Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 128/1/2021 podľa § 3 a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
13491/2021-M_ODPD
25 200,00 € OZ VAGUS Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-311-01757
21-311-01757
23 000,00 € The Art n.o. Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
29.
November
2021
Darovacia zmluva
ZDF-11-2021
22 953,00 € Občianske združenie SVETIELKO NÁDEJE Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
29.
November
2021
Zmluva o dielo č.2021047
22_2021
22 230,86 € Sport Performance s.r.o Spojená škola internátna, Bratislava, Hrdličkova 17
29.
November
2021
Zmluva na opakované dodávky tovaru
ÚVTOS-118/32-2021
21 486,30 € Štefan Mesároš - VEZOPAX Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Nitra - Chrenová
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202122429_Z
21 480,00 € MOTOSPOL SK s.r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
30.
November
2021
Zmluva o dielo č.6/2021
23_2021
21 270,62 € Peter Rigó Spojená škola internátna, Bratislava, Hrdličkova 17
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123291_Z
20 998,00 € MET Slovakia, a.s. Okresný súd Martin
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202123279_Z
20 199,00 € ITSK, s.r.o. Výskumná agentúra
29.
November
2021
Zmluva o dodávke plynu
RUVZ/2021/08837/OU/322
20 006,96 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Stará Ľubovňa
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202123413_Z
20 000,00 € NABIMEX, s.r.o. Úrad vlády Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dohoda o urovnaní č. 9701/0020/2021
9701/0020/2021
19 813,96 € DIOS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202123313_Z
19 675,10 € A.En. Slovensko s.r.o. Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122490_Z
19 093,16 € Bidfood Slovakia s. r. o. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29.
November
2021
Kúpna zmluva
KRUB-131/2021
19 000,00 € Winmed s.r.o, Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá
29.
November
2021
Znižovanie negatívnych vplyvov krízovej situácie na oblasť kultúry – jednoosobovky
MK-7596/2021-950
18 891,00 € TKSK, s.r.o. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
29.
November
2021
Dohoda §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálne zamestnanosti
21/29/054/445
18 829,80 € Obec Málinec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
29.
November
2021
zmluva o dodávke plynu
Z271/2021
18 732,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Krajský súd v Bratislave
29.
November
2021
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 21/44/060/65
18 522,20 € OBAL PACK TRADING s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
29.
November
2021
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-33/2021/SOIROPPO3-302031G957
MK-ZP-33/2021/SOIROPPO3-302031G957
18 350,00 € BLUE FACES s. r. o. Ministerstvo kultúry SR