Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
6703/2022/ORR-31752 (735/21/2022/64)
10 666,67 € Košický samosprávny kraj; Košice Región Turizmus Obec Vlachovo
17.
August
2022
Zmluva o dielo č. DNS/20/22/12/06
4091/2022/LSR
10 454,76 € Michal Košút LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tatry
17.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-230-01170
22-230-01170
10 300,00 € Bulharský kultúrny zväz Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
17.
August
2022
Kúpna zmluva č. 651/2022/OŠaŠ
651/2022/OŠaŠ
10 152,00 € Eurolab Lambda a.s., Trnava Žilinský samosprávny kraj
17.
August
2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb za užívanie nebytových priestorov
5/2018
10 134,00 € Sociálne služby Myjava n.o. Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava
17.
August
2022
Dodanie a osadenie závesných hojdačie na verejné detské ihrisko PHO Vajanského
196/2022
10 076,40 € Dextratrade Žilina, s.r.o. Mesto Modra
17.
August
2022
Zmluva o spolupráci č. 2059/2022/NPPC-VÚP
2059/2022/NPPC-VÚP
10 059,68 € SLOVAK MAK, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17.
August
2022
Zmluva č. 2022/ORG/P/F/TT/0533 o poskytnutí grantu
2022/ORG/P/F/TT/0533
10 000,00 € YOURLOX, s. r. o. Trnavský samosprávny kraj
17.
August
2022
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2022
KaMO-EL-4/9-139-4/2022
10 000,00 € Ministerstvo obrany SR Klub vojenskej histórie Svoboda
17.
August
2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
11/2022
10 000,00 € REVISTAV Obec Kremnické Bane
17.
August
2022
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie budovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu eurá z aura v obci Kolíňany
882022
10 000,00 € Slovenský futbalový zväz Obec Kolíňany
17.
August
2022
Small Grant Agreement No. SAMRS/2022/SG/01/KS
85/8/2022- SAMRS
9 999,60 € Municipality of Dragash Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
17.
August
2022
Zmluva o dielo
28/2022
9 959,04 € EUROVIA SK, a.s, Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Obec Brehy, 968 01 Brehy č. 117
17.
August
2022
Zmluva o nájme č. 1/2022
1/2022
9 888,24 € SR - Gymnázium Mikuláša Kováča Súkromná základná škola
17.
August
2022
Rámcová dohoda
Z20228707_Z
9 350,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Teresa Benedicta
17.
August
2022
Objednávka č. 4603000157 - Recertifikačný audit 2022
OBJ_335_2022
9 200,00 € SGS Slovakia spol. s r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
17.
August
2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-120-01175
22-120-01175
9 000,00 € Bulharský kultúrny zväz Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
18.
August
2022
Zmluva o sprostredkovaní koncertov a vystúpení umelcov
INE_031/2022
9 000,00 € Authentica - Kultúra bez hraníc Obec Vlčany
17.
August
2022
Zmluva o poskytnutí služieb
380/2022
8 976,00 € TECH MEDIA GROUP s.r.o. Národný ústav detských chorôb
17.
August
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2022
01/07/2022 - MVaV SR
8 640,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Slivník