Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122602_Z
51 996,00 € PORTAS GROUP spol. s r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123481_Z
51 981,93 € Stredoslovenská energetika, a. s. Základná škola
30.
November
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7665/2021-950
50 000,00 € Uprising s. r. o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
30.
November
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7690/2021-950
50 000,00 € Quick Production SK, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
30.
November
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7673/2021-950
50 000,00 € VRUT, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dohoda o vrátení daru
307/2021-2060-1010
50 000,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
30.
November
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7584/2021-950
50 000,00 € BOB Creative s. r. o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202123448_Z
49 999,00 € TIS, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123273_Z
49 689,95 € Stredoslovenská energetika, a. s. Okresný súd Piešťany
29.
November
2021
Koprodukčná zmluva
ZM2027808
49 475,00 € BBB productions s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
29.
November
2021
Rámcová zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
041/BJ/161121
48 000,00 € Balsam, s.r.o. Žilinská teplárenská, a.s.
30.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-T714-511-001-005
47 709,00 € INFOLAB Slovakia, s.r.o. Naše Považie
30.
November
2021
Poskytnutie dotácie na odstránenie systémových porúch bytových domov
0094-PRB/2021
47 170,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Kurská 35, Košice v zastúpení správcom bytového domu SBD III KOŠICE Ministerstvo dopravy a výstavby SR
30.
November
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7611/2021-950
43 950,00 € Piano Show, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
30.
November
2021
Kúpna zmluva - Cesta I/63 Bratislava - Dunajská Lužná
1852/6153/2021
43 124,04 € Žiaková Anna Slovenská správa ciest, Bratislava
29.
November
2021
Kúpna zmluva - Cesta I/63 Bratislava - Dunajská Lužná
1849/6153/2021
43 124,04 € Žiak Karol Slovenská správa ciest, Bratislava
30.
November
2021
Nájomná zmluva č. 2021034
46002466
42 419,52 € 3A s.r.o. Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123276_Z
42 021,71 € Š-live s.r.o Ekonomická univerzita v Bratislave
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky - kapitálové výdavky
685/BC00/2021
42 000,00 € Klaster ORAVA, o.o.c.r. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29.
November
2021
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. Z20216226_Z zo dňa 07.4.2021
EKS-41-2021
41 526,56 € PANEP s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica