Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001131
42,00 € Marianum Viliam Zezula
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001132
42,00 € Marianum Viliam Zezula
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001105
170,00 € Marianum Renáta Silná
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2090001133
210,00 € Marianum MUDr. Ján Stanek
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001104
170,00 € Marianum Renáta Silná
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001101
209,54 € Marianum Martin Kyrcz
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000481
170,00 € Marianum Tomáš Vojčík
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000480
170,12 € Marianum Jana Hahnová
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000484
153,00 € Marianum Andrea Sodomová
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2120000122
210,00 € Marianum Gregor Čukaš
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001103
168,00 € Marianum Jana Blanáriková
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000482
136,00 € Marianum Ing. arch. Dagmar Kučerová
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1010000778
168,00 € Marianum Miriam Dávid
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001100
105,00 € Marianum Lucia Mláda
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1040000165
224,30 € Marianum Erika Valacsay
29. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00295-Z
SPO-V05-00295-Z
22 800,00 € Ján Paľo Slovenská agentúra životného prostredia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
317/2024
3 000,00 € Slovenská volejbalová federácia Mesto Nitra
29. Február 2024
Zmluva o výpožičke
318/2024
0,00 € Slovenská volejbalová federácia Mesto Nitra
29. Február 2024
Dodatok č.1 k zmluve č.j.: 94/2024/OK
468/2024
0,00 € Mesto Nitra PaedDr. Tomáš Turzák, PhD.
29. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V05-00476-Z
SPO-V05-00476-Z
22 800,00 € Juraj Papiš Slovenská agentúra životného prostredia