Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Zmluva o dielo
25/2024
38 146,74 € LAVENIRE s.r.o. Obec Litava
17. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU Č. 309070DQK5
309070DQK5
38 002,39 € Mesto Liptovský Hrádok Pôdohospodárska platobná agentúra
17. Júl 2024
Zmluva o dielo
1
37 472,30 € KALEAstav s.r.o. Základná škola, Golianova 8, Banská Bystrica
17. Júl 2024
Kúpna zmluva
9/2024KZ
36 816,00 € Obec Chotín Ing. Szabolcs Szücs, Mgr. Stefánia Szücs
17. Júl 2024
Zmluva o dielo
28_2024
35 280,00 € Nuaktiv, s.r.o. Štátna pokladnica
17. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE DIGITÁLNEHO METALURGICKÉHO MIKOROSKOPU S PRÍSLUŠENSTVOM A S TÝM SPOJENÉ SLUŽBY
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE DIGITÁLNEHO METALURGICKÉHO MIKOROSKOPU S PRÍSLUŠENSTVOM A S TÝM SPOJENÉ SLUŽBY
35 100,00 € Keyence International (Belgium) NV/SA Žilinská univerzita v Žiline
17. Júl 2024
Kúpna zmluva
4905/2024/LSR
35 000,00 € ALTEREX s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CP-TT_ZM_CPTT-OMP-2024-002829-009_2024
35 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Dušan Schlosser
17. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
484/21/2024/172
35 000,00 € Play House, s.r.o. Košický samosprávny kraj
17. Júl 2024
ZMLUVA O DIELO
Zmluva o dielo - Odpočinkové miesto - prístrešok
34 933,07 € Davin s.r.o. Obec Zlatník
17. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21276/2024/Šurany
34 662,46 € Karol Majerčík MH Invest, s.r.o.
17. Júl 2024
Kúpna zmluva 3
Kúpna zmluva 3
34 215,00 € Dávid Molnár,Simona Švaralová Obec Mýtne Ludany
17. Júl 2024
Zmluva na poskytnutie služby – Zmluva o dielo
2024-530-IRP
33 955,20 € EXTREME SPORT FABRIK s.r.o. Bratislavský samosprávny kraj
17. Júl 2024
Dohoda o grante pre program Erasmus+
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
33 930,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Fiľakovo
17. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb za produkty: 24K221016
2/2024
33 500,00 € fpoho, s.r.o. Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom
17. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ/21481/2024/Šurany
33 244,82 € Anna Malíková MH Invest, s.r.o.
18. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 98/2024-2/1.2.2
33 000,00 € Attack Film s.r.o. Audiovizuálny fond
17. Júl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
13074/2024/5400/023
32 670,00 € HASIL – HD, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
17. Júl 2024
Rámcová zmluva o poskytnutí služby
13073/2024/5400/023
32 670,00 € HASIL – HD, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
18. Júl 2024
Zmluva o dielo
OcúŠt230/2024
32 352,00 € JVS vodaprojekt s.r.o. Obec Štvrtok