Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2024
Darovacia zmluva
ZM-61-24-1-00175-00010
300,00 € Jana Paulovičová Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
22. Júl 2024
ZMLUVA č.: 2/1000218096 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2/1000218096
0,00 € DI Reality, s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06249-Z
SPO-V04-06249-Z
19 000,00 € Bc. Jolana Petrežilová Slovenská agentúra životného prostredia
22. Júl 2024
Zmluva o budúcej Zmluve o realizácii a financovaní projektu
2024132
0,00 € Akadémia LEAF - LEAF Academy Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
22. Júl 2024
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti - Šibarock 2024
2024-108
0,00 € Patrik Ďurica Mestské kultúrne centrum
22. Júl 2024
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODÁVKACH TOVARU A SLUŽIEB
RÁMCOVÁ ZMLUVA O DODÁVKACH TOVARU A SLUŽIEB
0,00 € CORNER SK spol. s r.o. Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i., org. zl. Hotel ACADEMIA
22. Júl 2024
Darovacia zmluva
ZM-61-24-1-00174-00010
500,00 € Anna Kupčová Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
22. Júl 2024
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
001
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Základná škola, Zbehy 661
22. Júl 2024
Rámcová dohoda Servis, oprava, náhradné diely a údržba osobných vozidiel a vozidiel do 3,5t
105/2024
0,00 € M.P.A., s.r.o. EKO - podnik verejnoprospešných služieb
22. Júl 2024
Nájomná zmluva
92/2024
0,00 € Obec Matúškovo Kristína Egyedová
22. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č. 22/2024-SeOP
304/2024
0,00 € Mesto Senec Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
22. Júl 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto č. 597
19/C/2024
20,00 € Rozália Aranyosiová Obec Čalovec
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0013
APVV-23-0013
188 608,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV, v.v.i. Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22. Júl 2024
zmluva o vytvorení diela
24500287
150,00 € Erik Kuzma K 13 - Košické kultúrne centrá
22. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0015
APVV-23-0015
200 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22. Júl 2024
Dodatku k zmluve o spolupráci – Mesto Prešov – aktivita KC:
N20231024034D01
0,00 € Mesto Prešov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22. Júl 2024
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
15/2024
0,00 € GAS Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa Obec Herľany
22. Júl 2024
Zmluva o spolupráci č.3/2024
17/2024
50,00 € Imrová Helena Bc. Obec Herľany
22. Júl 2024
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu
SE-OHZ4-2024/002778-022
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ppráp. Jakub Miklánek
22. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí grantu č. 2024/1270
2024/1270
2 500,00 € Spojená škola Trenčiansky samosprávny kraj