Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)
31/006/23
189 865,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Nová Bystrica
1. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene "Košice, Pri jazdiarni, BPMK-AB - VN, TS, NN_NPP/2632/2021_N", k.ú. Stredné Mesto
2023003040
1 315,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Košice
1. December 2023
Zmluva o spolupráci č. 0501/0047/23
0501/0047/23
960,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave ATRAKT ART - združenie pre aktuálne umenie a kultúru
1. December 2023
Zmluva o dielo
UVVaUVTOS-04007/36-BA-2023
19 694,64 € LUKNAR s.r.o Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava
1. December 2023
Zmluva o dielo č. 109 2023 25 10
007183/2023/LSR
7 499,25 € Ján Suško LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
1. December 2023
Nájomná zmluva č. N10-2023
N10-2023
434,00 € Stredná odborná škola stavebná - Építszeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61 Nové Zámky Helena Kádárová
1. December 2023
ODSTRÁNENIE HAVARIJNÉHO STAVU KOTOLNE V BUDOVE ZŠ ŽIHÁREC
ZOD/231130
0,00 € Janyx s.r.o. Obec Žihárec
1. December 2023
Zmluva o dodávke plynu
31/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
1. December 2023
Zmluva o nájme bytu
KR-2023/400-OcÚ-Ti
0,00 € Beáta Bucková Obec Krivany
1. December 2023
Zmluva o poskytovaní fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže
01122023
0,00 € Centrum voľného času Obec Nálepkovo
1. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny č.3598/2023
CRZ-2023-11/02
0,00 € MAGMA ENERGIA a.s. Služby Cífer s.r.o.
1. December 2023
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
51.k-48-414/2023
11,76 € Michal PAĽO Ministerstvo obrany SR
1. December 2023
Zmluva číslo 227/2023 o krátkodobom nájme nebytových priestorov MsKS Senica - Dom kultúry Senica
227/2023
250,00 € Tanečné štúdio (TŠ) ZUŠ Senica Zastúpené: Anna Antálková DiS Art. Mestské kultúrne stredisko Senica
1. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 22/2023
N/59/2023
45,00 € Martina Rudzanova Pihiková Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová
1. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Nová Lesná, zriadenie vecného bremena "Chodník v obci Nová Lesná"
2571/2023-KE
200,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Nová Lesná
1. December 2023
Komisionárska zmluva
SNM-SNR-INÉ-2023/3800
0,00 € Ján Gálik Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave
1. December 2023
k.ú. Priekopa, dohoda o poskytnutí jednorazovej finančnej náhrade za zriadenie zákonného vecného bremena
2572/2023-PN
46,81 € Stredoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Nájomná zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Spišské Tomášovce "Modernizácia železničnej trate Žilina-Košice, úsek trate Poprad Tatry - Krompachy"
2574/2023-KE
771,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Nájomca/budúci oprávnený z vecného bremenaŽeleznice Slovenskej republiky
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Kalnište
2585/2023-TV
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1. December 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností - k.ú. Štrba
2584/2023-KE
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik