Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
LIP/2023/00222-1986
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lipovec
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CZH4-91-108
3236/2023
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Hronec
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091CWT7 -91-108
3268/2023
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zubné
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DAA1 -91-108
3269/2023
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Žakovce
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DCG3 -91-108
3240/2023
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Chmeľovec
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Riešenie migračných výziev v obci Zemianske Sady
IROP-Z302091DAP6-91-108
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Zemianske Sady
26. September 2023
Rámcová dohoda
Z202310084_Z
15 477,60 € Fidelity Trade s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
26. September 2023
Zmluva o riešení projektu pod názvom Stratégia rozvoja železničnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030 č. APVV - 22 - 0524 = 55/2023/FPEDAS
Zmluva o riešení projektu pod názvom Stratégia rozvoja železničnej dopravy Slovenskej republiky do roku 2030 č. APVV - 22 - 0524 = 55/2023/FPEDAS
15 464,00 € Žilinská univerzita v Žiline Paneurópska vysoká škola n.o.
26. September 2023
Kúpna zmluva
523-A.2-SN-46-KZ/2023
15 289,01 € Jozef Dovala a Agnesa Dovalová Železnice Slovenskej republiky
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č.13/2023
13/2023
15 000,00 € Organizácia cestovného ruchu Kysuce Žilinský turistický kraj
26. September 2023
EBU Member Confirmation of Media Rights
ZM2032901
15 000,00 € EBU Rozhlas a televízia Slovenska
26. September 2023
Zmluva o dielo
094/2023
14 903,86 € Zikkurat s.r.o. Obec Brestovany
26. September 2023
Rámcová dohoda
RD/2023/2224/II/RUK/OCOZ
14 817,30 € Henrich Sonnenschein - ITSK Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
26. September 2023
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Šariš, LS Sabinov - výzva č. 04/2023
5626/2023/LSR
14 775,00 € RM GROUP SK s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
26. September 2023
Kúpna zmluva KZ 13/2023
1138/2023
14 533,72 € Mesto Poprad Patrícia Spodník Diabelková
26. September 2023
Zmluva o dielo
122-11-23
14 482,68 € AGILOR, s.r.o. Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
26. September 2023
Kúpna zmluva na dodanie prístrojového vybavenia - Aerosolový nebulizačný prístroj č. 3/2023
115/2023
14 284,80 € MEDIS Nitra, spol. s.r.o. Záchranná zdravotná služba Bratislava
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2721-Z
SPO-V01-2721-Z
14 000,00 € Ing. Peter Novák, Ing. Renáta Nováková Slovenská agentúra životného prostredia
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-2960-Z
SPO-V01-2960-Z
14 000,00 € Roman Fafrák Slovenská agentúra životného prostredia
26. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-3269-Z
SPO-V01-3269-Z
14 000,00 € Mária Mäsiarová Slovenská agentúra životného prostredia