Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. D02_SEP-IMRK2-2020-002516
D02_SEP-IMRK2-2020-002516
419 089,24 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Bystré
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 119/2024-2/1.1.2
400 000,00 € Alef Film & Media s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Júl 2024
Kúpna Zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Kúpna zmluva
396 655,94 € HKM a.s. Lesný podnik mesta Zvolen s.r.o.
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0171/2024
364 699,20 € Mgr. Júlia Kozáková - PERINKOVO Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
17. Júl 2024
Rámcová dohoda č. 31c/2024
31c-24
319 397,52 € ADIP, spol. sr. o. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
18. Júl 2024
Zmluva o úvere
803/301/2024
316 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Košice-Západ, Rožňavská 319/18, v zastúpení SPRÁVA DOMOV Košice, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí plnenie
24122/2024-M_ODP, 83876/2024
298 677,77 € POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
17. Júl 2024
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí NFP (KC)
938/2024
296 628,56 € Úrad Vlády SR Obec Vyškovce nad Ipľom
18. Júl 2024
Zmluva o úvere
502/182/2024
296 400,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Turzovka, Stred 410, v zastúpení ENERGETIKA TURZOVKA, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21295/2024/Šurany
285 735,80 € Mgr. Ladislav Rosival MH Invest, s.r.o.
17. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA
2024/1264
269 173,20 € ZAP-EL s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
18. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000687-006
Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č. OVO2-2020/000354 2
243 180,00 € Ernst & Young, s. r. o Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
18. Júl 2024
Zmluva na opakované dodanie tovaru číslo: GR ZVJS-05477/32-2024 „Pokrývky hlavy - čiapka lodička, čiapka so šiltom, čiapka so štítkom so žltou výpustkou“
GR ZVJS-05477/32-2024
240 386,50 € REMPO, s.r.o. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
18. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.3/2024
zmluva 2024-026
234 732,00 € LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. Obec Veľké Rovné
17. Júl 2024
Záložná zmluva č. 802/191/2024
802/191/2024/ZZ
234 000,00 € Zuzana Straka Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
Zmluva o dielo
3866/2024/LSR
219 661,00 € ROSSETA s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok
17. Júl 2024
Oprava porúch a prepadov na moste M5154 na ceste I/35, križ. R1, Dolná Streda
1229/6170/2024
210 281,33 € Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Slovenská správa ciest, Bratislava
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 105/2024-2/1.1.2
210 000,00 € Hitchhiker Cinema s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Júl 2024
Záložná zmluva č. 108/220/2024
108/220/2024/ZZ
208 000,00 € Lastovičky s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
17. Júl 2024
Rámcová dohoda na vykonávanie elektroinštalačných prác vrátane havarijnej služby
2024/353
206 896,62 € Double M vision, s.r.o. Ministerstvo financií SR