Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0348/2023/SIEA1056
4 500,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Štefan Kožík
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0349/2023/SIEA1056
4 500,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra APP Auto, s.r.o.
5. Jún 2023
Maloparcelové pokusy s repkou ozimnnou
945/2023/NPPC-VÚRV
4 455,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Corteva Agriscience Slovakia s.r.o.
5. Jún 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva zo dňa 05.06.2023
4 438,87 € Ing. Ružena Heželyová Obec Senné
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0343/2023/SIEA1056
4 165,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra KIKA DRINKS, j.s.a.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-4701-2023-faza3
4 147,16 € Jozef Krešňák Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20235061_Z
4 075,20 € SELVIT, spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2925-2023-faza3
4 052,96 € Marek Vyrostko Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Dohoda o poskytnutí náborového príspevku uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) (ďalej v texte len ako „dohoda“)
303/UNB/2023
4 000,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Jana Dosedelová
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3317
4 000,00 € Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Šahy Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Šahy v roku 2023
3315
4 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Mesto Šahy, Hl. námestie 1
5. Jún 2023
Zmluva o umeleckom vystúpení
087/2023-9/01-DČ
4 000,00 € Slovenský ľudový umelecký kolektív Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
11-2856-2023-faza3
3 982,89 € Emília Palenčárová Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Rámcová zmluva
Rámcová zmluva č. 7
3 915,97 € POSTAP s.r.o. Školská jedáleň, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2976-2023-faza3
3 811,57 € Peter Marhevský Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2845-2023-faza3
3 811,57 € Anna Lacková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2847-2023-faza3
3 811,57 € Anton Eliaš Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
KÚPNA ZMLUVA
13-2911-2023-faza3
3 811,57 € Kristína Hudáková Valaliky Industrial Park, s. r. o.
5. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234956_Z
3 806,40 € FERMAT SK s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
5. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1022023
3 800,00 € Sports & Training Centre, s.r.o. MŠK Púchov s.r.o.