Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1967
70,00 € Marián Kvitek Slovenské národné múzeum
24. Jún 2024
DOHODA O SPONZORSTVE Uzatvorená v zmysle § 269 Obchodného zákonníka a VZN Obce Dolný Badín č. 7/2007
28
200,00 € Obec Dolný Badín Jednota Dôchodcov obce Dolný Badín
24. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000210532
80 000,00 € Stredná odborná škola služieb a lesníctva Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
24. Jún 2024
Darovacia zmluva 0224
0224
0,00 € Rodičovské združenie Základná škola, Krosnianska 2, Košice
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1968
35,00 € Emília Kádarová Slovenské národné múzeum
24. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOSTI
09I01-03-V02-00100//2024/VA
56 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Výskumná agentúra
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107010/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Dolná Trnávka
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1969
35,00 € Zoltan Hársfalvai Slovenské národné múzeum
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1970
35,00 € Vasil Mičko Slovenské národné múzeum
24. Jún 2024
Kúpna zmluva
9943586884
9,90 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne
24. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
107012/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Orovnica
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1971
35,00 € Jana Obrátilová Slovenské národné múzeum
24. Jún 2024
Zmluva o dielo FRI č. 36/2024
Zmluva o dielo FRI č. 36/2024
45,00 € doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
24. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 40/2024
38/2024
0,00 € Technické služby Turčianske Teplice, s.r.o. Miroslav Pastva
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1972
35,00 € Jaroslav Kundala Slovenské národné múzeum
24. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000223033
40 400,00 € Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
14/2024
49 976,90 € HalyStuk s.r.o. Reedukačné centrum, Biele Vody
24. Jún 2024
Darovacia zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 8/2024
ZML - 2024 / 31
35,00 € Jozef Červeňák Obec Jakubova Voľa
24. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
17/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2024/1973
42,00 € Laura Štiglic Slovenské národné múzeum