Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci č.60/2022
Zmluva č. 77/2022/ZOSSe
50,00 € Kováčová Silvia Záhorské osvetové stredisko Senica, Vajanského 19/5, 905 01 Senica 1
25.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 34/2022
ZOU0772022
50,00 € Mgr. Jana Malatincová Obec Klenovec
25.
Jún
2022
nájomná zmluva
9/6/2022
48,00 € Dom Kultúry v Čadci Andrea Semeradová
25.
Jún
2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
TU-2022/016-OcÚ-005
40,00 € Obec Tuhrina Simona Vidličková
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 89/2022
HROB_005/2022
40,00 € Obec Hýľov Mgr. Ľubica Petríková
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva na 21 m2 z pozemku C KN parc. č. 956 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2914 m2 , k. ú. Horný Moštenec, LV č. 281
477/2022
31,92 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
H 20/2022
30,00 € Obec Očová, SNP 330/110 Ing. arch. Ľudmila Holíková
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta 16/2022
HROB_002/2022
30,00 € Obec Hýľov Ing. Gabriel Petrík
25.
Jún
2022
Zmluva o Municipálnom úvere-Univerzal
22/020/19 -Dodatok č.1
30,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Malčice
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
CIN_0012023
28,00 € Mesto Spišská Belá
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva
NZ_044/2022
25,00 € Slovenská Organizácia MMA Základná škola
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
4/2022
25,00 € Stredná odborná škola pedagogická Modra Základná škola s materskou školou Vlčkovce
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
3/2022
25,00 € Stredná odborná škola pedagogická Modra ZŠ s MŠ Vlčkovce
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme HM č. 2022/01021
NÁJC022/2022
23,20 € Csonková Katarína Mesto Nesvady
25.
Jún
2022
Bikesharing
1758/2022
20,00 € Mestské služby mesta Trnava Juraj Štrbo
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme pozemku
92022
20,00 € Obec Kravany Cihoň Ľubomír
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
363/2022
20,00 € Faix Ján Mesto Svit
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2035 na prenájom hrobobého miesta
CIN_090/2022
15,00 € Gonda Jozef Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Nájomná zmluva č. 2205 na prenájom hrobového miesta
CIN_093/2022
15,00 € Uhrínová Helena Mesto Hriňová
25.
Jún
2022
Zmluva č. 23/2022/Zab o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
837/2022
14,00 € Mesto Trenčín Občianske združenie Naše Záblatie