Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
592/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR ZS Reformovanej krestanskej cirkvi v Roznave
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
671/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola s materskou školou Alexandra Vagača
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0011
PP-H-EUROPE-21-0011
3 992,59 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0038
PP-H-EUROPE-21-0038
7 993,17 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
630/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0039
PP-H-EUROPE-21-0039
3 986,69 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
ZO/2022POP14549-3
0,00 € Osobnyudaj.sk-PO, s.r.o. Odborné učilište internátne, Prešov
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
631/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
594/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola kniežaťa Pribinu
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0012
PP-H-EUROPE-21-0012
3 993,40 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
672/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR 3. Stredná zdravotnícka škola
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0016
PP-H-EUROPE-21-0016
3 999,80 € Ústav informatiky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Povinné zmluvné poistenie
10/2021
105,53 € ČSOB Poisťovňa, a.s Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
29.
November
2021
Darovacia zmluva
21/21
110,80 € CIC SERVICE, s.r.o. Základná škola pri zdravotníckom zariadení, Bratislava
29.
November
2021
Darovacia zmluva
SIOV-03954/2021
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Štátny inštitút odborného vzdelávania
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
633/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
29.
November
2021
Memorandum of agreement
IU/2021/70099
0,00 € The Secretary General of the Council of Europe IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
676/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola s materskou školou
29.
November
2021
Komisionárska zmluva o vykonaní colného zastúpenia a iné zmluvné dojednania
IU/2021/70100
0,00 € DHL Express (Slovakia), spol.s.r.o. IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
29.
November
2021
Poistná zmluva
11/2021
336,54 € ČSOB Poisťovňa, a.s Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov