Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov na spolufinancovanie projektu zo štátneho rozpočtu v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE pre programové obdobie 2014-2020
52/2023/7.7
35 871,00 € Štátna ochrana prírody SR Ministerstvo životného prostredia SR
6. Jún 2023
Rámcová zmluva VO04042023
04042023
35 136,00 € BIBIONE s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
6. Jún 2023
Rámcová dohoda na dodávku čistiacich a hygienických prostriedkov
PRAV/58/2023
34 961,04 € EKOS - PARTNER s.r.o. Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
6. Jún 2023
Kúpna zmluva a zmluva o poskytnutí služieb, na predmet zákazky „Zabezpečenie antivírusovej ochrany infraštruktúry MD SR“
1159/DE00/2023
34 125,64 € iServices s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
6. Jún 2023
Zmluva o vyplatení FPP za I. polrok 2023 vo výške 33 457,95 eur pre neverejného poskytovateľa SENIOR PARK, n.o. Rohovce v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300044
33 457,95 € SENIOR PARK, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2023
Rámcová dohoda
Z20235082_Z
33 197,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234659_Z
32 952,00 € FANUC Slovakia s.r.o. Stredná priemyselná škola
6. Jún 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 72/2023 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
1159/2023
32 699,52 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Nitriansky samosprávny kraj
6. Jún 2023
Vypracovanie modelu vodovodnej siete Senického skupinového vodovodu
ZOD/497/2023/BVS
32 400,00 € DHI SLOVAKIA, s.r.o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
6. Jún 2023
Zmluva o dielo
OK/0728/2023
31 320,00 € JHA, s.r.o. Mesto-Mestský úrad Nové Zámky
6. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/45
30 744,63 € La casa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
6. Jún 2023
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A)
19/005/23
29 000,22 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Fijaš
6. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
885/2023
28 718,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nitra
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
11-4161-2023
25 739,60 € Drahomíra Rudiová Valaliky Industrial Park, s.r.o.
6. Jún 2023
Zmluva o vyplatení FPP za I. polrok 2023 vo výške 25 200,- eur pre neverejného poskytovateľa SS Pohoda seniorov v rozpočtovom roku 2023.
MAGDG2300043
25 200,00 € Pohoda seniorov, n.o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Jún 2023
Obnova MŠ na Fedinovej č.7, Bratislava - II. etapa AREÁL
441/2023
25 190,96 € OCTAGO, a.s. Mestská časť Bratislava-Petržalka
6. Jún 2023
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-101/2023 podľa programu č. VTSÚ-10-79/2023
VTSÚ-12-101/2023
25 124,69 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie STV GROUP a.s.
6. Jún 2023
Kúpna zmluva č.1/2023
00699/2023
24 997,60 € MEDITECH SK, s r.o. Centrum sociálnych služieb Letokruhy
6. Jún 2023
Rámcová dohoda
RD/2023/1283/II/RUK/OCOZ
24 901,44 € AUTOCONT s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
6. Jún 2023
Kúpna zmluva
992/2023
24 318,01 € SABRINA MODELLE, s.r.o. Mesto Trenčín