Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
ZMLUVA O DIELO NA VYHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
07/2024/OPS-97
81 000,00 € Insvet s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
11. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-23-0577
APVV-23-0577
80 700,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra na podporu výskumu a vývoja
11. Júl 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000201197
80 000,00 € Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Júl 2024
Zmluva č. 44/2024/2337 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2024 pre Politických väzňov Zväz protikomunistického odboja III. odboj
SVS_ZM_44_2024_2337
80 000,00 € Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja III. odboj Ministerstvo vnútra SR (Sekcia verejnej správy)
11. Júl 2024
Rámcová zmluva na dodanie tovaru - Hydina a hydinové výrobky
24/2024
76 878,40 € Majster mäsiar s.r.o. „VINIČKY“, Zariadenie sociálnych služieb Nitra
11. Júl 2024
Rámcová dohoda o zabezpečení servisu služobných motorových vozidiel
2024/195
75 342,00 € BAYERN CENTER s.r.o. Ministerstvo financií SR
11. Júl 2024
Dohoda o uznaní záväzku a jeho splácaní
1/2024
75 000,00 € LOZORNO spol. s r.o. Obec Lozorno
11. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
604/289/2024/ZZ
75 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Detva, Obrancov mieru 882/19, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Zvolen Štátny fond rozvoja bývania
11. Júl 2024
Zmluva o úvere č. 604/289/2024
604/289/2024
75 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Detva, Obrancov mieru 882/19, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Zvolen Štátny fond rozvoja bývania
12. Júl 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
511/243/2024/ZZ
74 460,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Eduarda Nécseya 3169, Žilina, v zastúpení Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina /skrátene OSBD Žilina/ Štátny fond rozvoja bývania
12. Júl 2024
Zmluva o úvere
511/243/2024
74 460,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Žilina, Eduarda Nécseya 3169, v zastúpení Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina /skrátene OSBD Žilina/ Štátny fond rozvoja bývania
12. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
6600001846
74 400,00 € ZET dip s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č. 97/2024
202400833/2024
73 380,00 € APROX, spol. s r. o. Mesto Holíč
12. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 k rámcovej kúpnej zmluve 2024 - Strabag
72 988,20 € STRABAG s.r.o. MEPOS SNV s.r.o.
12. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/17/054/112
72 652,20 € VeGa solutions s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
12. Júl 2024
Zmluva o výpožičke č. 62/2024
1157/2024
72 000,00 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica Trnava
12. Júl 2024
Zmluva o dielo
14/2024
71 800,01 € Elektro Kocian s.r.o. ZŠ Jána Zemana Nová Baňa, Školská 44/6, 968 01 Nová Baňa
11. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 2 Spr 45/24/6600
30/2024
70 425,08 € Stavmax BB, s. r. o. Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici
12. Júl 2024
Zmluva o dielo
133/2024-8/02-ÚP
69 840,00 € Ateliér ochodu a cestovného ruchu s.r.o. Slovenský ľudový umelecký kolektív
12. Júl 2024
Didaktické pomôcky pre 23 MŠ
589/2024
68 084,05 € NOMIland s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka