Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Zmluva o dielo - PD na revitalizáciu šk. dvora ZŠ Odborárska
196/2024
104 800,00 € abrama s. r. o. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
11. Júl 2024
Zmluva č. 1480/2024/OPR o poskytnutí dotácie
1480/2024/OPR
100 000,00 € Prešovský samosprávny kraj Ubľa
11. Júl 2024
Rámcová dohoda
Z20245525_Z
98 500,00 € DOLIS GOEN, s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
12. Júl 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA122-VET-000223295
97 036,00 € Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Júl 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000236353
95 304,00 € Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Júl 2024
Zmluva o dielo č. MAGTS2400095
MAGTS2400095
95 040,00 € GEOKOD, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
12. Júl 2024
Dohoda o uznaní dlhu
14/2024
94 693,76 € Ing. Richard Nográdi Obec Vyšný Mirošov
12. Júl 2024
Športová hala Pankúchova - dostavba hrubej stavby - Zdravotechnika
588/2024
90 000,00 € KALORIM s. r. o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Júl 2024
Dohoda o odklade plnenia č. DOOP/302051P755/1
1042/2024
89 778,59 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Partnerstvo BACHUREŇ
11. Júl 2024
Zmluva o dielo - KD Kopánka - rekonštrukcia kotolne
117/2024
87 913,76 € Neuvedené Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
12. Júl 2024
Zmluva o dielo
Z20245549_Z
86 400,00 € HGdata s.r.o. Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET)
11. Júl 2024
Kúpna zmluva
4788/2024/LSR
85 000,00 € Peter Šnek s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
27
82 898,62 € Košický samosprávny kraj Obec Slovenské Nové Mesto
11. Júl 2024
Zmluva na zabezpečenie pozáručného servisu, údržby a opráv výpočtovej techniky
28033-5/2024-BA
82 800,00 € DATALAN, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
11. Júl 2024
Zml. o poskytnutí dotácie - cykloodpočívadlo
31/2024
82 366,12 € Košický samosprávny kraj Obec Malá Ida
12. Júl 2024
Rámcová dohoda
POZ 406/2024
82 090,34 € Lohmann & Rauscher, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
11. Júl 2024
ZMLUVA O DIELO Komunikačná identita pre Program Slovensko 2021 - 2027
947/2024
82 080,00 € PEKNE & DOBRE s. r. o. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
11. Júl 2024
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve uzavretej dňa 28.11.2023
7/2024
81 780,00 € Buona s.r.o Obec zemplínske Kopčany
11. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
072NR660014
81 586,96 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Chľaba
11. Júl 2024
Údržba mostných objektov v správe SC TSK - Výmena mostného záveru na moste M6916 ponad D1 na ceste II/574 v Ilave
Zmluva č. 60/4/2024
81 159,60 € littlefinger, s.r.o., Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja