Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Autorská zmluva o dielo
6021005398
150,00 € Mitja Brilly Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
649/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola E. M. Šoltésovej
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0020
PP-H-EUROPE-21-0020
3 993,31 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0013
PP-H-EUROPE-21-0013
4 998,60 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Realizačná zmluva k rámcovej dohode č.:OVO2-2018/000028-04
OVO2-2018/000028-02
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Bratislava
29.
November
2021
Darovacia zmluva
20/21
500,00 € Soroptimist International Club Bratislava Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Bratislava
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0010
PP-H-EUROPE-21-0010
6 000,00 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
603/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola Ostrovany
29.
November
2021
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu "Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation"
BIN SGS01_2020_026/58/21
159 750,00 € niore Energy, s.r.o. Výskumná agentúra
29.
November
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60303
209,84 € Peter Gschweng IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
November
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60302
304,73 € Mária Bíleková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0021
PP-H-EUROPE-21-0021
2 340,50 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Dodatok č. 1/SPZV k zmluve č. 0652/2021/SPZV zo dňa 16. 08. 2021 o poskytnutí dotácie v roku 2021
0821/2021
0,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29.
November
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60293
373,54 € Edita Mareková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
605/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
29.
November
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60292
373,54 € Eva Žitná IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
November
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60291
727,42 € Jana Bérešová IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
November
2021
Zmluva o dielo
IU/2021/60239
69,30 € Vladimír Hutár IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
651/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
585/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola