Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 00071/2023-PKZ -K40011/23.00 - Štefan Ševčik a manželka Ing. Iveta Ševčiková, Anna Miháliková, k. ú. Donovaly
00071/2023-PKZ -K40011/23.00
7 469,55 € Ševčik Štefan Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie
INT_124/2023
7 200,00 € Bakoš Tibor, Ing. Mesto Kolárovo
27. September 2023
Kúpna zmluva
2023/69
7 199,72 € Živá záhrada, s.r.o., r.s.p. Obec Bohdanovce nad Trnavou
27. September 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 02224/2023-PKZP-K40213/23.00 Mesto Spišská Nová Ves, k. ú. Spišská Nová Ves, okres Spišská Ves
02224/2023-PKZP-K40213/23.00
7 130,22 € MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 02382/2023-PKZ-K40202/23.00, Mraziarne a.s. Sládkovičovo, k.ú. Sládkovičovo, okres Galanta
02382/2023-PKZ -K40202/23.00
7 130,00 € MRAZIARNE a.s. Sládkovičovo Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Rámcová dohoda
20_2023_DDaDSS Hriňová
7 123,32 € INMEDIA, spol. s r. o. Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
27. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-1526-Z
SPO-V01-1526-Z
7 075,46 € Martin Bystriansky; Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 406/2023 podľa § 9b a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12040/2023-M_ODPD
7 000,00 € Zdenkina ruža Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. September 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01215/2023-PKZP-K40133/23.00
01215/2023-PKZP-K40133/23.00
6 890,40 € Slovenský pozemkový fond Mesto Vrbové
27. September 2023
Kúpna zmluva č. 00060/2023-PKZ -K40009/23.00 - Mušinka Igor, Ing., k. ú. Kokošovce, obec Kokošovce, okres Prešov
00060/2023-PKZ -K40009/23.00
6 835,20 € Mušinka Igor, Ing. Slovenský pozemkový fond
27. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/39/059/11
6 829,27 € Futbalový oddiel Sokol Sitníky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
27. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/39/059/13
6 829,27 € FeGa-Tex s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
27. September 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/39/059/10
6 829,27 € JobArt, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
27. September 2023
nájom pozemku a budúca kúpa
127/2023
6 810,00 € Obec Batizovce Ivan Čonka
27. September 2023
Darovacia zmluva
Z-D-2023001446-00
6 800,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Nadácia Mesta Žilina
27. September 2023
Čistiace prostriedky
583/2023
6 799,00 € VHM Corp s.r.o. mestská časť Bratislava-Dúbravka
27. September 2023
Kúpna zmluva
Z202310277_Z
6 767,00 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik
27. September 2023
nájom pozemku a budúca kúpa
124/2023
6 750,00 € Obec Batizovce Darina Čonková
27. September 2023
ZMLUVA o zabezpečení podania umeleckého výkonu a licenčná zmluva
ZM2033248
6 720,00 € TRIMEDIS, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. September 2023
prenájom pozemku a budúca kúpa
114/2023
6 720,00 € Obec Batizovce Jana Pačajová