Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Záložná zmluva č. 300/461/2023
300/461/2023/ZZ
100 334,00 € Obec Nitrianske Rudno Štátny fond rozvoja bývania
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
230238 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Nižné Ladičkovce
4. December 2023
Zmluva č. 23013908U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
23013908U01
98 153,00 € Environmentálny fond Obec Málinec
4. December 2023
Zmluva o dielo č. 04/04/2023/LSR
CRZ-7205-2023-LSR
94 989,26 € Financial Management s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Podunajsko
4. December 2023
Zmluva o dielo
4630610/2023
93 000,00 € AITEN, a.s. TRANSPETROL, a. s.
4. December 2023
Inertný posypový materiál - pre zimnú sezónu 2023/2024 - časť 1 oblasť 1
BBRSC/07946/2023
92 880,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.
5. December 2023
Kúpna zmluva
ZM1009446
92 352,00 € ELVIA PRO SLOVAKIA, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
5. December 2023
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
SNM-MBKH-ZOD-2023/3896
91 560,00 € Chronogram s.r.o. Slovenské národné múzeum - Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň
5. December 2023
Zmluva o dielo č. 2/2023
65/2023
90 643,47 € Superyde Group Trenčín s.r.o. Obec Chrenovec-Brusno, Chrenovec-Brusno 1
4. December 2023
Kúpna zmluva
Z202313502_Z
90 349,20 € AUTO-KLIMA Bratislava s.r.o. Štátny veterinárny a potravinový ústav
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-511-04647
23-511-04647
90 000,00 € Knižnica Ružinov Fond na podporu umenia
5. December 2023
Zmluva o dielo
31/2023
89 249,59 € RENI, spol. s r. o. Základná škola s materskou školou, Novozámocká 129, Nitra
5. December 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CFX7
4479/2023
88 418,88 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
4. December 2023
Zmluva o nájme a o poskytnutí služieb (PAVILÓN) uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
262/2023/AXNV
88 339,62 € Výstava psov OZ agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
5. December 2023
Zmluva č. 96/4/2023_Rekonštrukcia priepustu v obci Dežerice cesta III/1850
Zmluva č. 96/4/2023
86 322,79 € AGRICOLO s.r.o. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
5. December 2023
ZMLUVA č. 230481 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FOERMOU DOTÁCIE
230481 08U02
86 297,00 € Environmentálny fond Obec Mládzovo
5. December 2023
Zml.o posk.služ.Z202313732_Z
Z202313732_Z
85 996,90 € Ekozdroj, s. r. o. Olešná
4. December 2023
Kúpna zmluva
2023/025
83 790,72 € Auto Project s.r.o. Obec Búč
4. December 2023
Zmluva o dielo č. 81540/2023 na zhotovenie časti stavby: "Topoľčany, ulica medzi spoločenským a kultúrnym domom, Škultétyho ulica - rekonštrukcia vodovodu"
81540/2023
83 354,33 € TOP-in s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
4. December 2023
ZMLUVA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
119/2023
83 040,00 € Asseco Central Europe, a.s. Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava