Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Jún
2021
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním
BA-1031020/2021
0,00 € Sociálna poisťovňa, ústredie
16.
Jún
2021
Dodatok č. 38 k Zmluve o zabezpečení dôchodkovej služby č. 18/08/95/OPOS
12467/2021-BA
0,90 € Slovenská pošta, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
15.
Jún
2021
ZMLUVA O NÁJME uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
BARMO-74-1/2021
1 724,40 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany Ing. Nina Remišová
16.
Jún
2021
Zmluva o dielo - "Prešov - Nižná Šebastová, letisko - oprava oplotenia" - RŠÚ
ASM-344/2021 6400002681
22 352,80 € TERRA SPEKTRUM s.r.o. Ministerstvo obrany SR - Agentúra správy majetku
15.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej cesty
VPBA-43-26/2021-SkP
3,80 € npor. JUDr. Peter PALÁK,LL.M. Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť zamestnávateľa
prISTAR-3-160/2021
34,84 € František SVATOŇ Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka pracovnej cesty
plrb-35-293/2021
22,44 € Peter HLINKA Ministerstvo obrany SR
16.
Jún
2021
Zmluva o ubytovaní č. 9P/2021
9P/2021
128,90 € Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica Janoťáková Daniela
15.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ŠbPO-97-13/2021
43,84 € mjr. Ing. Peter ZIBRÍK, PhD. Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaVaMD-149-51/2021
29,68 € František VYDRA Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití SCMV na žiadosť účastníka
2.mb-26-36/2021-OPLaVD
29,00 € Marcela Hudáková Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-102-43/2021
52,92 € Mgr. Zdenko BARANEC Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití SCMV na prepravu
shdo-65-179/2021
23,00 € čat. Regenda Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla na žiadosť účastníka služobnej cesty
SOV-30-19/2021
14,40 € Ing. Mgr. Patrik BARIČ Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
11.mpr-26-26/2021
14,28 € Ing. Rudolf ĎURNÍK Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití SCMV na prepravu
shdo-65-178/2021
20,60 € rtn. Hocko Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ŠbSP-18-6/2021
14,52 € JUDr. Denisa BUJNOVÁ Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
23.mopr-46-368/2021-S4
20,24 € slob. Lukáš MEGELA Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda o použití SCMV na prepravu
21.mpr-145-155/2021
43,44 € Kristián ČECH Ministerstvo obrany SR
15.
Jún
2021
Dohoda SMV
VePBA-26-46/2021
19,96 € Richard KOSÍK Ministerstvo obrany SR