Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-462/2024/Likavka/7596-04/0920/DPP
4,01 € Adam Tišťan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/219/2024
10,00 € Obec Branč Mária Ďurická
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
072NR660003
461 817,63 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Vrbová nad Váhom
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
2422407
2 000,00 € Peter Orosz Mesto Piešťany
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
05/2024
54 673,48 € Dušan Machovčák - M - Parket Obecný technický podnik Staškov
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
202/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Eva Figlušová
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby č. 6/2024/ORŽA
6/2024/ORŽA
19 175,00 € DOFA spol. s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
21. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000215902
203 826,00 € K.A.B.A. Slovensko Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb O2
Doplnená
0,00 € O2 Slovakia, s. r. o. Gymnázium bilingválne
21. Jún 2024
Zmluva č. 1 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 1 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Milan Bílik Zdravá župa, s. r. o.
21. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6825-831
81 600,00 € GlobalTel, a.s. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
21. Jún 2024
Kúpna zmluva na dodávku a odber obedov č. 27/010/2024
27/010/2024
0,00 € Pamar, s. r. o. Organizácia sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
21. Jún 2024
Objednávka - návrh Kúpnej zmluvy č. 1239099/SL k Zmluve č. 23201/2017
1239099/SL
1 315,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licencia na jeho použitie
11062024
600,00 € Szabolcs Kosár, Janka Evelin Józsa Obec Jelka
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
659/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Ing. Peter Ondrašina
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
B103
50,00 € Obec Zlatná na Ostrove Zsolt Šimon
21. Jún 2024
Zmluva č. 4 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
Zmluva č. 4 o organizačnom zabezpečení pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Trnave
0,00 € MUDr. Černá s.r.o. Zdravá župa, s. r. o.
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
660/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Ing. Peter Ondrašina
21. Jún 2024
ZMLUVA O UMELECKOM VYSTÚPENÍ
239/2024
450,00 € Country Voice, Milan Pomekáč Obec Marianka
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služby
UVTOS-01023/32-DU-2024
9 240,00 € ESPIK Group s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Dubnica nad Váhom