Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
06/2024/SOŠPRK - 29
0,00 € Olena Brazhnichenko Stredná odborná škola polytechnická, Sládkovičova ulica 104, Ružomberok
18. Júl 2024
Zmluva o dielo
18/2024 D
59 857,57 € MANDUCH s.r.o. Obec Ludanice
18. Júl 2024
Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
502/2024/DZ/PO
0,00 € BIKOS, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu "Finančné stimuly pre zamestnanosť"
23/31/054/2486
0,00 € Mesto Tisovec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
18. Júl 2024
Zmluva o prevode akcií
93/46/2024/PU
68 299,04 € Obec Jovsa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
17958/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Žatkovič Vladimír Ing. arch.
18. Júl 2024
nájom za hrobové miesto
17873/2024
0,00 € Technické služby mesta Prešov, a.s. Hurka František
18. Júl 2024
Darovacia zmluva
298/2024
5 500,00 € Prvá stavená sporiteľňa, a. s., Obec Bziny
18. Júl 2024
Zmluva o upísaní dlhopisov
94/47/2024/PU
68 299,04 € Obec Jovsa Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2024
Darovacia zmluva - 4 ks PC monitory
15/2024
0,00 € Ján Krnáč Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave
18. Júl 2024
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania práce na skúšku a o poskytnutí finančného príspevku v rámci národného projektu "Finančné stimuly pre zamestnanosť"
24/31/054/2489
0,00 € Združenie Vienala, na podporu a pomoc duševne a telesne chorým deťom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
18. Júl 2024
Kúpna zmluva XEROX zariadenie po skončení nájmu
13
0,00 € Xerox LIMITED Obec Skrabské
18. Júl 2024
ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle § 536 a naši zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších právnych predpisov
14
0,00 € DD-ARCH s.r.o Obec Skrabské
18. Júl 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
109545/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Seňa
18. Júl 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 € Základná škola s materskou školou, Hlavná 199, Úľany nad Žitavou
18. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
57/2024
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Ladce
18. Júl 2024
Rámcová dohoda - Pracovné odevy 3
65/2024
9 716,70 € PERLIČKA TN s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
18. Júl 2024
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
S_12_2024
8 064,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
18. Júl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA
1426/2024
0,00 € Dušana Elekaničová Slovenská pošta, a. s.
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 24160024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 24160024
0,00 € Nadácia ZSE Obec Jedľové Kostoľany