Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
8.
August
2022
Zmluva o dielo č. 130/2022-Z
130/2022-Z
9 320,00 € Ing. arch. Alexandra Jarošová Mesto Turany, Osloboditeľov č. 83/91, 038 53 Turany
8.
August
2022
Zmluva č. 113231-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
113231-2022/710
9 178,71 € Pozemkové spoločenstvo vlastníkov urbárskych lesov a pasienkov Dubodiel Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2022
Rámcová dohoda
Z20228324_Z
9 054,99 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
8.
August
2022
rámcová kúpna zmluva
10420/2022/5400/006
9 000,00 € LIGAREX-LM, spol. s r.o. Železnice Slovenskej republiky
8.
August
2022
Zmluva 1100020533
1100020533
8 873,84 € SLOVAKSTAV spol. s r.o. Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
8.
August
2022
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02410/2022-PKZP-K40250/22.00 - Valaliky Industrial Park, s. r. o., k. ú. Valaliky, okres Košice - okolie
02410/2022-PKZP-K40250/22.00
8 753,54 € Valaliky Industrial Park, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
8.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04796
22-514-04796
8 500,00 € TEKOVSKÁ KNIŽNICA V LEVICIACH Fond na podporu umenia
8.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-03908
22-514-03908
8 500,00 € Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre Fond na podporu umenia
8.
August
2022
Kúpna zmluva
Z/2022/1833/II/RUK/OCOZ
8 492,40 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
8.
August
2022
Kúpna zmluva
Z20228399_Z
8 480,00 € CORTEC s.r.o. Centrum sociálnych služieb - SLOVEN
8.
August
2022
Zmluva č. 112476-2022/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
112476-2022/710
8 268,70 € Urbársky spolok Šurice p.s. Pôdohospodárska platobná agentúra
8.
August
2022
Zmluva o dielo
37/UEL/2022
8 150,00 € AVA Projekt, Ing. Alexander Vágner Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.
8.
August
2022
Rámcová dohoda
Z20228318_Z
8 020,00 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
8.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 1/2022
Z/2022/1847/XIV/JLF/KD
8 001,81 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta v Martine
8.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácia na rok 2022
KaMO-EL-4/9-35-5/2022
8 000,00 € Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR Obec Polomka
8.
August
2022
Kúpna zmluva č. Z20228027_Z
803/2022
7 800,00 € JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
8.
August
2022
Zmluva o poskytovaní komplexných služieb
3372/153/2022
7 560,00 € TatraMed Software s.r.o. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
8.
August
2022
Zmluva o dielo
12/21
7 497,79 € BBG stav Obec Nová Lesná
8.
August
2022
Stavebné úpravy priestorov MŠ v Liptovskej Porúbke - materiálne vybavenie MŠ
OP/2022/00404552
7 420,00 € Ing. Tibor Hradňanský Liptovská Porúbka
8.
August
2022
Rámcová dohoda
Z20228223_Z
7 399,00 € GLOBUS spol. s r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody