Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2022
Zabezpečenie hudobného vystúpenia Gospelového zboru Ruah na festivale chrámovej hudby "Magnifica Musica", dňa 2.10.2022
623/2022
100,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
30. September 2022
Príkazná zmluva
22/1/10298/1
406,00 € Takáčová Alžbeta, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2022
Príkazná zmluva
22/1/10296/1
219,00 € Klementová Andrea, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2022
Príkazná zmluva
22/1/10370/2
331,00 € Šarkan Branislav, doc. Ing. , PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2022
Príkazná zmluva
22/1/10370/1
542,00 € Slovák Pavol, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2022
Príkazná zmluva
22/1/10316/2
566,00 € Knorová Renáta, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2022
Príkazná zmluva
22/1/10352/1
376,00 € Bujdoš Marek, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2022
Príkazná zmluva
22/1/10360/3
315,00 € Pásztorová Gabriela , Ing. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2022
Príkazná zmluva
22/1/10360/2
218,00 € Dolinská Jana, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2022
Príkazná zmluva
22/1/10360/1
496,00 € Bujdoš Marek, RNDr., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2022
Príkazná zmluva
22/2/10237/1
333,00 € Beťko Viliam, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2022
Príkazná zmluva
22/1/10368/1
204,00 € Kúdelová Marcela, RNDr., DrSc. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2022
Príkazná zmluva
22/2/10237/2
316,00 € Syčová Milada, Mgr. Ing., MPH Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní sližieb a dodávke tovaru a Licenčná zmluva č. Z026-22
EXT_151/2022
5 020,00 € MIM, s.r.o. Obec Chorvátsky Grob
30. September 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
504/2022
15,00 € Klein Jozef Mesto Svit
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1070/2022/275909500
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Hryha Daryna
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1069/2022/275904397
70,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Púchovský Tomáš
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1072/2022/275920025
76,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Ondrová Veronika
30. September 2022
Zmluva o ubytovaní študentov
1071/2022/275909642
80,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Lakomiová Natália
30. September 2022
Nájomná zmluva
291/2022
0,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Ibraim Zekiri