Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo číslo: 69/2024
69/2024
75 265,12 € T+T, a.s. Mestský podnik služieb Kremnica
15. Apríl 2024
mrazené výrobky
Zmluva č. 10/2024/DSSZPSSE
75 129,60 € MABONEX SLOVAKIA s.r.o. Domov sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie pre seniorov SENICA, Štefánikova 1377/77, Senica
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20242620_Z
71 776,80 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Obec Kobeliarovo
16. Apríl 2024
Údržba verejnej zelene
17/2024
69 999,00 € Anna Vavrová Mesto Modra
15. Apríl 2024
Rámcová dohoda
60/2024
67 521,00 € AGEM COMPUTERS, spol. s.r.o. Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
15. Apríl 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavretá podľa § 13 Zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 3 a nasl. Zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení
193/UNB/2024
67 487,89 € Univerzitná nemocnica Bratislava D&S catering spol. s r.o.
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo - rekonštrukcia športovej infraštruktúry na ZŠ Mierové námestie
3015
66 477,91 € PARA INVEST s.r.o. Handlová
15. Apríl 2024
športová hala - projektová dokumentácia
Zmluva č. 18/2024/SŠŠJH
66 000,00 € ARCH-STRUCTURE, s.r.o. Spojená škola s organizačnou zložkou: Stredná športová škola Jozefa Herdu, J. Bottu 31, Trnava
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 209/18/II/2024
2868-2024-LSR
65 000,00 € LIVIFOREST s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
15. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/26/19B/21
64 513,87 € Selčianske, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
15. Apríl 2024
ZMUVA O DIELO uzatvorená podľa §536 a nasl.Obchodného zákonnika
1662024
62 082,09 € Veríme v Zábavu, s.r.o. Mesto Šamorín
15. Apríl 2024
Media Rights License Agreement
ZM2034572
60 000,00 € VW Volleyball World SA Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Media Rights License Agreement
ZM2034359
60 000,00 € VW Volleyball World SA Rozhlas a televízia Slovenska
15. Apríl 2024
Rámcová dohoda
33/2024
59 823,86 € KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Prešovská univerzita v Prešove
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
Z20242479_Z
59 820,00 € DARTIN SLOVENSKO, spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
15. Apríl 2024
Kúpna zmluva
106/2024/UCM
59 000,00 € SOITRON s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo č 87/2024/TANAP
87/2024/TANAP
58 776,05 € HORAKA s.r.o. Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
15. Apríl 2024
Rámcová dohoda o dodávke mäsových výrobkov - bravčových
UVVaUVTOS-01196/36-BA-2024
58 254,00 € MIK, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Bratislava
15. Apríl 2024
Zmenový list č. 013/2024
122/2024
57 823,20 € Asseco Central Europe, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
15. Apríl 2024
Zmluva o dielo
9/2024
55 969,24 € DomA s.r.o. Obec Ďurďošík