Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o vykonaní časti úloh vykonávateľa sprostredkovateľom
ZML 789/2022 RE
99 000,00 € Ministerstvo školstva , vedy a športu Katolícka univerzita v Ružomberku
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
96/2023/OSSZ
95 000,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Banskobystrický samosprávny kraj
26. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021-036
176/2022
94 932,89 € ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a.s. Obec Teplička nad Váhom
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku zo št. rozpočtu SR na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch finančné prostriedky vo výške 94 000,00 Eur na 1. časť druhej etapy opravy pamätníka Slavín.
OKVZVH20232001
94 000,00 € MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava
27. Január 2023
Zmluva č. OKVZVH20232001 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
7/2023
94 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
26. Január 2023
Poskytnutie fin. príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby
2023000196
92 625,00 € Empatia plus n.o. Mesto Košice
26. Január 2023
Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica, konkrétne tovaru pre Časť 2: Náves za traktor a Traktorový náves s nosičom kontajnerov.
MZ230013
90 800,00 € HYCA s.r.o. Obec Plavnica
27. Január 2023
Dodatok č. 31
INE_083/2022
89 044,51 € Mestské kult.stredisko Mesto Sabinov
26. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071CHG4
52/2023
86 738,40 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Lifestarter
27. Január 2023
Zmluva č. 16/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 16/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
86 400,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 25/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 25/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
86 400,00 € Raná starostlivosť, n. o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Dodatok č.5 Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni
Dodatok č.5 k Zmluve o dielo
85 930,28 € DAG Slovakia, a.s. SLOBYTERM, spol. s r.o.
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie v zmysle platného VZN
FP_006/2023
85 469,00 € Hokejový klub Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie stravovania
6600000416
84 000,00 € FANČI s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
26. Január 2023
Poskytnutie fin. príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby
2023000195
83 102,00 € Arcidiecézna charita Košice Mesto Košice
27. Január 2023
zmluva o dielo
ZOD 2022
82 557,60 € LEDCO s.r.o. Základná škola s materskou školou Kornela Mahra 11, Trnava, Ulica Kornela Mahra 11, 91708 Trnava
26. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo na optimalizáciu spravovania vektorových máp so súčasným odstraňovaním nesúladov
1-800-0052-2022
81 275,00 € ENgeo s.r.o. Slovenská republika - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
26. Január 2023
Dodatok č.6 Rekonštrukcia krytej plavárne v Starej Ľubovni
Dodatok č.6 k Zmluve o dielo
80 611,04 € DAG Slovakia, a.s. SLOBYTERM, spol. s r.o.
26. Január 2023
Zmluva o dielo
1/2023
79 936,80 € AITAA system s. r. o. Základná škola s materskou školou, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou
27. Január 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku - SMŠ PROALERGO
72/2023
79 472,00 € Mesto Humenné PROALERGO, s.r.o.