Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00698
24-451-00698
6 500,00 € Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00644
24-451-00644
1 300,00 € Obec Žakarovce Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-452-00661
24-452-00661
1 500,00 € ART BIN Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-452-00604
24-452-00604
3 000,00 € Zlata priadka, n.o., registrovaný sociálny podnik Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-452-00041
24-452-00041
17 000,00 € Tancovadlo Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00893
24-451-00893
18 150,00 € Gemerské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00844
24-451-00844
4 500,00 € Galantské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-452-00682
24-452-00682
4 000,00 € Stará škola Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-452-00742
24-452-00742
3 200,00 € Občianske združenie OXYMORON Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-452-00878
24-452-00878
4 000,00 € MY KULTÚRA Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Dohoda o ukončení platnosti č. 240/2011-2821 zo dňa 04.08.2011 Zmluvy č. 240/2011-2821 zo dňa 04.08.2011
86/2024
0,00 € Ing. Daniela Valaštínová Mesto Partizánske
29. Február 2024
ZMLUVA č. ZO/2024TNZ10785-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY
417
48,00 € Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. Sídlo: Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
29. Február 2024
ZMLUVA č. KB/ ZO/2024TNM10785-2 O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB MANAŽÉRA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI
416
36,00 € Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - TN, s.r.o. Sídlo: Námestie osloboditeľov 3/A, Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01 Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
29. Február 2024
Servisná zmluva uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
415
488,00 € LED-SERVICE, s.r.o. Sídlo: Stará Vajnorská 90, 831 04 Bratislava Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
29. Február 2024
Predĺženie doby nájmu
13/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
29. Február 2024
Zmluva o zájazde
24160
24 720,00 € Mgr. Eva Samborská - AQUAMARIN, cestovná kancelária Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
29. Február 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU č. 10/2024
10/2024
135,00 € Marek želiar, Dominika Źeliarová Obec Nový Tekov, Nový Tekov 226
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/1020001102
170,00 € Marianum Mária Sirotňaková
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/4190000483
170,00 € Marianum Pavol Čulík
29. Február 2024
nájom za hrobové miesto
2024/2130000080
170,00 € Marianum Michaela Uhlíř Jankovičová