Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20219297_Z
11 313,40 € TIMED, s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
14.
Máj
2021
Rámcová dohoda
Z20219064_Z
11 180,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Leopoldov
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Prenájom telekomunikačných okruhov
13/2021
11 160,20 € Energotel a.s. Úrad jadrového dozoru SR
14.
Máj
2021
Zmluva o dielo č. ASM-269/2021
6400002635
10 790,82 € Ján Michalko Ministerstvo obrany SR- Agentúra správy majetku
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20219377_Z
10 765,20 € SAŠA, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
14.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-4067/2021-423
10 595,00 € Detský famózny svet Ministerstvo kultúry SR
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-232-00170
21-232-00170
10 000,00 € Nadácia Milana Šimečku Fond na podporu umenia
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-452-01643
21-452-01643
10 000,00 € Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku Fond na podporu umenia
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-531-01480
21-531-01480
10 000,00 € Stredoslovenská galéria Fond na podporu umenia
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-452-01472
21-452-01472
9 000,00 € Novohradské osvetové stredisko Fond na podporu umenia
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-452-01524
21-452-01524
9 000,00 € Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Fond na podporu umenia
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-521-01674
21-521-01674
9 000,00 € Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi Fond na podporu umenia
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-523-01562
21-523-01562
9 000,00 € Horehronské múzeum Fond na podporu umenia
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-411-00470
21-411-00470
8 000,00 € ŽUDRO, občianske združenie Fond na podporu umenia
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-452-01653
21-452-01653
8 000,00 € Centrum kultúry Košického kraja Fond na podporu umenia
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-452-01469
21-452-01469
7 998,00 € Podpolianske osvetové stredisko Fond na podporu umenia
14.
Máj
2021
Kúpna zmluva
Z20219366_Z
7 996,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
14.
Máj
2021
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 00850/2021-PKZO-B40048/21.00 - Mgr.Eva Kollárová,PhD, k.ú. Karlova Ves, obec Bratislava-mestská časť Karlova Ves, okres Bratislava IV
00850/2021-PKZO-B40048/21.00
7 961,98 € Mgr. Eva Kollárová, PhD. Slovenský pozemkový fond
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-412-00299
21-412-00299
7 644,00 € Peter Brada Fond na podporu umenia
15.
Máj
2021
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-412-00520
21-412-00520
7 644,00 € Mgr. Jana Ambrózová, PhD. Fond na podporu umenia