Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Zmluva č. 23/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 23/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
125 199,00 € ESTHER Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 26/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 26/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
122 880,00 € Centrum včasnej intervencie Trnava, n. o. Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva č. 17/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 17/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
120 341,00 € Občianske združenie - DOBROTA SV. ALŽBETY Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Záložná zmluva č. 403/207/2021
Záložná zmluva č. 403/207/2021
119 990,00 € Petra Ratulovská Štátny fond rozvoja bývania
26. Január 2023
rámcová kúpna zmluva
11197/2022/5400/020
119 978,52 € OHLA ŽS, a.s. Železnice Slovenskej republiky
26. Január 2023
Kúpna zmluva
892/2023/LSR
118 000,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
26. Január 2023
Poskytnutie fin. príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby
2023000199
116 250,00 € HOMO HOMINI, n. o. Mesto Košice
26. Január 2023
Zmluva o dielo - Parkovisko Bazovského 2 - 10
35/2023
115 015,04 € EVAM plus, s.r.o. Mesto Nitra
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
110/2023/OSSZ
112 500,00 € ATHÉNA Banskobystrický samosprávny kraj
27. Január 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie
SEMOD-EL76/41-12/2023
110 000,00 € Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
26. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo na optimalizáciu spravovania vektorových máp so súčasným odstraňovaním nesúladov
1-800-0049-2022
109 386,72 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Slovenská republika - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
27. Január 2023
Zmluva č. 28/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 28/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
107 780,00 € Trnavská arcidiecézna charita Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
zmluva 1253 - rámcová dohoda - KVANT
Zmluva č. 7/2023/SOŠTEPn
105 836,40 € Kvant spol. s r.o. Bratislava Stredná odborná škola technická, Nová 5245/9, 921 01 Piešťany 1
26. Január 2023
Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica, konkrétne tovaru pre Časť 3: Traktor s čelným nakladačom a príslušenstvom.
č. 1/2022
104 304,00 € Ematech s.r.o. Obec Plavnica
27. Január 2023
Zmluva č. 01/2023/OKR o výpožičke
202300080/2023
103 699,21 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Prešov
27. Január 2023
Dodávka čistiacich, hygienických prostriedkov a hotelového sortimentu v roku 2023
16/2023
102 567,32 € ROIN, s. r. o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
26. Január 2023
Poskytnutie fin. príspevku pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy a fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby
2023000197
99 750,00 € Cesta nádeje Mesto Košice
26. Január 2023
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov
AOAS-1-3/2023
99 360,00 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Dopravný úrad
27. Január 2023
zmluva o úvere
403/684/2022
99 080,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Vráble , Lúky 1126/42 v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb Správa, prevádzka a údržba pohrebísk a domu smútku mesta Lipany
2023/7
99 050,00 € Mgr. Marek Kandráč Mesto Lipany