Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
191/2024
2 000,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou OZ Bánovskí chlpáči
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o viazanom účte
192/2024
0,00 € Cronson, s.r.o. Mesto Bánovce nad Bebravou
13. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny
193/2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Mesto Bánovce nad Bebravou
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
528/2024
1 260,00 € OAZIS zariadenie sociálnych služieb Mesto Komárno
13. Jún 2024
Zmluva KP Divadlo Maska
385/2024
0,00 € Mesto Pezinok "Divadlo Maska" o.z.
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia - Teqball
666/2024
0,00 € Mesto Sereď Teqballová federácia Slovensko
13. Jún 2024
Žltý bajk
1206/2024
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Branislav Karel
13. Jún 2024
Žltý bajk
1207/2024
30,00 € Mestské služby mesta Trnava Vladimíra Hanusová
13. Jún 2024
Príkazná zmluva
24/2/11559/1
556,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
13. Jún 2024
Zmluva o spolupráci na podujatí CLIMATHON Bratislava 2024
MAGBO2400067
0,00 € Swiss Re Managment AG Hlavné mesto SR Bratislava
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024.
MAGDG2400140
18 085,00 € Seniori v pohybe Hlavné mesto SR Bratislava
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 2024.
MAGDG2400141
5 300,00 € Equita Hlavné mesto SR Bratislava
13. Jún 2024
Dohoda na splácanie dlžnej sumy splátkovým kalendárom
634/2024
0,00 € Mesto Levice Neuvedené
13. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Z 36/2024
205,00 € Jaroslav Čonka Obec Svätý Anton
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-141-02928
24-141-02928
5 216,00 € Mgr.art Ján Zelinka Fond na podporu umenia
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-141-03261
24-141-03261
11 736,00 € BcA Paula Gogola Fond na podporu umenia
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-141-03358
24-141-03358
10 432,00 € Mgr. art. Katarína Poliačiková, ArtD. Fond na podporu umenia
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-344-02019
24-344-02019
4 000,00 € Kolektívna hlava/ Cabeza Colectiva/ Collective Head Fond na podporu umenia
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-344-02294
24-344-02294
4 000,00 € Hemisféra ľavá o.z. Fond na podporu umenia
13. Jún 2024
zamestnávateľská zmluva 00312452
61/2024
0,00 € doplnková dôchodková spoločnost Tatra banky a.s. Obec Dolný Lopašov