Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb "Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves - externý manažment"
340/2023
19 152,00 € ADAMČÁK, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0591-Z
SPO-V01-0591-Z
19 000,00 € Petra Rajecká, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1075-Z
SPO-V01-1075-Z
19 000,00 € Mgr. Alžbeta Hadariová, Ing. Ladislav Hadari Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0436-Z
SPO-V01-0436-Z
19 000,00 € Marcel Hric, Ing. PhD., Miroslava Hricová, MUDr. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0246-Z
SPO-V01-0246-Z
18 882,04 € Marián Kukaň, Lívia Kukaňová Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20235000_Z
18 484,44 € Up Déjeuner, s. r. o. Obec Rožkovany
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
02062023
18 359,76 € Daffer spol. s.r.o. Obec Strečno
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V02-0037-Z
SPO-V02-0037-Z
18 000,00 € Martina Ganobjaková, Mgr., Andrej Ganobjak, MUDr. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Dodanie veľkoobjemových kontajnerov
21032023
17 820,00 € CANASIS, s.r.o. Obec Krížovany
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
377/2023
17 100,76 € Šimon Cengel Mesto Dolný Kubín
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234778_Z
17 099,99 € SGS Geosolutions s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej vsi
2. Jún 2023
Chata Sova – exteriér oprava I. etapa
3677/2023/LSR
16 422,03 € GIANT s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
2. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 36249/2023 na dodávku a montáž vybavenia montérskych vozidiel
36249/2023
16 128,00 € TECHNIA, spol. s r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V02-0021-Z
SPO-V02-0021-Z
16 089,51 € Martin Trbola, Ing., Ivana Trbolová, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/44/19B/30
16 046,25 € MGBIZ, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
2. Jún 2023
Zmluva o dielo a zmluva o poskytovaní služieb
34208/2023
15 216,00 € ZAYOmedia.com s.r.o. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 04 88 0283 23 00 na prevod vlastníckeho práva k pozemkom reg. C KN parc. č. 2240/51 a reg. E KN parc. č. 597/2, k. ú. Devínska Nová Ves
048802832300
15 006,88 € Šubín Štefan Hlavné mesto SR Bratislava
2. Jún 2023
Zmluva č. 022/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 022/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
15 000,00 € Združenie baníckych spolkov a cechov Slovenska Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie
96/2023
15 000,00 € Ing. Gabriel Boženík Mestská časť Košice-Nad Jazerom
2. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA Č. SE-VO1-2023/003770-010
SITB_ZM_SE-VO1-2023-003770-010_2023
14 671,51 € MB Tech, s.r.o. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky