Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1007
0,00 € Plašienka Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1021
0,00 € Lukáčová Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/191/2020
0912/2020-D1
0,00 € Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Máj
2021
CONTRACT BETWEEN THE COORDINATOR AND THE CO-BENEFICIARY - PARTNER AGREEMENT OF THE PROJECT DRIVEN
188/CVTISR/2021
94 005,00 € University of Pécs Centrum vedecko-technických informácií SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 28/2020/e-Školy pre budúcnosť
28/2020
1 500,00 € Nadácia Orange Spojená škola internátna, Kremnica
17.
Máj
2021
DODATOK č.3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV SPOLURIEŠITEĽSKEJ ORGANIZÁCII NA RIEŠENIE ÚLOHY č. APVV-17-0501
189/CVTISR/2021
4 967,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Centrum vedecko-technických informácií SR
17.
Máj
2021
DODATOK č.3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV SPOLURIEŠITEĽSKEJ ORGANIZÁCII NA RIEŠENIE ÚLOHY č. APVV-17-0169
190/CVTISR/2021
4 975,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky Centrum vedecko-technických informácií SR
17.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0221/2021/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2021
0300/2021
0,00 € Deaflympijský výbor Slovenska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 18/20 o poskytovaní bezpečnostno-informačnej služby
18/21
5 184,00 € Slovenská revízna a servisná spoločnosť, s.r.o. Výskumná agentúra
17.
Máj
2021
Rámcová dohoda na dodanie potravín
072021
0,00 € Víno Doľany, spol.s.r.o. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Galanta
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo č. 5/2021
5/2021
109 991,62 € AB-STAV , s.r.o. Spojená škola Mudroňová 1, Nitra
17.
Máj
2021
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/50/2018
0183/2018-D3
0,00 € Asociácia pre mládež, vedu a techniku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Máj
2021
Zmluva o vykonávaní dovozu obedov
6/2021
0,00 € SLOVAK.delivery sr.o. Spojená škola Mudroňová 1, Nitra
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí grantu č. STDV21_35
STDV21_35
1 300,00 € Nadácia PONTIS Spojená škola, Nová Baňa
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1017
0,00 € Musa Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1019
0,00 € Strouhal Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/107
0,00 € Mirutenko Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1016
0,00 € Kamenský Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/57/2019
0354/2019-D1
0,00 € Základná škola, J.Hollého 696/3, Topoľčany Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/1008
0,00 € Kaláb Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo