Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Zmluva o prevode vlastníctva bytu
103/2024
768,00 € Miroslav Mališ MESTO DETVA
29. Február 2024
Ing. Daxner Ján, ŠLN 1230/8A, nájomná zmluva
1478/2023
0,00 € Mesto Brezno Ján Daxner
29. Február 2024
Zber a predaj druhotných surovín podľa platného cenníka na spracovanie
147/2024
0,00 € Zberné suroviny Žilina a.s. Mesto Sereď
29. Február 2024
Dodatok č.1 k Dohode o využívaní športovej infraštruktúry
196/2024
0,00 € Základná škola J. Fándlyho Mesto Sereď
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí 426/2024-16
93/2024
71,39 € Obec Pašková Mesto Tornaľa
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-164-00599
24-164-00599
3 220,00 € Mgr. MgA. Jaroslava Panáková, PhD. Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00499
24-451-00499
8 000,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00508
24-451-00508
4 000,00 € Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch - Regionális Művelődési Központ, Érsekújvár Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00563
24-451-00563
8 500,00 € Stredoslovenské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00561
24-451-00561
2 000,00 € Vihorlatské múzeum v Humennom Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00558
24-451-00558
12 000,00 € Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00543
24-451-00543
6 500,00 € Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00516
24-451-00516
19 010,00 € Krajské osvetové stredisko v Nitre Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00566
24-451-00566
5 000,00 € Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00568
24-451-00568
9 000,00 € REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00579
24-451-00579
7 000,00 € Malokarpatské osvetové stredisko v Modre Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00580
24-451-00580
15 000,00 € Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00833
24-451-00833
5 000,00 € Záhorské osvetové stredisko v Senici Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00787
24-451-00787
4 000,00 € Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Fond na podporu umenia
29. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-451-00736
24-451-00736
9 500,00 € Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne Fond na podporu umenia