Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 688/2024
688/2024
2 930,00 € Mesto Žilina Žilina Bears rugby club
17. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania formou odbornej výcviku
č. 2 2024/2024 OV
0,00 € Stredná odborná škola strojnícka Metsä Tissue Slovakia s.r.o.
17. Júl 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla
43-55/2024
6,80 € Andrej KULTAN Ministerstvo obrany SR
17. Júl 2024
Dohoda č. 079/2024/ FUSAVvvi o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
079/2024/FUSAVvvi
0,00 € Dr. Peter Nádaždy Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied, v. v. i.
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06092-Z
SPO-V04-06092-Z
19 000,00 € Tomáš Bator Slovenská agentúra životného prostredia
17. Júl 2024
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dlhá nad Oravou
D 3 2024
1 000,00 € OZ Dlhánik - združenie rodičov a priateľov ZŠ v Dlhej nad Oravou Obec Dlhá nad Oravou
17. Júl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa elektriny mimo domácnosť
72/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s. Obec Dolný Pial
17. Júl 2024
Kúpna zmluva č. 2/2024
Kúpna zmluva č. 2/2024
11 062,80 € Obec Vlčany Monika Magyaricsová
17. Júl 2024
Dohoda o cene-vývoz
0000121140
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Transa Spedition GmbH Affiliated Company of DB Cargo AG
17. Júl 2024
Dohoda o cene-dovoz
0000121139
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BUDAMAR LOGISTICS, a.s.
17. Júl 2024
Nájomná zmluva Sitášová
CRZ 4159-2024-LSR
0,00 € Ing. Eva Sitášová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever
17. Júl 2024
dodatok č.1
D1_22/45/54X/13
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
17. Júl 2024
Darovacia zmluva č. 17/2024
Darovacia zmluva č. 17/2024
0,00 € Marta Demová Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici
17. Júl 2024
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dlhá nad Oravou
D 4 2024
2 983,97 € Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dlhá nad Oravou Obec Dlhá nad Oravou
17. Júl 2024
ZMLUVA č. 153/2024 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov prevádzkovo súvisiacich verejných vodovodov
153/2024
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Habovka
17. Júl 2024
Dohoda č. 24/11/054/105
Dohoda č. 24/11/054/105
38 303,12 € SATES, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
17. Júl 2024
Zmluva o ubytovaní č.: 03a/2024
03a-2024-Pastorkova
184,47 € PASTORKOVÁ GABRIELA Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí športovej dotácie č. 658/2024
658/2024
2 460,00 € Mesto Žilina Argi Academy
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03284-Z
SPO-V04-03284-Z
19 000,00 € Mária Farkašovská Slovenská agentúra životného prostredia
17. Júl 2024
Z M L U V A č. 154/2024 o budúcej zmluve o prevádzkovaní stavby
154/2024
0,00 € Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., Obec Habovka