Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04090-Z
SPO-V04-04090-Z
19 000,00 € Mgr. Lívia Kalinová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00881-Z
SPO-V04-00881-Z
19 000,00 € Štefan Bliska Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08279-Z
SPO-V04-08279-Z
19 000,00 € Ing. arch. Marcela Vidiečanová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04412-Z
SPO-V04-04412-Z
19 000,00 € Ing. Jozef Gaži Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04776-Z
SPO-V04-04776-Z
19 000,00 € Ing. Igor Halán Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05843-Z
SPO-V04-05843-Z
19 000,00 € Ondrej Tesák Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07298-Z
SPO-V04-07298-Z
19 000,00 € Ing. Tibor Haris Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01192-Z
SPO-V04-01192-Z
19 000,00 € Ing. Katarína Hartiníková Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04186-Z
SPO-V04-04186-Z
19 000,00 € Ing. Ing. Pavol Čižmárik Ph.D. Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03964-Z
SPO-V04-03964-Z
19 000,00 € Ing. Tomáš Kiss Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02454-Z
SPO-V04-02454-Z
19 000,00 € Ing. Peter Lomnický Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05136-Z
SPO-V04-05136-Z
19 000,00 € Patrik Lenčéš Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08549-Z
SPO-V04-08549-Z
19 000,00 € Ester Barkóciová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-07676-Z
SPO-V04-07676-Z
19 000,00 € Peter Paulík Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-08870-Z
SPO-V04-08870-Z
19 000,00 € Ing. Michal Hatala Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-00860-Z
SPO-V04-00860-Z
19 000,00 € Igor Ťažký Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-05851-Z
SPO-V04-05851-Z
19 000,00 € Ing. Alena Fuleková Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04281-Z
SPO-V04-04281-Z
19 000,00 € Ing. Lukáš Suchánek Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09276-Z
SPO-V04-09276-Z
19 000,00 € Bc. Allan Sághy Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04881-Z
SPO-V04-04881-Z
19 000,00 € Martin Vavrovič Slovenská agentúra životného prostredia