Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Kúpna / lízingová zmluva 4115703982
Kúpna / lízingová zmluva 4115703982
22 309,00 € UniCredit Leasing Slovakia,a.s. DREVOREZ Priepasné, spol. s r.o.
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/15/060/136
22 250,85 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
31. Marec 2023
Dohoda c 23_15_060_136 o poskytnutí príspevku int cislo 1955_23
Z202303011
22 250,85 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice Psychiatrická nemocnica Hronovce
31. Marec 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA Č. 50/2023/HS
101/2023
22 222,00 € Ondrej Černok Mestská časť Bratislava - Rača
31. Marec 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. 04/2023
04/2023
21 795,76 € TRIPARK s.r.o. Služby mesta Michalovce, s. r. o.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.1/2023
17/2023/SOSDZA-23
21 666,66 € Jana Halabicová Stredná odborná škola dopravná
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.2/2023
17/2023/SOSDZA-24
21 666,66 € Mgr. Ferdinand Papaj Stredná odborná škola dopravná
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č.3/2023
17/2023/SOSDZA-25
21 666,66 € Ing. Ján Lukáč Stredná odborná škola dopravná
31. Marec 2023
RÁMCOVÁ DOHODA č. 06/2023
06/2023
21 417,25 € Peter Bajus PEI - TERM Služby mesta Michalovce, s. r. o.
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/01/060/56
21 395,12 € Lamitec, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
31. Marec 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/10
21 395,02 € Obecný podnik Žabokreky, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
31. Marec 2023
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
23/16/060/39
21 395,00 € Mesto Nitra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
31. Marec 2023
zmluva o poskytovaní služieb
32/03/2023/MI
21 312,00 € NYOS r.s.p. s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
HS:2100/006/219/08S
21 248,58 € Národné osvetové centrum Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
31. Marec 2023
Zmluva 1300135643
1300135643
21 147,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní účtovných služieb
EXT_40/2023
21 000,00 € Úradovňa plus, s.r.o. Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6
31. Marec 2023
Kúpna zmluva
2324/2023/LSR
21 000,00 € Milan Pánis - PAMI LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
31. Marec 2023
Rámcová dohoda na dodanie: Hadička spojovacia, set infúzny, set transfúzny - časť. č. 5 - Transfúzna súprava
Rámcová dohoda VÚSCH č. 35-2023-RD
20 966,40 € K&M MEDIA s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
31. Marec 2023
Zmluva č. 938/2023/OSV - SDS o poskytovaní FP na prevádzku ...
938/2023
20 661,67 € SENIORDOM Betonika, n.o. Mesto Banská Bystrica
31. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní Služby SMS Direct
216/2023/KRÚ
20 400,00 € Slovak Telekom,a.s. Žilinský samosprávny kraj