hadrián Tuf Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11.
Máj
2021
Čiastková poistná zmluva č. 3 (8-863-013521)
186/CVTISR/2021
4,54 € Colonnade Insurance S.A. Centrum vedecko-technických informácií SR
12.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/114
0,00 € Štofejová Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTBB2111
KSPTBB2111
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Schrieberová Zuzana
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTPO2101
KSPTPO2101
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Babinčáková Libuša
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTBB2112
KSPTBB2112
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Halajová Katarína
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTPO2102
KSPTPO2102
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Ďurášová Viera
12.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1012
0,00 € Kováčová Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
12.
Máj
2021
Zmluva o podpore národného športového projektu v roku 2021
0294/2021
139 500,00 € Klub slovenských turistov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Máj
2021
Zmluva o výrobe, kontrole kvality a prepúšťania radiofarmaceutického prípravku v Biont a.s. ako výrobnom mieste RadioMedic s.r.o.
OCN-10-2105
0,00 € BIONT, a.s. RadioMedic s.r.o.
12.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní KSPTPO2103
KSPTPO2103
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Fedurcová Martina
11.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/130/2020
0566/2020-D1
0,00 € Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/102
0,00 € Žárská Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004436
600,00 € Alexandr Chvátal Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0941/2019/SŠ o podpore národného športového projektu - zabezpečenie prípravy a účasti športovej reprezentácie na Hrách XXXII. olympiády v Tokiu 2020
0295/2021
825 868,00 € Slovenský olympijský a športový výbor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
11.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004440
150,00 € M Vecka Agentúra na podporu výskumu a vývoja
12.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/071
0,00 € Mokrý Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo