Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Október 2023
Dohoda č. 23/09/010/82
14/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske Obec Pochabany
1. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 023/2023-U
66/2023
0,00 € Správa športových zariadení Levice Hokejový klub Mochovce
1. Október 2023
Dodatok k zmluve o prenájme
5/2023
0,00 € Neuvedené Základná umelecká škola Karola Pádivého, Nám. SNP 2, Trenčín
1. Október 2023
Dohoda o ukončení spolupráce
162/2023
0,00 € Osobný údaj Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov
1. Október 2023
Dodatok č.1 k zmluve č.14/2022
27/2023
0,00 € POVMART, s.r.o. Obec Hertník
1. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12409-1/2023-NR
0,00 € B.V.REAL, s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
1. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice
123/2023
0,00 € TK Tenis Centrum Bojnice Základná škola s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice
1. Október 2023
Zmluva o prenájme priestorov ZŠ s MŠ Bojnice
124/2023
0,00 € Futbalový klub Bojnice Základná škola s materskou školou
1. Október 2023
potraviny
SJ006/2023/ZML
0,00 € DM-MäSO A MäSOVÝROBA.S.R.O. Základná škola s materskou školou Trstín , Č. 457, 91905 Trstín
1. Október 2023
Darovacia zmluva č.p.KRHZ-PO-VO-281-0372023
KRHZ-PO-VO-281-037/2023
0,00 € Slovenská Republika Obec Lúčka
1. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb
202023
0,00 € Slovak Telekom Spojená škola internátna, Kysucké Nové Mesto
1. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby /2013/PZS
2013/PZS
0,00 € MIOMED s.r.o. BIONERGY, a.s.
1. Október 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve č.24/2022
SF 210/25023
0,00 € ZO Únia - odborový zväz profesionálnych hudobníkov SR pri SF Slovenská filharmónia
1. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2030536057,; 2029159040; 9937382633
0,00 € Slovak Telekom Spojená škola internátna, Kysucké Nové Mesto
1. Október 2023
Nájomná zmluva č.5/2023
5/2023
0,00 € Mgr. Markéta Belanová – Mgr. Markéta Belanová s.r.o. Materská škola, Predmestská 27, Žilina
1. Október 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
LIC-01/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Bytča
1. Október 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
LIC-02/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Bytča
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 098 /2023
0,00 € Martina Harantová Mesto Bytča
1. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
NB 099 /2023
0,00 € Iveta Petreková Mesto Bytča
1. Október 2023
Dohoda -udrzanie pracovnych navykov
19/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Kazimír