Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy
30/12/22
42 820,00 € Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Obec Teriakovce
27. Január 2023
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY
852945-002/2023/SM-Ko
42 000,00 € Železnice Slovenskej republiky Mgr. Michal Vester
26. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041TN500002
041TN500002
42 000,00 € Zuzana Bátorová Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041TT500090
041TT500090
42 000,00 € Miroslava Fabušová Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 041BB500115
041BB500115
42 000,00 € Vladimír Magna Pôdohospodárska platobná agentúra
26. Január 2023
Čiastková zmluva k Rámcovej zmluve o poskytnutí služieb zo dňa 22.12.2022
80/DI00/2023
41 566,50 € SWM Group a.s. Ministerstvo dopravy SR
26. Január 2023
Zmluva o spolupráci pri výrobe AVD
ZM2031267
41 514,00 € 1989.sk, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27. Január 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 041PO500072
041PO500072
41 071,10 € AGRO MERNÍK, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
27. Január 2023
Zmluva o poskytovaní dotácie č.13/2023
INE_020/2023
40 300,00 € OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom Obec Lehota pod Vtáčnikom
27. Január 2023
Zmluva o dodaní služieb č. 2023/06/D
2023/15/MsPL
40 000,00 € HORVATHOVÁ Daniela Mestský podnik lesov Medzev spol. s ručením obmedzeným
26. Január 2023
Zmluva č. 18/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
Zmluva č. 18/2023/NP o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku
39 936,00 € Záujmové združenie Rodina Trnavský samosprávny kraj
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
40/2023/ODDSS
39 600,00 € DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z. Banskobystrický samosprávny kraj
27. Január 2023
Kúpna zmluva
KP/6/2023/BVS
39 186,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. Tibor Cauner
26. Január 2023
ZMLUVA č. 71/2022/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2022 na výkon prác na vojnových hroboch
1096/2022
39 129,87 € Mesto Trnava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
26. Január 2023
Rámcová dohoda č. SE-VO2-2022/004713-023
SE_ZM_SE-VO2-2022-004713-023_2023
38 826,42 € LUNYS s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky)
26. Január 2023
Nájomná zmluva č. 1026/2023/PDJUR
1026/2023/PDJUR
38 763,89 € Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Obec Baka
26. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby
15/2023/ODDSS
38 550,00 € Dom matky Terezy n.o. Banskobystrický samosprávny kraj
26. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo na optimalizáciu spravovania vektorových máp so súčasným odstraňovaním nesúladov
1-800-0053-2022
38 109,60 € GEODEO s.r.o. Slovenská republika - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dát na používanie
ZM00001492
37 900,80 € MEDIAN SK, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26. Január 2023
Kúpna zmluva
Z2023398_Z
37 449,00 € POZANA MEAT s.r.o Ministerstvo obrany Slovenskej republiky