Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 28/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Dodatok č. 1/2023/NP k Zmluve č. 28/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
163 680,00 € Trnavská arcidiecézna charita Trnavský samosprávny kraj
21. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 4/2023
10/2023
163 200,00 € Agrobor, s.r.o. Obec Ilija
21. Marec 2023
Zmluva o dielo
SEMaI-307/2023
159 783,14 € EUROVIA SK, a.s. Ministerstvo obrany SR
21. Marec 2023
Zmluva o dielo
6/2023
155 374,01 € Cetbau s.r.o Obec Holice
21. Marec 2023
Zmluva o dielo, "Vybudovanie parkovacích kapacít pre cyklistov v meste Brezno - 2. etapa"
386/2023
154 820,29 € Ecoprogress, s.r.o. Mesto Brezno
21. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2022/227 - "Endoskopická zostava 2D/3D"
1/017/66/2023
153 101,56 € Surgitech s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
21. Marec 2023
Kúpna zmluva
004-2023
151 104,00 € PROCAR, a.s. Mesto Strážske
21. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/41/19B/28
145 486,04 € Fajnoty s. r. o. r. s. p. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
21. Marec 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 417/2021 zo dňa 09.09.2021
511/2022
144 185,72 € SLOVDACH, s.r.o. Mesto Stará Ľubovňa
21. Marec 2023
Kúpna zmluva č. KS_ZT_SK_2022_00047
KZ_075/2023
142 668,39 € AGROTEC Slovensko, s.r.o. Obec Beluša
21. Marec 2023
Záložná zmluva č. 707/549/2022
707/549/2022/ZZ
141 700,00 € Janka Hurayová Štátny fond rozvoja bývania
21. Marec 2023
Zmluva o dielo
2022/2130/5497
141 000,00 € SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21. Marec 2023
OD Družba - Rekonštrukca - Vietnamská reštaurácia
85/2023
138 949,44 € Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. Mesto Stará Ľubovňa
21. Marec 2023
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia OD Družba - Vietnamská reštaurácia
10
138 949,44 € Verejnoprospešné služby, s.r.o. r.s.p. Mesto Stará Ľubovňa
21. Marec 2023
Zmluva o dielo
DIE_074/2023
138 793,17 € Políček Anton, Ing. Obec Beluša
21. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/25/19B/10
135 558,72 € STM SK s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
21. Marec 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 133/002/23
11/2023
135 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Bracovce
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods.6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1676/2023-M_ODFSS
133 704,00 € Mesto Dolný Kubín Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Marec 2023
Zmluva o dielo
25/200/2023
124 980,00 € BLOCK a.s. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, v. v. i.
21. Marec 2023
Dodatok č. 10 k Čiastkovej zmluve o dielo a čiastkovej licenčnej zmluve zo dňa 29.10.2014
75/2023
122 004,02 € Allexis s. r. o. Finančné riaditeľstvo SR