Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W552-211-34 k dodatočnému príspevku
282/2020/OSOIROP_D2
52 757,39 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Oravská Lesná
7. December 2023
Zmluva o kooperácii pri riešení projektu a o poskytnutí prostriedkov č. APVV-22-0613
TvU_2023_FZSP_89
50 000,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 061KE540005
061KE540005
50 000,00 € Tímea Tarnócy Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 202/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12737/2023-M_ODPD
50 000,00 € Obec Divinka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. December 2023
Zmluva o účelovom úvere
0985/23/08749
50 000,00 € Československá obchodná banka a.s. Obec Radzovce
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061PO540003
061PO540003
50 000,00 € MVDr. Beáta Hurná Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061PO540006
061PO540006
50 000,00 € Mgr. Kukučková Dominika Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061NR540018
061NR540018
50 000,00 € Balázs Kovács Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 280/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12130/2023-M_ODPD
50 000,00 € Obec Rovné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061NR540035
061NR540035
50 000,00 € Sándor Szabó Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061PO540043
061PO540043
50 000,00 € Ing. Jozef Jurašek Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061PO540010
061PO540010
50 000,00 € Erik HUBA Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061PO540011
061PO540011
50 000,00 € Kristína Smetanová Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 238/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12063/2023-M_ODPD
50 000,00 € Obec Kružlová Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061BB540012
061BB540012
50 000,00 € KT Agriculture s.r.o Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061TN540009
061TN540009
50 000,00 € Radko Myjavský Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 061BB540013
061BB540013
50 000,00 € Andrea Pažičanová Pôdohospodárska platobná agentúra
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 220/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12755/2023-M_ODPD
50 000,00 € Obec Hviezdoslavov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 244/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12085/2023-M_ODPD
50 000,00 € Obec Lontov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 287/2023 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12140/2023-M_ODPD
50 000,00 € Obec Spišský Hrhov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR