Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Júl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/2321
56,00 € Juraj Ježík Slovenské národné múzeum
23. Júl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/2322
56,00 € Peter Kisfaludi Slovenské národné múzeum
23. Júl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení poskytovania opatrovateľskej služby
Z - 22/2024
25,00 € Občianske združenie Spokojnosť Obec Blesovce
23. Júl 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/2323
56,00 € Marcel Chrobák Slovenské národné múzeum
23. Júl 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
OU-94/2024-AS18
36,00 € Obec Dunajov Slovak Parcel Service s.r.o.
23. Júl 2024
Accommodation Agreement
192/2024/UVLF
102,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Kristóf Csipán
23. Júl 2024
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia OST 777 Kostlivého"
6600001892
296 400,00 € T.P.K. s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
23. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/31/54X/20
0,00 € Okná RS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Júl 2024
k.ú. Banské, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod drobnými vodnými tokmi
576/2024-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
23. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/37/2024
13,28 € Obec Branč Juraj Ďurian, Mgr.
23. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/38/2024
13,28 € Obec Branč Jaroslav Baláži
23. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-23-0145
APVV-23-0145 (34/2024_CEM SAV)
196 237,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i.
23. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/49/2024
13,28 € Obec Branč Edita Kelemenová
23. Júl 2024
Zmluva o dielo
130/2024
0,00 € Renova Plastic Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
23. Júl 2024
Dohoda - Právo na prvé zamestnanie
24/31/54X/17
0,00 € Cesta k lepšiemu životu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
23. Júl 2024
k.ú. Dlhé nad Cirochou, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnými tokmi Hodkovec, Dlžianka a Hradiský potok
577/2024-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
23. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/50/2024
13,28 € Obec Branč Štefan Berecz
23. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/94/2014 / 1
0,00 € Obec Moravské Lieskové Ján Bača
23. Júl 2024
Zmluva o výpožičke č. 13 P/2024
18/2024
60,00 € Lucia Kancková Kosoňová Poltár, Fučíkova 636/24 Hrnčiarska Ves Pondelok87,98013
23. Júl 2024
Dohoda č. 35 o jednorazovom prenajatí priestorov a zariadenia Domu kultúry v Novej Bystrici
35
10,00 € Obec Nová Bystrica Plaštiak Jozef