Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Príkazná zmluva
739/2023/KGR
0,00 € Mgr. Michal Klučiarovský, PhD. Slovak Business Agency
27. November 2023
Dodatok č.20 k zmluve o nájme obecného bytu
20231070
0,00 € Mesto Michalovce Jakubíková Jitka
27. November 2023
Nájomná zmluva
383
135,21 € Eleonóra Hajtolová SPOOL a.s.
27. November 2023
Zmluva č. 222/2023 o spolupráci pri organizácií podujatia Vianočné trhy s Jojkou Senica 2023
222/2023
8 265,00 € Wannado Slovensko o.z. Mestské kultúrne stredisko Senica
27. November 2023
Rámcová dohoda
39/2023
3 768,00 € Miloš Dub Domov sociálnych služieb "HRABINY"
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
32/2023
20,00 € Obec Malá Hradná Juraj Kováč
27. November 2023
Dodatok č. 1/2023 k Licenčnej zmluve a Zmluve o poskytovaní služieb č. Z_20_0328 a dodatku č. Z_21_0140
ZOPS_002/2021
6 393,02 € Datalan, a.s. Obec Močenok
27. November 2023
Zmluva o dielo
153/2023
90,00 € Robert Neuschl Pohronské osvetové stredisko
27. November 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-182-006/2023
KRHZ-NR-VO-182-006/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Jarok
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
14/2023
20,00 € Obec Malá Hradná Juraj Kováč
27. November 2023
Zmluva o nájme bytu č. 9
458/2023
379,00 € Obec Bernolákovo Ingrid Mesíčková, Jozef Frindrich
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
15/2023
20,00 € Obec Malá Hradná Juraj Kováč
27. November 2023
Príkazná zmluva
740/2023/KGR
0,00 € Alexandra Telepčáková Slovak Business Agency
27. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
25/2023
20,00 € Obec Malá Hradná Juraj Kováč
27. November 2023
Dodatok č.5 k zmluve o nájme obecného bytu
20231071
0,00 € Mesto Michalovce Miker Jozef
27. November 2023
Darovacia zmluva
2023/140
100,00 € Rudolf Miník Obec Makov
27. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2023087
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2023087
50,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Anna Dupkalová
27. November 2023
Zmluva č. 01/03/2023 o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
01/03/2023
4 697,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s Mesto Sliač
27. November 2023
Rámcová dohoda
40/2023
3 498,00 € INMEDIA s.r.o Domov sociálnych služieb "HRABINY"
27. November 2023
Darovacia zmluva č. KRHZ-NR-VO-182-007/2023
KRHZ-NR-VO-182-007/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rišňovce