Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08488-Z
SPO-V04-08488-Z
19 000,00 € Pavel Kamody Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
Mandátna zmluva - obstaranie dodávateľa komodity elektrická energia
20240048
890,00 € ANSVO BN, s.r.o. Združenie obcí Záhorská Ves a Suchohrad pre výstavbu a prevádzkovanie ČOV a kanalizáciu v obciach
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06125-Z
SPO-V04-06125-Z
19 000,00 € Ing. arch. Lenka Lenková Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107026/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Ladomerská Vieska
24. Jún 2024
Zmluva o výpožičke uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
41/2024
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Veľký Krtíš Poľovnícky spolok vlastníkov Plachtince
24. Jún 2024
Dohoda o spolupráci na manažmente populácie medveďa hnedého (Ursus arctos)
ŠOP SR-Z/285/2024
0,00 € Poľovnícke združenie BUČINA Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
24. Jún 2024
Zmluva o dodávkach hygienických potrieb
03/2024
0,00 € LYRECO CE, SE Petržalský domov seniorov
24. Jún 2024
Zmluva č. A/167/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Melčice-Lieskové - Cintorín Lieskové
84/2024
50,00 € Chlapíková Emília Obec Melčice-Lieskové
24. Jún 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy
47/2024
55 649,94 € MISERICORDIA, n.o., Čierny Balog Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - budova č. 64, časť B zo dňa 01.06.2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov - budova č. 64, časť B zo dňa 01.06.2024
80,00 € Martina Ďurčová Obec Radôstka
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107028/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Horné Hámre
24. Jún 2024
Zmluva o dielo zhotovenie projektovej žiadosti NFP
12/2024
0,00 € Cassiopea EU/SK Obec Buzica
24. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
13-2024
75,00 € Verejnoprospešné služby Stupava p.o. Muráni Viliam
24. Jún 2024
ZMLUVA č. 19/2024-231
4090-2024-LSR
82,00 € Iveta Kureková LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
24. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/64/2024
10,00 € Obec Bašovce Emil Mihálik
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02405-Z
SPO-V04-02405-Z
19 000,00 € Helena Grešová Slovenská agentúra životného prostredia
24. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
389
20,00 € Obec Lakšárska Nová Ves Ružena Pikálková
24. Jún 2024
Zmluva č. 017/2/2024/082 o nájme častí nebytových priestorov
2/017/143/2024
119 514,60 € BARISTOKRAT, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
24. Jún 2024
Nájomná zmluva
41/24
243 295,20 € Fakultná nemocnica Trnava Národná transfúzna služba SR
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107030/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Smolnícka Huta