Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Marec 2024
Dodávka čerstvej zeleniny a ovocia, zemiakov a vajec pre ŠJ
5/2024
26 308,40 € Fatra TIP s. r. o. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
5. Marec 2024
Kúpna zmluva
POZ 155/2024
26 292,85 € RADIX MEDICAL spol. s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. Marec 2024
Dodatok č. 48 k poistnej zmluve
INE_042/2024
26 075,84 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Mesto Spišská Nová Ves
5. Marec 2024
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
8/2024
25 926,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
5. Marec 2024
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302071CVD3-76-80 zo dňa 25. 7. 2023
444/2024
25 920,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trebišov
5. Marec 2024
Kúpna zmluva
0392407
25 659,40 € Todos Bratislava s.r.o. Mesto Piešťany
5. Marec 2024
Kúpna zmluva a zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy
176/2024/OD
25 101,53 € Edmund Karkaš Prešovský samosprávny kraj
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Leopoldov
64/2024
25 000,00 € MTK Leopoldov MESTO LEOPOLDOV
4. Marec 2024
poskytnutie finančného daru na podujatopravu sociálnych zariadení v ZŠ Sološnica
2024/11
25 000,00 € Obec Sološnica Danucem Slovensko a.s.
5. Marec 2024
Zmluva o dielo 20240305
Zmluva o dielo 20240305
24 600,00 € P.S. ARCH,s.r.o. Obec Brezovica
5. Marec 2024
Zmluva _ 37 _ 2024 číslo MZ SR _ 76 _ 2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
37/2024
24 093,60 € Ministerstvo zdravotníctva SR Bratislava Psychiatrická nemocnica, Kremnica
4. Marec 2024
Rámcová dohoda
47/2024/UVLF
24 000,00 € AUTOCENTRUM DULEBA, spol. s r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
5. Marec 2024
Kúpna zmluva č. 45/2023 zo dňa 11. 12. 2023
OU_TN_ZM_A-MPO-002826-45-2024_2024
24 000,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trenčín Profit Company s. r. o.
4. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/05/059/21
23 300,88 € GOEL media s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
4. Marec 2024
Dohoda §59, zamestnávateľ, ŠR
24/14/059/11
23 055,36 € Ústredie diakonie Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
5. Marec 2024
Zmluva o odvoze, zhodnocovaní a likvidácii odpadu z ulíc č. 65/2024
65/2024
23 000,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. Mestská časť Bratislava - Rača
5. Marec 2024
Zmluva o odvoze a zhodnocovaní biologicky rozložiteľného odpadu č. 66/2024
66/2024
23 000,00 € Befte, s.r.o. Mestská časť Bratislava - Rača
4. Marec 2024
Rámcová dohoda na servis, opravu a údržbu služobných motorových vozidiel pre potreby ústredia a pobočky Bratislava Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
30/2024
22 823,90 € Hilka, s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
5. Marec 2024
Kúpna zmluva o predaji motorového vozidla
MP-2024-006
22 820,00 € Autoprofit, s.r.o. Obec Dolné Saliby
4. Marec 2024
Kúpna zmluva
Z20241223_Z
22 800,00 € Démos trade, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých