Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4809/2021-450
4 000,00 € František Griglák Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
KÚPNA ZMLUVA
60/2021/SM/CMV-Bu
4 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Building s. r. o.
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4713/2021-450
4 000,00 € Lukáš Marhefka Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4804/2021-450
4 000,00 € Michal Noga Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4771/2021-450
4 000,00 € Juraj Bako Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4725/2021-450
4 000,00 € Ján Kopčák Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219474_Z
4 000,00 € SEROX SLOVAKIA s.r.o Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4889/2021-450
4 000,00 € Dušana Petrášová Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
D O H O D A o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
21/45/054/139
3 911,82 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Obec Vojčice
17.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20219560_Z
3 899,82 € Bidfood Slovakia s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-064/2020/Višňové/1856/úsek0130/SO_V904-00/2708_Dodatok č.1
3 865,89 € Jozefína Šimunová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Kúpnopredajná zmluva č. 030421
52/2021
3 848,18 € Agromont Nitra, spol. s r.o. Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o.
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219240_Z
3 800,00 € PC SEMA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
17.
Máj
2021
Nájomná zmluva
30201/NZ-932/2021/Višňové/1856/úsek0130/SO_V342-00/2708
3 649,52 € Jarmila Mičkyová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2021
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2021/1023/5012
3 547,44 € VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219552_Z
3 500,00 € MažeTo, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219406_Z
3 495,00 € SAŠA, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo č. 12/2021
PUSR-2021-065
3 450,00 € Mgr. art. Peter Pohanka Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219486_Z
3 402,00 € EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20219034_Z
3 400,00 € MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Národný onkologický ústav