Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní študentov
77471-2
204,28 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Mária Boková
30. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/10991/1
903,00 € Feketová Miroslava, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/10938/1
776,00 € Šrámek Juraj, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2023
Výučba pohybovej prípravy MŠ Šíravská
20/2023
0,00 € o.z. Šikovný predškoláčik MŠ Bodvianska
30. September 2023
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve č. 22
51/2023
0,00 € Zdenka Katanová Vihorlatské múzeum v Humennom
30. September 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
222/23
480,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová
30. September 2023
Dodatok č- 1
118/2023
0,00 € Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš FRANCO REAL ESTATES, s.r.o.
30. September 2023
Dohoda o zvýšení kvalifikácie
683/2023
0,00 € Mesto Rožňava Roland Lázár
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/350/2023
199,59 € Kubík Martin Mesto Trstená
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/349/2023
146,07 € Lackovičová Lenka, Mgr. Mesto Trstená
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/348/2023
146,07 € Žmijáková Ľubica Mesto Trstená
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/347/2023
146,07 € Harkabuz Ľubomír Mesto Trstená
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/346/2023
146,07 € Skorušová Silvia Mesto Trstená
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/351/2023
146,07 € Furinda Martin Mesto Trstená
30. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementaciiprojektových aktivít v rámci národnejo projektu
15/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
30. September 2023
Zmluva o spolupráci č. 67/2023
Zmluva č. 89/2023/KJFTT
100,00 € Bocánová Martina, PhDr. doc. PhD. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusová 1, 918 20 Trnava 1
30. September 2023
Zmluvy voda
196/2023
0,00 € Oleksandr Kiriushkin Obec Jakubov
30. September 2023
Byt č. 100, Novomeského 517/2, Žiar nad Hronom
639/2023
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Sergei Lasac
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/1020000680
170,00 € Marianum Irena Šimunková
30. September 2023
nájom za hrobové miesto
2023/2090000742
208,39 € Marianum Marek Štrba