Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. September 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/34/054/1737
2 466,00 € Obec Zborov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov
30. September 2023
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2115272
2 200,00 € Raiman Richard Rozhlas a televízia Slovenska
30. September 2023
Zmluva o sprostredkovaní a podaní umeleckého výkonu
614/2023
1 900,00 € PPE, o.z. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Zmluva o nájme
29
1 815,24 € Obec Staškov Miroslava Kubištová
30. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
23/37/054/2847
1 642,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Chmeľov
30. September 2023
Dhoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
25/2023
1 334,58 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Egreš
30. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
627/2023
1 100,00 € Občianske združenie FOR BA - Art Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
30. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/10991/1
903,00 € Feketová Miroslava, Mgr. Slovenská národná akreditačná služba
1. Október 2023
nájom bytu A/2
65/2023
870,12 € Obec Hniezdne Veronika Majerčíková
30. September 2023
Poistná zmluva
CRZ/779/2023
850,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Trebišov
30. September 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269... výročnej správy zo rok 2022
55/2023
800,00 € APV AUDIT s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie 308 Obec Obyce, Cintorínska ulica 229/12, 951 95 Obyce
30. September 2023
Príkazná zmluva
23/1/10938/1
776,00 € Šrámek Juraj, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
30. September 2023
Zmluva o účinkovaní
Zmluva o účinkovaní
650,00 € Jozef Bučko Obec Svrčinovec
30. September 2023
Kúpna zmluva
292/2023
500,00 € Class s.r.o. Mesto Tornaľa
30. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/015
8/2023
500,00 € ISA projekta s.r.o. Obec Horné Dubové
30. September 2023
Zmluva o účinkovaní
2023/116
500,00 € Hudobná skupina Fanatik, zastúpená: Natália Majerechová Obec Melčice-Lieskové
30. September 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
222/23
480,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Základná škola s materskou školou , Travniky 380/13, 96237 Kováçová
30. September 2023
prenájom telocvične
82023
442,50 € Spojená škola Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
30. September 2023
Licenčná zmluva
ZM2033178
278,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Člověk v tísni, o.p.s.
30. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
635/2023
240,00 € Bytkomfort-Ba, a.s. Mestská časť Bratislava - Karlova Ves