Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
2329/2023/LSR
70 000,00 € PA&PA, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/9
69 491,04 € P&M house, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
31. Marec 2023
Stavebné úpravy vnútorných priestorov v Spojenej škole v Nižnej
197/2023/OSMaI
69 164,48 € Grif plus, s. r. o. Žilinský samosprávny kraj
31. Marec 2023
ZMLUVA O REKLAME
87/23/CEZ
67 800,00 € ZAPO - zábava v podcastoch, s.r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31. Marec 2023
Rámcová dohoda na dodanie tovaru
Z 9/2023
66 844,02 € Ing. Viliam Bezák villo pracovné pomôcky „MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
31. Marec 2023
ZMLUVA O PODNÁJME SKLADOVÝCH NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. SAŽP SPO/2023/23
SAŽP SPO/2023/23
65 700,00 € F.M. Servis s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232253_Z
64 237,80 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Fakultná nemocnica Trenčín
31. Marec 2023
Zmluva č.3/2023 na poskytovanie čistiacich a upratovacích služieb
03_2023
63 360,00 € FINXZA, s. r. o. – Registrovaný sociálny podnik Štátna pokladnica
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023 z rozpočtu mesta Nové Zámky
OF/0356/2023
62 000,00 € Mesto-Mestský úrad Nové Zámky Futbalový klub mesta Nové Zámky
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
Z20232260_Z
60 660,00 € Motor-Car Bratislava spol. s r.o. Slovenský zväz cyklistiky
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými prijímateľmi v rámci programu ERASMUS+
2022-2-SK01-KA210-SCH-000097662
60 000,00 € YOUTHWATCH Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
31. Marec 2023
RÁMCOVÁ MANDÁTNA ZMLUVA
6600000515
60 000,00 € MenkynaPartners Management Consulting, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232205_Z
59 655,72 € PLUTKO, s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
31. Marec 2023
Zmluva o dielo č. SÚ-08/2023
149/2023
59 417,90 € HÍLEK a spol. a.s. Mesto Senica
31. Marec 2023
Zmluva o dielo č. SÚ-09/2023
148/2023
59 099,63 € HÍLEK a spol. a.s. Mesto Senica
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
3315
58 377,96 € VINMONT Mesto Snina, Mestský úrad Snina
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/07/19B/6
56 825,16 € ekoposs+ s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070CBL2
309070CBL2
54 839,74 € Obec Poráč Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. VS-RAZ-VSsP 01/2022
1
53 536,79 € INTERBAU s.r.o. Obec Veľký Slavkov
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/20/19B/2
52 340,76 € JUEM,n. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín