Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
395/2022
0,00 € Mesto Senica Mestský podnik služieb spol. s r.o.
25.
Jún
2022
Zmluva o propagácii
174/2022
3 000,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj
25.
Jún
2022
Zmluva o úvere ŠFRB - Obstaranie bytového domu Pod Šípkom
324/2022
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Partizánske
25.
Jún
2022
Zmluva o úvere ŠFRB - Obstaranie technickej vybavenosti k bytovému domu Pod Šípkom
325/2022
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Mesto Partizánske
25.
Jún
2022
Zmluva č. 139/2022 o kúpe nehnuteľnosti
139/2022
0,00 € MVDr. Vladimír Baláška, Mária Balášková Obec Pažiť, Pažiť 78, 958 03 Partizánske
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
2022062401
100,00 € Petra Zubčáková Obec Veľké Uherce, č. 360, 958 41 Veľké Uherce
25.
Jún
2022
Príkazná zmluva UKIS 9/2022
835/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Príkazná zmluva UKIS 8/2022
836/2022
0,00 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva č. 19/2022/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
838/2022
0,00 € Mesto Trenčín fyzická osoba
25.
Jún
2022
Zmluva č. 23/2022/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
837/2022
14,00 € Mesto Trenčín Občianske združenie Naše Záblatie
25.
Jún
2022
Zmluva č. 22/2022/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
839/2022
0,00 € Mesto Trenčín fyzická osoba
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
840/2022
2 000,00 € Mesto Trenčín Kultúrne centrum Kubra
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
841/2022
2 000,00 € Mesto Trenčín Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
25.
Jún
2022
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA
842/2022
100,00 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva č. KIS-V-14/2022 o zabezpečení predpredaja vstupeniek
843/2022
0,00 € LUAN občianske združenie Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
ZMLUVA č. KIS-19/2022 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
844/2022
750,00 € Mesto Trenčín Folklórny súbor Nadšenci
25.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
846/2022
178,50 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Zmluva č. KIS-Č-12/2022 o poskytnutí dotácie
845/2022
900,00 € Mesto Trenčín Folklórny súbor Nadšenci
25.
Jún
2022
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
847/2022
178,50 € fyzická osoba Mesto Trenčín
25.
Jún
2022
Mandátna zmluva
849/2022
11 370,00 € STUDNICA, n.o. Mesto Trenčín