Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
623/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Súkromné bilingválne gymnázium
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0023
PP-H-EUROPE-21-0023
3 992,69 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0015
PP-H-EUROPE-21-0015
3 999,80 € Ústav informatiky SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/225/2018
0620/2018–D2
0,00 € Súkromná základná škola Magán alapiskola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29.
November
2021
Zmluva o Partnerstve
629/ITA/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Spojená škola
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0009
PP-H-EUROPE-21-0009
7 299,50 € Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Dohoda o spolupráci
744/CVTISR/2021
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Mondo International Academy s.r.o.
29.
November
2021
Dodatok č. 1/SPZV k zmluve č. 0531/2021/SPZV zo dňa 04. 08. 2021 o poskytnutí dotácie v roku 2021
0826/2021
0,00 € Mesto Galanta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0025
PP-H-EUROPE-21-0025
3 999,74 € Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0026
PP-H-EUROPE-21-0026
3 993,50 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0027
PP-H-EUROPE-21-0027
3 997,60 € Národné lesnícke centrum Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
Zmluva o diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon
69/2021-A
370,00 € Mgr. Enzo Passerini Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
29.
November
2021
Dodatok č. 1/SPZV k zmluve č. 0630/2021/SPZV zo dňa 16. 08. 2021 o poskytnutí dotácie v roku 2021
0825/2021
0,00 € Mesto Komárno Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
29.
November
2021
Kúpna zmluva
210633
29 893,00 € AUTOLUX KOŠICE, spol. s. r. o. Spojená škola, Spišská Nová Ves
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0028
PP-H-EUROPE-21-0028
3 993,46 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0030
PP-H-EUROPE-21-0030
3 261,72 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0031
PP-H-EUROPE-21-0031
5 000,00 € Kempelenov inštitút inteligentných technológií Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0042
PP-H-EUROPE-21-0042
3 998,13 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0035
PP-H-EUROPE-21-0035
3 999,36 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
29.
November
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. PP-H-EUROPE-21-0036
PP-H-EUROPE-21-0036
4 988,88 € Ekonomická univerzita v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja