Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232290_Z
17 772,00 € GRANDFOOD s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
31. Marec 2023
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
Zmluva č. 14/2023/DSSZPSSE
17 689,92 € Bratislavský samosprávny kraj Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Senica, Štefánikova 1377/77, 905 01 Senica 1
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AJDS
17 572,01 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Ohradzany
31. Marec 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č.6/2023
0143/2023
17 520,00 € Slovenská filharmónia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Marec 2023
Dohoda o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena zo zákona
30201/DoNZVB-04/2022/Jánošíková/1533/SO701/DPP-Dr.SMART
17 307,60 € DANUBIUS FRUCT, spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 309070AIL6
309070AIL6
17 222,54 € Obec Ňárad Pôdohospodárska platobná agentúra
31. Marec 2023
Dohoda c 23_15_060_137 o poskytnutí príspevku int cislo 1956_23
Z202303012
17 116,09 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Psychiatrická nemocnica Hronovce
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/15/060/137
17 116,09 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/02/060/35
17 116,09 € Karin Minarovičová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/07/060/63
17 116,08 € Flowery plus, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/07/060/66
17 116,08 € handwork, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/15/060/135
17 116,07 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
31. Marec 2023
Dohoda c 23_15_060_135 o poskytnutí príspevku int cislo 1954_23
Z202303010
17 116,07 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Psychiatrická nemocnica Hronovce
31. Marec 2023
kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
21/2023
16 704,60 € Adriana Bardiovská Obec Dolný Lopašov
31. Marec 2023
Rámcová zmluva
24 2023
16 689,32 € INMEDIA, spol.- s.r.o. Základná škola Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2151, Dolný Kubín
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ KOMPLEXNÝCH SLUŽIEB V OBLASTI KOMUNIKÁCIE A PUBLIC RELATIONS
2023_DZ_04
16 500,00 € MC EVENT, s.r.o. Trnava Tourism
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
Z20232307_Z
16 475,36 € MED - ART, spol. s r.o. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o dielo-Fotovoltická elektráreň OcU Sučany
52/23
16 470,30 € PRELMONT-ELEKTRO Obec Sučany
31. Marec 2023
Zmluva č. 9-2/08/2023-FPEDAS o zabezpečení špecializovanej odbornej prípravy - 23/2023/FPEDAS
Zmluva č. 9-2/08/2023-FPEDAS o zabezpečení špecializovanej odbornej prípravy - 23/2023/FPEDAS
16 132,00 € Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov fyzická osoba - študent
31. Marec 2023
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
23/12/059/20
16 020,54 € TECHMAX s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza