Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Október 2023
Smlouva o podnájmu č. 63/2023/DS
59/2023
1 844,37 € DKO s.r.o. Umelecký súbor Lúčnica
2. Október 2023
Nájomná zmluva č.: CRZ 5730/2023/LSR
5730/2023/LSR
1 800,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Lucia Urbančíková
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.200
41/2023
1 800,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum BVP s.r.o.
2. Október 2023
Priestory v MsKC
598/2023
1 763,30 € Mesto Žiar nad Hronom Agentúra SMER, s.r.o.
2. Október 2023
DOHODA O SPLÁTKACH č. S 63/13/2023
S 63/13/2023
1 700,00 € Environmentálny fond Jednotka - tenisová škola
1. Október 2023
Nájom nebytových priestorov
Zmluva č. 25/2023/SZŠSk
1 677,45 € Súkromná základná škola Stredná zdravotnícka škola, Lichardova 1, 909 01 Skalica 1
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
956/2023/MPRVSR-340
1 660,50 € Ján Pavol Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
2. Október 2023
prenájom nebyt. priestorov
3229042023
1 653,94 € ZŠ Janigova Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 534/2023/CRZ
č.534/2023/CRZ
1 625,88 € MBB a.s. Ivan Eremiáš, Lenka Eremiášová Gregáňová
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
20/2023
1 608,00 € Obchodná akadémia Súkromná základná škola waldorfská
2. Október 2023
Zmluva č. 2023/0593 o poskytnutí dotácie
542/2023
1 600,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Obec Brvnište
2. Október 2023
o krátkodobom prenájme
Z23/2023
1 600,00 € Ministerstvo vnútra SR ZMO, región JE Jaslovské Bohunice
2. Október 2023
Prenájom veľkej telocvične
12/2023
1 596,30 € Základná škola Školský športový klub B.S.C. B
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov - Perecká 40 MŠ
938/2023
1 582,50 € Mesto Levice Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul
2. Október 2023
Zmluva o nájme predaj. miesta č.17
40/2023
1 560,00 € Mestské kultúrne a informačné centrum Bc. Jiří Bradáč-Kangaséro
2. Október 2023
Predajná zmluva - pozemok
288/2023
1 550,00 € Mesto Stará Ľubovňa Slovenský rybársky zväz MO Stará Ľubovňa
2. Október 2023
Kúpna zmluva MPV FO - 11615/6253/2023
1942/6253/2023
1 516,32 € Kvačkajová Svetlana Slovenská správa ciest, Bratislava
1. Október 2023
Zmluva o nájme - nájom nebytových priestorov v objekte MINERVA - areál UPJŠ, Moyzesová 9 v Košiciach, miestnosť čajovne na 1. nadzemnom podlaží - školenie konané nájomcom.
UPJŠ - 480/2023
1 500,00 € Wolt Slovensko s. r. o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
2. Október 2023
Hráčska zmluva
05/2023 - Há
Doplnená
1 500,00 € Šimon Macháč MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.
2. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa ustanovení Zákona č. 116/1990 Zb.
202300060/2023
1 496,00 € Základná škola Československej armády Súkromná základná umelecká škola - ELBA