Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03440-Z
SPO-V03-03440-Z
19 000,00 € Jozef Barilla Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04046-Z
SPO-V03-04046-Z
19 000,00 € Ing. Pavol Petrus Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02391-Z
SPO-V03-02391-Z
19 000,00 € Ing. Vlasta Sečkárová Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03023-Z
SPO-V03-03023-Z
19 000,00 € Ján Kusy Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04746-Z
SPO-V03-04746-Z
19 000,00 € Rastislav Suja Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01733-Z
SPO-V03-01733-Z
19 000,00 € MUDr. Hana Barlíková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00768-Z
SPO-V03-000768-Z
19 000,00 € Milan Konôpka Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01481-Z
SPO-V03-01481-Z
19 000,00 € Miloš Keder Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09648-Z
SPO-V03-09648-Z
19 000,00 € Rastislav Ľalík Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00830-Z
SPO-V03-00830-Z
19 000,00 € Barbora Radačovská Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04221-Z
SPO-V03-04221-Z
19 000,00 € PaedDr. Andrea Zámečníková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00799-Z
SPO-V03-00799-Z
19 000,00 € Ing. Lenka Talapková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07827-Z
SPO-V03-07827-Z
19 000,00 € Andrea Nagyová Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02343-Z
SPO-V03-02343-Z
19 000,00 € Ing. Marian Revay Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09303-Z
SPO-V03-09303-Z
19 000,00 € Pavel Chovanec Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01330-Z
SPO-V03-01330-Z
19 000,00 € Ing. Karolína Bortáková Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-04909-Z
SPO-V03-04909-Z
19 000,00 € Ing. Ján Gardian Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00217-Z
SPO-V03-00217-Z
19 000,00 € Zita Medveďová Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02798-Z
SPO-V03-02798-Z
19 000,00 € Ing. Roman Valúch Slovenská agentúra životného prostredia
5. December 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06969-Z
SPO-V03-06969-Z
19 000,00 € Zoltán Zagyi Slovenská agentúra životného prostredia