Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
566/2022
193 800,00 € Marcel Poprocký Slovenská pošta, a. s.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
568/2022
180 700,00 € Horváth Zoltán, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
30.3.2023
180 700,00 € Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n. o. Žilinský samosprávny kraj
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
31/23/KZ
178 589,32 € Obec Podhorany Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/08/19B/12
176 551,62 € Služby Cífer s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava
31. Marec 2023
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 24.11.2017
7/2023
171 453,12 € STROJSTAV spol. .r.o. Obec Seč
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/16/19B/6
170 989,02 € SP Jelenec, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
31. Marec 2023
Zmluva o dielo č. 0301/0041/23
0301/0041/23
167 874,01 € Thermklima s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
31. Marec 2023
Licenčná zmluva
067/SCŽSK/ 2023
165 604,00 € ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
567/2022
163 200,00 € Horváth Zoltán, s.r.o. Slovenská pošta, a. s.
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
46/2023
159 514,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Rimavská Sobota
31. Marec 2023
Zmluva o dielo
01/2023
159 428,15 € Fpro s.r.o. Správa majetku Košického samosprávneho kraja
31. Marec 2023
Zmluva dielo
1/2023/ZoD
158 794,02 € PALKOVČ-SK, s.r.o. Obec Dojč
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
570/2022
157 800,00 € Marcel Poprocký Slovenská pošta, a. s.
31. Marec 2023
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
274/2023
157 529,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
569/2022
155 700,00 € Marcel Poprocký Slovenská pošta, a. s.
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/25/19B/41
148 310,22 € BJ Energy, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
30/2023
Doplnená
145 580,00 € SELVIT spol. s.r.o. Záchranná služba Košice
31. Marec 2023
Rámcová dohoda - Transportné a imobilizačné vybavenie
97/2022
Doplnená
145 580,00 € SELVIT spol. s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/12/19B/47
142 105,50 € RENITEX, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza