Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku
7994/2022/OSV-49811 (89/6/2023/24)
67 245,75 € Košický samosprávny kraj Spišská katolícka charita
26. Január 2023
Rámcová dohoda č. 00013/SŠZARO/2023
00013/SŠZARO/2023
65 847,62 € Mäso - Údeniny Marcel Svrček Spojená škola Žilina
26. Január 2023
Dodatok č. 3 ku Zmluve o poskytnutí služieb v oblasti odpadového hospodárstva
CE č. 004/2023/OÚTT
65 577,65 € Marius Pedersen a.s. Obec Trenčianska Turná
27. Január 2023
Zmluva o dielo
2023-099-010
64 490,28 € Energy Pro, s.r.o. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
27. Január 2023
Rámcová dohoda
Z2023365_Z
63 172,80 € PolyStar, s.r.o. Národná transfúzna služba SR
26. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo na optimalizáciu spravovania vektorových máp so súčasným odstraňovaním nesúladov
1-800-0047-2022
61 790,00 € Reality-geodézia s.r.o. Slovenská republika - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
27. Január 2023
Rámcová dohoda ,,Zabezpečenie dodávky potravín pre Školskú jedáleň V. Paulínyho-Tótha 32, Senica" - Mäso a mäsové výrobky
-CRZ-
60 780,00 € Vojtech Ondrovič - HEVRON VO Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica
26. Január 2023
Zmluva o dielo
ZML_16_2023
59 889,60 € VAREZ INTERIER, s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Január 2023
Dodatok č. 2 k ZoD 317/2021 - CIZS Spišská Nová Ves - stavebné práce
ZOD_002/2023
58 585,03 € Alkon SV, s. r. o. Mesto Spišská Nová Ves
26. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
01246/2023/OSV-00663 (79/16/2023/17)
55 000,00 € Nadácia Košického samosprávneho kraja Košický samosprávny kraj
26. Január 2023
Rámcová zmluva o dielo na optimalizáciu spravovania vektorových máp so súčasným odstraňovaním nesúladov
1-800-0044-2022-1
54 806,40 € DOPRAVOPROJEKT, a.s. Slovenská republika - Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-Q071-512-003-002
54 658,06 € Obec Nižná Myšľa Miestna akčná skupina HORNÁD - SLANSKÉ VRCHY, o.z.
26. Január 2023
Záložná zmluva č. 600/243/2021/2
600/243/2021/2
53 508,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Obeckov
26. Január 2023
Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 600/243/2021
Dodatok č. 1 k Záložnej zmluve č. 600/243/2021
53 508,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Obeckov
27. Január 2023
KÚPNA ZMLUVA
Tvu_2023_Re_10
53 460,00 € TEMPEST a.s. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
26. Január 2023
Dohoda o platbách za odobratú, ale nevyfakturovanú elektrinu - MLD Pribylina
LMRZ 4/2023
53 328,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Liptovské múzeum
27. Január 2023
Zmluva o dielo
SEMaI-837/2022
53 293,20 € Vespas, s.r.o. Ministerstvo obrany SR
26. Január 2023
Kúpna zmluva č. 01/2023
1/2023
52 365,60 € M.K.P. s.r.o., Kňažická 97/37 Žitavany 95197 Obec Pravenec, Pravenec 208, 972 16 Pravenec
26. Január 2023
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20220627001D05
52 250,12 € Obec Ľubovec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
26. Január 2023
Kúpna zmluva
885/2023/LSR
51 000,00 € DREVINSLOVAKIA spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie