Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
Zmluva o dielo č. ZoD zhotoviteía 036/2023
74-2023-SLOVK-ZoD-039-2023
133 199,74 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s r.o. Zázrivá
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO520495
041PO520495
130 741,87 € SCBC AGRO s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
4. December 2023
Zmluva o dielo
SEMaI-1399/2023
129 234,90 € PREFER, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
4. December 2023
Dodatok č. 16 k Zmluve
22448/12517/2023
127 635,00 € ARRIVA Nové Zámky, a. s., Považská 2, 940 14 Nové Zámky Mesto Štúrovo, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo
4. December 2023
Záložná zmluva č. 201/656/2023
201/656/2023/ZZ
125 970,00 € Kristína Rampasko Štátny fond rozvoja bývania
5. December 2023
Rámcová dohoda o kúpe osobných počítačov a rack serverov
1210000168
124 812,00 € flex-it,s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
4. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o prevode správy majetku Obce Huncovce
33/2023
123 323,73 € Obec Huncovce Základná škola, Školská 212/19, Huncovce
5. December 2023
Rámcová zmluva o dielo
11802/2023/5400/063
121 543,20 € INPROP, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
5. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
105/630/2023/ZZ
120 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Holíčska 3167/19, Bratislava-Petržalka, v zastúpení Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
4. December 2023
Z M L U V A č. 231247 08U03 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
231247 08U03
120 000,00 € Environmentálny fond Obec Cigeľ
5. December 2023
Zmluva o dielo
NI/1-797/2023/SPU
118 668,00 € Stapring, a.s. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
716/2023/MPRVSR-140
118 000,00 € Media RTVS, s. r. o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
4. December 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
803/19/2023/2/ZZ
116 700,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Idanská 772/7,9,11, Košice v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
5. December 2023
Kúpna zmluva č. 5/2023/HTČ
134/2023/02
116 400,00 € WEGA - MS spol. s r.o. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín
5. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2022/87/01
1396/2023
113 941,00 € Mesto Poprad HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD
5. December 2023
Z M L U V A č. 4636 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
Z M L U V A č. 4636 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
113 814,84 € Environmentálny fond Mesto Brezno
4. December 2023
Dodatok č. m1 k zmluvle č. 380/2022 o vykonávaní činností spojených so zberom KO
478/2023
113 797,27 € TEKOS Nová Dubnica s.r.o. Mesto Nová Dubnica
5. December 2023
Zmluva na dodávku potravín
AOS-IX-106/2023
112 099,34 € XY Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
4. December 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 6/23 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
2405/2023
111 253,00 € Mesto Trenčín Best friends Kids Club n.o. Trenčín
4. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
1032/2023/MPRVSR-140
110 484,00 € C.E.N. s.r.o. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR