Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Jún 2023
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
23/23/19B/46
10 269,61 € Milena Krištofová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
2. Jún 2023
Zmluva o dielo, MTF STU č. 53/2023
0600/0032/23
10 262,40 € SEZAKO Trnava, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
2. Jún 2023
Nákup počítačov
306/2023
10 190,00 € Martin Gall - MG COMP mestská časť Bratislava-Dúbravka
2. Jún 2023
Kúpna zmluva č. 1
Kúpna zmluva č. 1
10 065,24 € A-Jorvik, s.r.o. Obec Nemce
2. Jún 2023
Small Grant Agreement No. SAMRS/2023/SG/03/KE
38/6/2023-SAMRS
10 000,00 € Watamu Marine Association Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
2. Jún 2023
Contract on the Provision of Financial Resources from the International Visegrad Fund s Visegrad Grand no. 22310184
TvU_2023_FF_14
9 960,00 € International Visegrad Fund Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
2. Jún 2023
Zmluva o vypracovávaní znaleckých posudkov uzatvorená podľa § 1 a nasl. zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2023
9 900,00 € Dipl. Ing. Ratulovský Július Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dun. Streda
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
P/1/2023
9 900,00 € Obec Východná Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
2. Jún 2023
Rámcová dohoda
16008-8/2023-BA
9 573,12 € Aks group s. r. o. Sociálna poisťovňa, ústredie
2. Jún 2023
Zmluva o dielo č. 17/2023
Zmluva o dielo č.17/2023
9 480,00 € Fames s.r.o Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi
2. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
ZS/2/2023
9 400,00 € Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku Obec Východná
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
12/2023
9 322,26 € BBG stav, s.r.o Krompecherova 3935/11, 058 01 Poprad Obec Nová Lesná, J.Stilla 75, 059 86 Nová Lesná
2. Jún 2023
Rámcová kúpna zmluva č. 32/TO/2023, OVZ 416/2023
Rámcová kúpna zmluva č. 32/TO/2023, OVZ 416/2023
9 204,30 € B.Braun Medical s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
Z20234734_Z
9 000,00 € Štefan Nagy - FAN – AUTO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
2. Jún 2023
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy č. Z20232772_Z
2023/0353
9 000,00 € Ing. Ján Buchanec Technik Trenčiansky samosprávny kraj
2. Jún 2023
Zmluva o dielo
INE_066/2023
8 990,00 € IRB, s. r. o. Obec Lehota pod Vtáčnikom
2. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q088-512-003-005
8 940,00 € Miestna akčná skupina TOKAJ-ROVINA, o.z. Obec Hrčeľ
2. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V01-0405-Z
SPO-V01-0405-Z
8 346,23 € Ján Chovanec, Ing., Lenka Chovancová, Ing. Slovenská agentúra životného prostredia
2. Jún 2023
Kúpna zmluva
345/2023
7 542,00 € BAUGRUP s.r.o. Mesto Lučenec
2. Jún 2023
Kúpna zmluva c. 226/18/II/2023
3676-2023-LSR
7 500,00 € DREVOIMPORT, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana