Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
SEMaI-843/2022
77 520,00 € Energy Centre Bratislava, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
26. Január 2023
Rámcová dohoda
ST-13/2023
75 879,72 € SATUR TRANSPORT a.s. SLOVAKIA TRAVEL
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-083/2022/SOIROPPO3-302071BRZ1
MK-083/2022/SOIROPPO3-302071BRZ1
75 724,21 € Mesto Vysoké Tatry Ministerstvo kultúry SR
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí NFP
EXT 3/2023
75 724,21 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Mesto Vysoké Tatry - zmluvy, Starý Smokovec 18001, 062 01 Vysoké Tatry
27. Január 2023
Rámcová kúpna zmluva
5/2023
75 085,80 € ABTEX s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
27. Január 2023
Zmluva o dielo
07/2023
74 067,72 € Stavring, spol, s.r.o. Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
26. Január 2023
Kúpna zmluva
2022/5300/5671
73 848,00 € N.C.N. SLOVAKIA s.r.o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 351/OPODPN/2022 uzatvorená v zmysle ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v zmení neskorších predpisov
351/OPODPN/2022
73 404,00 € brainit.sk, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Január 2023
Rámcová dohoda
ZKZ-05-2023
72 151,01 € MEDISTA spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
26. Január 2023
Dohoda o platbách za výrobu a dodávky tepla ku Zmluve č. 4/2010
DOH č.5/2023
72 000,00 € Bastav, s.r.o. Stredná odborná škola, Generála Viesta 6, Revúca
26. Január 2023
Dodatok č.2 Cyklotrasa na Zelenečskej ulici
55/2023
71 827,20 € Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. Mesto Trnava
27. Január 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
38/2023/P
71 754,43 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy ( ďalej len ZO OZ SLOVES ) Mestský úrad Vranov nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou
26. Január 2023
Rámcová dohoda
Z2023346_Z
69 904,61 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Technické služby Starého Mesta, a.s.
26. Január 2023
Rámcová dohoda
TSB-2023/02/VO
69 600,00 € BERTON s.r.o. Technické siete Bratislava, a.s.
27. Január 2023
Poistná zmluva č. 9107053285
Poistná zmluva č. 9107053285
68 850,00 € UNIQA pojišťovna, a.s. Nemocnica Poprad, a.s.
27. Január 2023
ZMLUVA O DIELO č. 5733/2022 /LSR
5733/2022/LSR
68 000,00 € Vodales, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-R045-511-001-002
67 911,72 € Občianske združenie Poniklec - Váh SAMOSTAV, s.r.o.
26. Január 2023
Dodatok č. 18 k Zmluve o dielo o spôsobe zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych a drobných staveb. odpadov vznikajúcih na území Mesta Ružomberok
20230067/2023
67 748,00 € Neuvedené Mesto Ružomberok
27. Január 2023
Zmluva č. 27/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 27/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
67 584,00 € Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
7994/2022/OSV-49811 (89/6/2023/24)
67 245,75 € Košický samosprávny kraj Spišská katolícka charita