Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
100/2021
6 000,00 € Brand Camp s.r.o. Hudobné centrum
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
101/2021
6 000,00 € Brand Camp s.r.o. Hudobné centrum
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4833/2021-450
6 000,00 € Erik Balogh Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4757/2021-450
6 000,00 € Yukihiro Masuda Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
102/2021
6 000,00 € Brand Camp s.r.o. Hudobné centrum
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4711/2021-450
6 000,00 € Matej Kalický Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo
Z20219219_Z
6 000,00 € Venimex Slovakia s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
103/2021
6 000,00 € Brand Camp s.r.o. Hudobné centrum
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4712/2021-450
6 000,00 € Martin Chudiak Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4894/2021-450
6 000,00 € Adam Harkabus Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4752/2021-450
6 000,00 € Miroslav Ölvecký - Audio Produkcie Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4714/2021-450
6 000,00 € Mgr. art. Jana Segešová Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4828/2021-450
6 000,00 € Mgr. art. Jakub Gavalier Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4879/2021-450
6 000,00 € Marek Mráz Ministerstvo kultúry SR
17.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070Y898
309070Y898
5 996,06 € Obec Liptovský Peter Pôdohospodárska platobná agentúra
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219543_Z
5 848,83 € Up Slovensko, s. r. o. Národný onkologický ústav
17.
Máj
2021
Dohoda č. 21/14/060/56 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2
21/14/060/56
5 556,66 € AKTIM, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
17.
Máj
2021
D o h o d a č. 21/26/060/86 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
21/26/060/86
5 556,66 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica
17.
Máj
2021
Zmluva o dielo
1238/2021/NPPC-VÚRV
5 445,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Corteva Agriscience Slovakia, s.r.o.
17.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20219563_Z
5 219,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Mesto Lučenec