Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2024
úprava nájomného
030/20/07/02
38 697,70 € Poliklinika Senec spol. s.r.o. Mesto Senec
18. Júl 2024
Zmluva o dielo č. CV-70-36/2024-5100010430 ZoPS - Oprava výcvikového trenažéra Jakub Koloseum
5100010430
38 399,89 € Diago Vibrodiagnostic s.r.o. Centrum výcviku Lešť
19. Júl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/12/19B/60
37 389,81 € KOZÁK, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
19. Júl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - Pranie a žehlenie bielizne pre ŠS Liptovský Ján
ZM/2024/0342
36 719,80 € CIBEKA s.r.o., r.s.p. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19. Júl 2024
Dodatok č.1 k Zmuve č. OEM-ES/93/2024
2005/2024
36 694,83 € Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Mesto Banská Bystrica
18. Júl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - NP
24/29/19B/9
36 165,43 € Podnik služieb Javorinka, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
19. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 45/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 1 k zmluve č. 45/OVOSOD/2024
36 032,00 € Spišská katolícka charita Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
18. Júl 2024
Kúpna zmluva
Z20245806_Z
35 999,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou Horné Otrokovce
18. Júl 2024
Zmluva o dielo
1244/2024
35 992,30 € Koppy Service, s.r.o. Mesto Trenčín
19. Júl 2024
Rámcová dohoda č.1_VO_7/2024
RDSJ_008_07/2024
34 734,35 € GTN s.r.o. Základná škola, Nábrežná 95, Nové Zámky
19. Júl 2024
Zmluva o dielo
UVTOS-00603/32-RK-2024-3
34 409,16 € APLIK-PODLAHY, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
18. Júl 2024
Dohoda – Zručnosti zamestnancov – v zmysle schémy DM a mimo schémy
24/29/054/977
34 406,40 € Mesto Fiľakovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
18. Júl 2024
Kúpna zmluva 3
Kúpna zmluva 3
34 346,00 € Elektroservis VV s.r.o. Obec Iňačovce
18. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 121/2024 o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov
1638/2024
34 235,41 € GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie Nitriansky samosprávny kraj
18. Júl 2024
Opravy a servis klimatizácií na objektoch BVS,a.s. časť A
ZOPS/563/2024/BVS
34 164,00 € ABC KLÍMA BRATISLAVA s. r. o. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
18. Júl 2024
Zmluva o dielo Asfaltovanie MK
DLO_006/2024
33 969,85 € DOSA Slovakia, s.r.o. Mesto Bytča
19. Júl 2024
Kúpna zmluva 02/2024 rodina Bankovichová
INT_034/2024
33 109,00 € Bankovich Šimon Mestská časť Bratislava - Čunovo
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 98/2024-2/1.2.2
33 000,00 € Attack Film s.r.o. Audiovizuálny fond
18. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20245843_Z
32 998,00 € Autoškola Beňuš, s. r. o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18. Júl 2024
Zmluva o dielo
OcúŠt230/2024
32 352,00 € JVS vodaprojekt s.r.o. Obec Štvrtok