Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
115/2023
0,00 € Obec Lošonec Antónia Bellová
30. September 2023
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
38/2023
0,00 € UnitedONE BB, s.r.o. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
30. September 2023
Zmluva o nájme číslo 01
NZ 01
0,00 € Základná škola, Školská 56/9, Oslany Stolnotenisový klub PD Žarnov Oslany
30. September 2023
Dohoda o určení podmienok užívania nebytových priestorov
18384/2023
0,00 € Základná umelecká škola Jozefa Janigu - Janiga József Művészeti Alapiskola, Železničná 16, Veľký Meder Mesto Veľký Meder
30. September 2023
Dohoda o určení podmienok užívania nebytových priestorov
18383/2023
0,00 € Základná škola JAK Mesto Veľký Meder
30. September 2023
Dohoda o určení podmienok užívania nebytových priestorov
18380/2023
0,00 € Základná škola B.Bartóka s VJM Mesto Veľký Meder
30. September 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hr. m. č. 2012/586
0,00 € Obec Horný Vadičov Miroslav Bieleš
30. September 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientského konta
615/2023
0,00 € SOZA (Slovenský ochranný zväz autorský) Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
32/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Malatíny
30. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve č. 3/2022 o poskytovaní sociálnej služby
52/2023
0,00 € Juliana Halászová Obec Horné Turovce, Horné Turovce č. 22, 935 81
30. September 2023
Zmluva č. 1/2023 o nájme nebytového priestoru, uzatvorená podľa príslušných ustanovení zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov
1/2023
0,00 € Základná škola, Farská ulica 20, Horné Lefantovce Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-35723
TvU-2023-ŠD-35723
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Vojčáková Sabína
30. September 2023
Zmluva zo dňa 25.09.2023 na odber pitnej vody v obci Klokočov
172/2023
0,00 € Marta Falátová Obec Klokočov
30. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. TvU-2023-ŠD-28623
TvU-2023-ŠD-28623
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Študentský domov Petra Pázmaňa Tučeková Kristína
30. September 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 5/2022 zo dňa 05.08.2022
173/2023
0,00 € Marta Falátová Obec Klokočov
30. September 2023
Zmluva o čistení a odvádzaní odpadových vôd Vetter
886/2023
0,00 € Mgr. Roman Vetter Obec Kvetoslavov
30. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve na odber pitnej vody vo obci Klokočov zo dňa 16.10.2020
174/2023
0,00 € Veronika Gašperová Obec Klokočov
30. September 2023
Darovacia zmluva
11/2022
0,00 € Obec Nemčiňany ŠÚ SR
30. September 2023
Nájomná zmluva č. 12/2023
175/2023
0,00 € Veronika Gašperová Obec Klokočov
30. September 2023
Zmluva o nájme bytu
11/2023
0,00 € Obec Nemčiňany Helena Soboňová