Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
146/2021-2060-4233-AXJ1
140 715,75 € Produkcia Doraz, s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Z M L U V A č. E1144 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 4d ods. 7 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
E1144 08U03
140 000,00 € Environmentálny fond Mesto Komárno
29.
November
2021
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
9407/2021/5400/077
139 230,00 € NESS Slovensko, a.s. Železnice Slovenskej republiky
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202122462_Z
132 490,00 € TEMPEST a.s. DataCentrum
29.
November
2021
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J899-222-13 zo dňa 30.08.2018
1527/2021
125 724,19 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Slovenská Ľupča
29.
November
2021
Kúpna zmluva
Z202122622_Z
120 000,00 € AUTOCONT s.r.o. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
61/2021-2060-4230-AWH6
117 895,00 € KAMENÁRSTVO BEŇUŠKA s.r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Z M L U V A č. E1830 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 4d ods. 7 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
E1830 08U03 o
114 000,00 € Environmentálny fond Obec Šintava
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202121713_Z
110 398,80 € VETIS s.r.o. Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik
29.
November
2021
Zmluva o spolupráci
Z14/2021-9
110 000,00 € Tatra banka, a.s. Slovenská národná galéria
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní služieb
Z202122436_Z
109 558,80 € exe, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
29.
November
2021
Oprava kruhovej križovatky Senica
1909/6131/2021
106 548,43 € SATES, a.s, Slovenská správa ciest, Bratislava
29.
November
2021
HEI Grant Agreement No 211253
Z/2021/2707/XI/RUK/OPV_RUK
99 497,00 € EIT Health e.V. Univerzita Komenského v Bratislave
29.
November
2021
Z M L U V A č. E2461 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
E2461 08U02
99 400,00 € Environmentálny fond Obec Kružlová
29.
November
2021
Zmluva o úvere
300/277/2021
98 170,00 € Mesto Púchov Štátny fond rozvoja bývania
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202122572_Z
97 510,00 € LABO - SK, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202122455_Z
93 953,89 € Stredoslovenská energetika, a. s. Národný ústav reumatických chorôb
29.
November
2021
Rámcová dohoda
Z202122698_Z
93 301,50 € TIMED, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky - kapitálové výdavky
693/BC00/2021
88 000,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ“ - BARDEJOV Ministerstvo dopravy a výstavby SR
29.
November
2021
Z M L U V A č. E2289 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
E2289 08U02
87 688,00 € Environmentálny fond Obec Turčiansky Ďur