Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci č. 29/2022
405/2022
0,00 € Božena Guregová Mesto Stará Ľubovňa
30. September 2022
Nájomná zmluva
470/2022
113,00 € Mesto Rožňava Gabriela Vanyová
30. September 2022
Nájomná zmluva
026/2022
0,00 € Základná škola Jarná Felix
30. September 2022
Nájomná zmluva
027/2022
0,00 € Základná škola Jarná OZ Stopy
30. September 2022
Utesnenie škár v obrusnej vrstve vozovky - na cestách I/14, I/16, I/65, I/66, I/71, I/72, I/75 v BB kraji
1478/6231/2022
212 100,00 € REKMA - Trading, s.r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
30. September 2022
Individuálna dohoda s externou vzdelávacou inštitúciou o doktorandskom štúdiu doktoranda
R-8461/2022
0,00 € Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v.v.i. Technická univerzita vo Zvolene
30. September 2022
Kúpna zmluva
471/2022
5 229,00 € DEAC s.r.o. Mesto Rožňava
30. September 2022
Darovacia zmluva č. 28832/2022
Darovacia zmluva č. 28832/2022
0,00 € Nadácia Pontis Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. 1. mája 1264, Púchov
30. September 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
2022034
2 286,00 € Základná škola s materskou školou, J.V.Dolinského 2, Martin 8 Centrum voľného času
30. September 2022
Dohoda o úhrade nákladov súvisiacich s pracovnou cestou a refundácií finančných prostriedkov
263/2022/1.7.2
5 000,00 € Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nikózii Ministerstvo životného prostredia SR
30. September 2022
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve
Dodatok č.1
0,00 € FISECO, s.r.o. Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
30. September 2022
Kúpna zmluva
MZ/2022/013
1,00 € Športový klub obce Miloslavov Obec Miloslavov
30. September 2022
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve
Dodatok č.1 k
0,00 € V&V s.r.o. Materská škola, Tribečská 2633/12, Topoľčany
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní študentov katolíckej univerzity
ZML 574/2022 RE
40 700,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Študenti KU podľa priloženého zoznamu
30. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve uzatvorenej dňa 30. januára 2022
Dodatok č. 1 ku KZ 2022
0,00 € Obchodná akadémia ZO OZ PŠaV pri Obchodnej akadémii
30. September 2022
Dodávka náterových hmôt a príslušenstva
KZ 14/2022
5 016,90 € Marek Balog LÚČ - Domov sociálnych služieb
30. September 2022
Zmluva ŠH č. 58/2022 Tomáš Časnocha
Zmluva ŠH č. 58/2022 Tomáš Časnocha
0,00 € Tomáš Časnocha Obec Skalité - prevádzkáreň, príspevková organizácia
30. September 2022
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
9/2022/N
0,00 € Gymnázium Františka Švantnera Stredná odborná škola obchodu a služieb, Osvety 17, Nová Baňa
30. September 2022
Zmluva o dodaní tovarov a poskytovaní služieb-zber kuchynského odpadu
197/22
0,00 € P.M.Diesel,s.r.o. Obec Sučany
30. September 2022
Zmluva o nájme časti pozemku parcela č. 4970/211
5252022
8,00 € Mesto Partizánske Alena Kuková