Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Máj
2021
Kúpna zmluva č.95/RATPRP/2021
95/RATPRP/2021
18 732,00 € FINAL-CD spol. s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-60513
18 588,83 € SLOVAK PRESS PHOTO s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20218888_Z
18 468,00 € BITUNOVA spol. s r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
11.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu projektu: "Spotrebiteľská poradňa"
102/2021-2060-3310
18 000,00 € Spotrebiteľské Centrum Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-452-01682
21-452-01682
18 000,00 € Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši Fond na podporu umenia
11.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
LF – 33/2021
18 000,00 € Klimatech Košice s.r.o. Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
11.
Máj
2021
Rámcová dohoda na opakované dodávky potravín „Bravčové mäso vrátanie vnútorností“
ÚVTOSaÚVV-nh-32-12/36-2021
17 722,50 € Mäsovýroba SKURČÁK, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava
11.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20218892_Z
17 566,80 € LASER servis, spol. s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
11.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní, základné a opakované školenia vrátane AOP zvračov a osobitných školení v súlade so zákonom č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
07/BOZP/2021
17 500,00 € PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. Centrum účelových zariadení, stredisko Inštitút pre verejnú správu
12.
Máj
2021
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC441-2019-53/AVV8
KZP-PO4-SC441-2019-53/AVV8
17 141,04 € Obec Buzica Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
11.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Zmluva PNPP 28/2021
17 086,26 € DEMIFOOD spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-63608
17 054,10 € Martin Svitek Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
ZPS-12-2021
17 040,00 € Hermann Armin, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
11.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20218897_Z
16 954,82 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
12.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20219050_Z
16 362,50 € MGP, spol. s r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
11.
Máj
2021
Dohoda 21/34/53g/12 o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g
21/34/53g/12
16 299,58 € Obecný podnik Beloveža s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
12.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
28/2021-2060-1080-60882
16 221,29 € MAK MEDIA s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
11.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-452-01680
21-452-01680
16 000,00 € Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
12.
Máj
2021
Čiastková zmluva k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
ČZ/2021/857/III/VID/OCOZ
15 998,40 € Up Slovensko, s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolský internát Družba
11.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20218910_Z
15 850,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody