Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0702-Z
SPO-V01-0702-Z
14 000,00 € Ing. Ján Černický, Radka Černická, PharmDr. Dominika Černická Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0537-Z
SPO-V01-0537-Z
14 000,00 € Ing. Ján Ilkovič, MUDr. Gabriela Ilkovičová Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0719-Z
SPO-V01-0719-Z
14 000,00 € Anton Hruboň, Katarína Ristveyová Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 35768/2023 na zhotovenie diela: "ČOV Topoľčany - oprava izolácie plochej strechy AB"
35768/2023
13 184,69 € TOPANSTAV, spol. s r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0657-Z
SPO-V01-0657-Z
12 663,10 € Martin Kokavec, Ing., Dana Kokavcová, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20234998_Z
12 300,00 € AUTOCONT s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
Z20234698_Z
11 999,00 € SEROD s.r.o. Gymnázium Ivana Kraska - Ivan Krasko Gimnázium
2. Jún 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - Pozáručné servisné služby prístrojov Shimadzu
UPJŠ - 274/2023
11 968,60 € SHIMADZU SLOVAKIA, organizačná zložka Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
ZM2032557
11 952,00 € Peter Biščo - HOUSTON Rozhlas a televízia Slovenska
2. Jún 2023
Zmluva o propagácii
2023/0344
11 850,00 € Nadačný fond Nové Česko Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Rámcová dohoda o dodávke tekutých pracích prostriedkov so systémom dávkovačov a ostatné pracie prostriedky
46/2023
11 628,00 € All4laundry s.r.o. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
2. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 36259/2023 na dodávku a montáž vybavenia montérskych vozidiel
36259/2023
11 484,00 € TECHNIA, spol. s r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0495-Z
SPO-V01-0495-Z
11 329,50 € Gabriela Valachová PhDr., Miroslav Valach, Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení prístupových práv k službe
Z/2023/1249/III/RUK/OCOZ
11 232,00 € Albertina icome Bratislava, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
2. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 4 02 0002 23, ktorej predmetom je pozemok v k.ú. Trnávka, parc. č. 14812/16 - zastavaná plocha o výmere 51 m2
402000223
11 220,00 € Strapák Peter, Ing. Hlavné mesto SR Bratislava
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234788_Z
11 202,00 € Lambda Life a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
76/04/2023/SCKSK
10 615,20 € TERRASTROJ spol. s r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
2. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/46
10 269,61 € Milena Krištofová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
2. Jún 2023
Zmluva o dielo, MTF STU č. 53/2023
0600/0032/23
10 262,40 € SEZAKO Trnava, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Jún 2023
Nákup počítačov
306/2023
10 190,00 € Martin Gall - MG COMP mestská časť Bratislava-Dúbravka