Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
144/2023
24 350,00 € 2M Consult s. r. o. Obec Jakubov
2. Jún 2023
Dodatok č. 1 k ZoD "Moldava nad Bodvou, Bodva r. km 18,760 SMB, stavebné práce II" - zmena jednotkových cien položiek rozpočtu
873/2023-KE
24 330,74 € MMVH s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
202300399/2023
23 971,09 € TURON GASTRO s.r.o. Mesto Prešov
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
18/2023
23 552,05 € PDP s. r. o. Obec Hradište, Obecný úrad 278, 958 54 Hradište
2. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
13.mpr-336-2/2023
22 887,28 € INMEDIA, spol. s r. o. VÚ 2207 Levice
2. Jún 2023
kúpna zmluva MM-07.02-2023
kúpna zmluva MM-07.02-2023
22 200,00 € TagriS s.r.o. Obec Veľké Ludince
2. Jún 2023
ZoD_vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu Obnova budovy MŠ v obci Havaj
2023_05_31_Z_projektova dok Obnova MŠ_Passive_House
22 200,00 € Passive House s.r.o. Obec Havaj
2. Jún 2023
Rámcová dohoda (chirurgický šijací materiál)
3550/72/2023
21 996,74 € Medtronic Slovakia s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234801_Z
21 960,00 € INDUBIA s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
2. Jún 2023
Oprava strechy Dielne Depo Solivar Tajch
3616/2023/LSR
21 901,51 € STAVPOL s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
2. Jún 2023
Rámcová dohoda
143/SCŽSK/ 2023
21 779,30 € Metrostav DS a.s. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
2. Jún 2023
Zmluva č.38/2023/ŠVPÚ/DK o poskytovaní servisných služieb
38/2023/ŠVPÚ/DK
21 335,56 € BioVendor - Slovakia s.r.o. Štátny veterinárny a potravinový ústav, Veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
1213/2023
20 610,00 € Turčianska vodárenska spoločnosť a.s. Obec Príbovce, č. 184, Príbovce
2. Jún 2023
Ryby, rybie výrobky, mrazený tovar, polotovary a výrobky studenej kuchyne
20/2023
20 460,21 € Bidfood Slovakia s.r.o. Domov sociálnych služieb a Zariadenie pre seniorov Kaštieľ
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2022-79/CUW8
KZP-PO4-SC411-2022-79/CUW8
20 061,20 € MEDOS VARGA, spol. s r.o Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Zmluva č. 017/2023 o poskytnutí finančnej podpory z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva Slovenskej republiky
Zmluva č. 017/2023 o poskytnutí finančnej podpory z prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
20 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
05668/2023/OVP-21857 (55618/2023/95)
20 000,00 € Košický samosprávny kraj Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o.
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
3/2023
20 000,00 € Košický samosprávny kraj Hmotné rezervy Košického samosprávneho kraja, s.r.o.
2. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb - vkladanie vriec do 24 l nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad bezprostredne po vývoze nádob
416/2023
19 979,52 € T+T, a.s. Mesto Žilina
2. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20234767_Z
19 188,60 € LEON global s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby