Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004039
150,00 € Adriana Wiegerová Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Zmluva o účasti na vzdelávaní č. KV/BA/2021/0515
KV/BA/2021/0515
0,00 € Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Longauerová Monika
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004042
150,00 € Václav Janiš Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004768
150,00 € Dominik Goluch Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Zmluva oí dielo č. 01/05/2021
5/21
60 866,75 € GM-STAV s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Lučenec
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004051
150,00 € Vladimír Drábek Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004769
150,00 € Dominik Goluch Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004781
300,00 € Charalampos Proestos Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004052
150,00 € Erik Láštic Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Čiastková zmluva č.11 k Rámcovej dohode č. 2021-243-LZM
č.11
54 400,00 € UP Slovensko, s.r.o. Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, Senec
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004817
750,00 € Kornelia Kończal Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004053
150,00 € Milan Hulmák Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004828
150,00 € Andrzej Katunin Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004054
300,00 € David Bříza Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004056
150,00 € David Bříza Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004829
900,00 € Andrzej Katunin Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004063
150,00 € Jana Kordačová Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004885
450,00 € Igor Budak Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004064
150,00 € Vanessa Prajová Agentúra na podporu výskumu a vývoja
14.
Máj
2021
Autorská zmluva o dielo
1020004893
150,00 € Babken Asatryan Agentúra na podporu výskumu a vývoja