Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Kúpna zmluva
2023/1166
106 212,00 € HD elektronika SK, s.r.o. Trenčiansky samosprávny kraj
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R013-511-007-004
IROP-CLLD-R013-511-007-004
105 000,00 € JaM-LIMBA, s.r.o. VSP - Stredný Gemer
26. September 2023
Služby mechanizačnými prostriedkami dozérom - OZ Šariš - výzva č. 01/2023
5624/2023/LSR
102 080,00 € LEROK, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
26. September 2023
Zmluva o dielo č. 890/203 - "Dodanie a osadenie parkových lavičiek s operadlom"
890/2023
100 000,00 € REX, s.r.o. Mesto Žilina
26. September 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-AWJ5-ZZ-1
99 675,00 € LUNA - PLOTY, s.r.o. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
26. September 2023
Zmluva o príspevku na projekt podpory športu
Z-2022/002-77
99 340,00 € Fond na podporu športu Obec Ľubeľa
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku IROP-CLLD-R013-511-007-003
IROP-CLLD-R013-511-007-003
95 120,00 € MAHOLZ s.r.o. VSP - Stredný Gemer
26. September 2023
Zmluva o dielo č. 891/203 - "Výmena okien v budove DPMŽ, Kvačalová ul. Žilina"
891/2023
89 414,40 € VAIT, s.r.o. Mesto Žilina
26. September 2023
ZoD č. 521/148/2023/UNL ,,Oprava hlavnej AB a strechy nad garážami na ČOV Bardejov"
521/148/2023/UNL - TECORA, s.r.o.
86 269,60 € TECORA, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
26. September 2023
Zmluva o dielo č. 2501/2023/ORA-IV
2501/2023
85 500,00 € FMK project partners, s.r.o. Mesto Banská Bystrica
26. September 2023
Dodatok č. 4 - Dopravné prepojenie I/61, II/504 a MK Rekreačná
749/2023
83 772,00 € Neuvedené Neuvedené
26. September 2023
KÚPNA ZMLUVA
HSa-311-3/2023
82 200,00 € KoHa pro s.r.o. Ministerstvo obrany SR
26. September 2023
Kúpna zmluva
1610/2023/OE
81 856,80 € MVL, spol. s r.o. Košice Prešovský samosprávny kraj
26. September 2023
Zmluva o dodávke a montáži LED obrazoviek č. 0301/0147/23
0301/0147/23
80 844,91 € Kvantled s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
26. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310161_Z
78 636,00 € Surgitech s. r. o. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
26. September 2023
Zmluva č.1781/2021 o poskytnutí dotácie na projekt
Zmluva č.1781/2021
78 537,19 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Trebušovce
26. September 2023
Zmluva č. 230411 08U03 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
GEN_389/2023
77 206,17 € Environmentálny fond Mesto Zlaté Moravce
26. September 2023
Zmluva na nákup mediálneho priestoru
ST-192/2023
75 444,00 € UNIMEDIA, s.r.o. SLOVAKIA TRAVEL
26. September 2023
Kúpna zmluva
823/2023
75 000,00 € Milada Solařová Obec Dolná Krupá
26. September 2023
Zmluva o dielo č. 276/2023
ZoD-276/2023
69 993,67 € Tomáš Pohori Obec Chľaba