Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
prenájom nebyt. priestorov
3229042023
1 653,94 € ZŠ Janigova Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
1. Október 2023
Zmluva o nájme - nájom nebytových priestorov v objekte MINERVA - areál UPJŠ, Moyzesová 9 v Košiciach, miestnosť čajovne na 1. nadzemnom podlaží - školenie konané nájomcom.
UPJŠ - 480/2023
1 500,00 € Wolt Slovensko s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Október 2023
Hráčska zmluva
05/2023 - Há
Doplnená
1 500,00 € Šimon Macháč MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
1. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 219 09 2023
219 09 2023
1 433,03 € Súkromná stredná odborná škola Základná škola, Bukovecká 17, Košice
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu 340/5
22/2023
1 389,00 € P. Šimončič Obec Kátlovce
2. Október 2023
KÚPNO PREADAJNÁ ZMLUVA 2/09/2023
2/09/2023
1 380,00 € Zoologická záhrada Košice FOP Metelytsya Oleksandr
2. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
58/ZS/2023/1
1 201,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Rudolf Smolka - BISTRO U RUDOLFA
2. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
51/ZS/2023/1
1 180,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Brigita Křivová PROFI TIP-TOP
2. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
59/ZS/2023/1
1 100,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Ondrej Patkoló - STAVIREX
2. Október 2023
Hráčska zmluva
03/2023 - Há
Doplnená
1 100,00 € Lukáš Gálik MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
1. Október 2023
Prenájom učebne
16/Zml/23
1 015,00 € Základná škola Kulíškova International House Bratislava
2. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA
76/ZS/2023/1
1 000,00 € CULTUS Ružinov, a.s. SMER - sociálna demokracia
1. Október 2023
priestory telocvične na športové účely
Zmluva č. 24/2023/SZŠSk
960,00 € Spojená škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
2. Október 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1615/2023, číslo: 240/2023
Spr.: 1615/2023
950,00 € PhDr. Mgr. Zdeněk Havlíček Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. Október 2023
AUTORSKÁ DOHODA Spr.: 1616/2023, číslo: 241/2023
Spr.: 1616/2023
950,00 € Mgr. Táňa Vybíralová Justičná akadémia Slovenskej republiky
2. Október 2023
Erazmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie
AOS-IX-75/2023-PVe
930,00 € Ing. Michal Vajda Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Október 2023
Podpora udržania pracovných návykov - PUPN
23/45/054/1708
923,94 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Zemplínska Nová Ves
1. Október 2023
dodatok ku nájomnej zmluve – prenájom telocvične
dod. č. 1 k Zmluve č. 16/2023
912,00 € Základná škola, Fatranská 14, Nitra BKM SPU Nitra
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov (GARÁŽ) uzatvorená v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v platnom znení
209/2023/AXNV
900,00 € Pavol Vakoš agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
1. Október 2023
nájom bytu A/2
65/2023
870,12 € Obec Hniezdne Veronika Majerčíková