Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-01532-Z
SPO-V03-01532-Z
19 000,00 € Michaela Kanátová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02127-Z
SPO-V03-02127-Z
19 000,00 € Mária Juskaničová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01470-Z
SPO-V04-01470-Z
19 000,00 € Mgr. Natália Goffová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08998-Z
SPO-V03-08998-Z
19 000,00 € Vincent Seman Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-09537-Z
SPO-V04-09537-Z
19 000,00 € Mária Mihalcová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2192-Z
SPO-V01-2192-Z
19 000,00 € Richard Jackulík, Ing., Valéria Jackulíková, Mgr. Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08896-Z
SPO-V03-08896-Z
19 000,00 € Ján Laufik Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-03554-Z
SPO-V03-03554-Z
19 000,00 € Mgr. Jozef Garbár Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01536-Z
SPO-V04-01536-Z
19 000,00 € Martin Durkáč Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02632-Z
SPO-V03-02632-Z
19 000,00 € Ing. Peter Vasiľák Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06207-Z
SPO-V03-06207-Z
19 000,00 € Ivana Orlovská Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-02171-Z
SPO-V03-02171-Z
19 000,00 € Mgr. Matej Vallo Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-09019-Z
SPO-V03-09019-Z
19 000,00 € Helena Senderáková Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-03867-Z
SPO-V04-03867-Z
19 000,00 € Marta Patrašová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-06644-Z
SPO-V03-06644-Z
19 000,00 € Ing. Ľubomír Badura Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-07241-Z
SPO-V03-07241-Z
19 000,00 € MUDr. Vladimir Holec Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-00470-Z
SPO-V03-00470-Z
19 000,00 € Ing. Jozef Mesiarkin Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2742-Z
SPO-V01-2742-Z
19 000,00 € Eva Königová Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-06395-Z
SPO-V04-06395-Z
19 000,00 € Daniela Makranská Slovenská agentúra životného prostredia
23. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-02795-Z
SPO-V04-02795-Z
19 000,00 € MDDr. Erika Ághová Slovenská agentúra životného prostredia