Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke a distribúcii el. energie č. 012/2024/OT
12608/2024/OLP/RLeg-6
82 800,00 € Slovenská plavba a prístavy a.s. Dopravný úrad
12. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke a distribúcii el. energie č. 013/2024/OT
12608/2024/OLP/RLeg-7
82 800,00 € Slovenská plavba a prístavy a.s. Dopravný úrad
12. Jún 2024
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071CTB3 zo dňa 12.6.2023
817/2024
81 648,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s. r. o.
13. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-SCH-000213403
80 020,00 € Gymnázium Leonarda Stöckela, Jiráskova 12, Bardejov Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000199972
80 000,00 € Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
13. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000201366
80 000,00 € Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
13. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000207409
80 000,00 € Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, Poprad Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
13. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
810/201/2024/ZZ
80 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Trieda 1. mája 2500/55, Spišská Nová Ves, v zastúpení Bytové družstvo Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
12. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000198374
79 375,00 € Obchodná akadémia, Račianska 107, Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
2024001910
78 180,00 € Arcidiecézna charita Košice Mesto Košice
13. Jún 2024
Dodatok č. 1 k ZoD č. 289/2023/OSMaI - Konzervatórium Žilina - nadstavba a prestavba
289/2023/OSMaI_D1
77 290,32 € Lu - Vas, s. r. o. Žilinský samosprávny kraj
12. Jún 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021CIM1-221-94 zo dňa 05.04.2023
906/2024
74 084,61 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mestská časť Bratislava-Petržalka
12. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-SCH-000209085
73 050,00 € Spojená škola Svätej Rodiny, Gercenova 10, Bratislava Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Jún 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
12706/2024/5400/032
72 000,00 € Dräger Slovensko Železnice Slovenskej republiky
13. Jún 2024
Návrh a výroba propagačných a firemných tlačovín pre rok 2024
ZM-60-24-1-00016-00002
71 203,20 € MW PROMOTION, spol. s r.o. Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
12. Jún 2024
Protokol o odovzdaní zhodnotenia budovy
114/2024
69 382,28 € Mesto Prievidza Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi
13. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000210991
69 330,00 € Obchodná akadémia, Dlhá 256/10, Senica Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Jún 2024
Rámcová zmluva o dielo
Z/2024/1223/I/PRIF/TAJ
69 000,00 € Geologický ústav AV ČR, v.v.i. Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
12. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000203277
68 810,00 € Stredná odborná škola, Pruské 294 Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
12. Jún 2024
Zmluva o dielo: Oprava rozvodu tepla PK 06 Sever ČSA v meste Brezno
CRZ-9383083
68 571,95 € Peter Pančík - ZVAROS BREZNO ENERGIA, s.r.o.