Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2023
Zmluva o dielo
2/2023
156 000,00 € BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves
27. Január 2023
Zmluva o dielo
295/23-01
155 625,00 € INGEO a.s., Žilina Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
27. Január 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.
75/2023
150 346,44 € Pro exteriér Mesto Nitra
27. Január 2023
Rámcová dohoda na dodanie licencií produktov spoločnosti Microsoft (časť B - Trvalé licencie)
2023000233
149 630,40 € Unique People, s.r.o. Mesto Košice
26. Január 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 8/2022
4/2023
146 594,40 € AGROSERVIS spol. s.r.o. Obec Kotešová
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
32/2023/Z
144 934,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Fakultná nemocnica Nitra
27. Január 2023
Kúpna zmluva
UVN-15-143/2022-143
143 651,14 € INMEDIA, spol. s r. o. Ústredná Vojenská Nemocnica SNP Ružomberok - Fakultná Nemocnica
26. Január 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/115 - "Liečivá pre muskuloskeletálny systém" - časť 4
1/017/11/2023
143 609,40 € MED-ART, spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
26. Január 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K555-222-13 zo dňa 07.12.2019
188/2023
142 200,12 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bošáca
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
51/2023
141 146,00 € Mesto Dolný Kubín Mgr. Silvia Papalová
26. Január 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. MK-ZP-07/2023/SOIROPPO3-302031H130
MK-ZP-07/2023/SOIROPPO3-302031H130
140 935,00 € COLORgrafik, spol. s r.o. Ministerstvo kultúry SR
27. Január 2023
Rámcová dohoda k zákazke s názvom "Nákup výpočtovej techniky"
65/2023-PR
139 385,00 € Gratex International, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
26. Január 2023
Zmluva č. 5/2023 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
46/2023
135 135,00 € Mesto Trenčín Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie
26. Január 2023
Zmluva č. 12/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 12/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
132 370,00 € Občianske združenie POKOJ A DOBRO Trnavský samosprávny kraj
27. Január 2023
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
704/401/2022/ZZ
130 470,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Ulica Jána Francisciho 1773/42,43, Levoča, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Levoča Štátny fond rozvoja bývania
27. Január 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie
SEMOD-EL76/38-12/2023
130 000,00 € Ministerstvo obrany SR Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik
27. Január 2023
Zmluva o dielo uzavretá so znením §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Z2/1/2023
129 439,40 € BenátCentrum, spol. s. r. o. Obec Červený Hrádok
26. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/CHG7
KZP-PO4-SC431-2021-68/CHG7
128 348,24 € Obec Lenartov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
26. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA č. SE-VO2-2022/004655 - 010
SITB_ZM_SE-VO2-2022-004655-010_2023
127 206,00 € eGroup Solutions, a. s. Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
27. Január 2023
Zmluva o vytvorení autorského diela a udelení licencie číslo: 2022/2320/5626
0102/0001/23
126 000,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK