Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní servisných služieb v oblasti informačných technológií
Z 2024/009
4 800,00 € Varro s.r.o. Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad
29. Február 2024
Zmluva o nájme obecného bytu s osobitným režimom č. 19/2024
7-2024
0,00 € Július Jánoška a Barbora Jánošková, obaja bytom Veľká Ves nad Ipľom 233 Obec Opatovská Nová Ves, Opatovská Nová Ves č.189, 99107 Slovenské Ďarmoty
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb, MTF STU č. 18/2024
0600/0016/24
300,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trnavský samosprávny kraj
29. Február 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/RÚVZ Bratislava
6/2024
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave
29. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00547-Z
SPO-V05-00547-Z
22 800,00 € Ján Muravský Slovenská agentúra životného prostredia
29. Február 2024
Zmluva HM A 17 K
Zmluva HM A 17 K
0,00 € Július Cerchlán Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
29. Február 2024
Zmluva HM C 174 R
Zmluva HM C 174 R
0,00 € Julián Révay Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
29. Február 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
ČSPSR-69-10/2024
53,52 € Peter Výrostek Ministerstvo obrany SR
29. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla na pracovnú cestu
ZML 00166/2024 RE
0,00 € PhDr. Bc. Eva Moravčíková, PhD. Katolícka univerzita v Ružomberku
29. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03275-Z
SPO-V04-03275-Z
19 000,00 € Ján Hvišč Slovenská agentúra životného prostredia
29. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva družstevného bytu a prevode vlastníctva pozemku
106/2024
2,31 € 1. Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza, 2. Mesto Prievidza 1. Henrich Miklošovič, 2. Edita Miklošovičová
29. Február 2024
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004962-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004962-001
89 540,00 € UMIKOV CZ s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Február 2024
Darovacia zmluva č. 6/2024
Darovacia zmluva č. 6/2024
1 562,49 € Združenie rodičov Strednej odbornej školy strojníckej v Považskej Bystrici Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
29. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME č. 11/2023/OSM
Z-475/2023
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Slovenská sporiteľňa, a.s.
29. Február 2024
Zmluva o reklame č. 29/2024
Zmluva o reklame č. 29/2024
300,00 € Metallform, s. r. o. Stredná odborná škola strojnícka, Športovcov 341/2, Považská Bystrica
29. Február 2024
Kúpna zmluva č. SE-OD1-2023/004961-001
SE_ZM_SE-OD1-2023/004961-001
160 930,00 € UMIKOV CZ s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR)
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00057
26/2/2024
1 000,00 € Dom kultúry v Čadci Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Rámcová zmluva o prenose elektriny cez spojovacie vedenia
2024-0043-1215320
0,00 € Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. Power Solutions, s.r.o.
29. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09439-Z
SPO-V04-09439-Z
19 000,00 € Vladimír Oláh Slovenská agentúra životného prostredia
29. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb servisu dochádzkového (SVYDO) a kartového obedového (BELSOFT-KOS) systému
Zmluva o službách VÚSCH č. 27-2024-ZoS
17 280,00 € VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice