Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 072BB660003
072BB660003
750 000,00 € Obec Veľké Straciny Pôdohospodárska platobná agentúra
19. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
803/211/2024/ZZ
750 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Hemerkova 1310/27, 29, 31, 33, Košice, v zastúpení Stavebné bytové družstvo II. Košice Štátny fond rozvoja bývania
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
Zmluva č. 40/2024/SÚCTt
748 089,54 € COLAS Slovakia Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1
20. Jún 2024
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M553-431-16 zo dňa 06.08.2019
949/2024
738 218,28 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Tornaľa
20. Jún 2024
Dohoda o vinkulácii poistného plnenia
412/2024
724 800,00 € NsP sv. Jakuba, n.o. Bardejov Ministerstvo zdravotníctva SR
19. Jún 2024
Dohoda číslo: 2024/TT/019
15141/2024
719 409,60 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Mesto Veľký Meder
19. Jún 2024
Zmluva o dielo
19/06/2024
713 999,99 € Metrostav Slovakia a.s. Obec Slovenská Kajňa
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2400206
MAGDG2400206
700 000,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky "Nadácia mesta Bratislavy"
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie medzi Hlavným mestom SR Bratislavy a Nadáciou mesta Bratislavy
MAGDG2400206
700 000,00 € Nadácia mesta Bratislavy Hlavné mesto SR Bratislava
20. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o príspevku na projekt podpory športu
59/2024
689 672,06 € Fond na podporu športu TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
20. Jún 2024
Rámcová dohoda č. SVO-RVO-2024/000210 na nákup predmetu zákazky "Kompozitná tlaková nádoba s poistným ventilom na stlačený vzduch k autonómnemu dýchaciemu prístroju pretlakovému s otvoreným okruhom"
SVO-RVO-2024/000210
684 480,00 € Dräger Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR (Prezídium HaZZ)
19. Jún 2024
Zmluva o dielo
104/2024/OCR
677 992,61 € Irbis Slovakia, s.r.o., Centrálna 812/13, 089 01 Svidník Mesto Stropkov Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
19. Jún 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
802/139/2024/ZZ
660 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Gerlachovská 869/24, 26, 28, Košice-Sever, v zastúpení Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku
2024109
659 680,00 € Mesto Trenčín Kreatívny inštitút Trenčín,n.o. Anglická verzia názvu je: Creative Institute Trenčín, n.o.
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku
1025/2024
659 680,00 € Neuvedené Mesto Trenčín
19. Jún 2024
Rámcová dohoda
980/2023/NPPC
647 850,72 € LABO - SK, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
19. Jún 2024
dodávka pohrebných truhiel a pohrebné doplnky (vrátane dopravy a všetkých súvisiacich nákladov) na obdobie 06-11 2024
122/2024
631 021,20 € K-T-S SLOVAKIA PLUS, s.r.o. MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
20. Jún 2024
Rámcová dohoda na dodanie: Vodiče na hodnotenie koronárnej fyziológie (FFR, RFR) - časť č. 1
Rámcová dohoda VÚSCH č. 56-2024-RD
606 186,00 € MEDITRADE spol. s r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
20. Jún 2024
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č. 617/35010/2024
162/2024
571 952,87 € landart s.r.o. Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
19. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 072PO660036
072PO660036
500 000,00 € Obec Okružná Pôdohospodárska platobná agentúra