Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2022
Mandátna zmluva o výkone funkcie stavebného dozoru
SM_057/2022
4 633,00 € Juno s.r.o. Mestská časť Bratislava - Lamač
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Podarujme radosť
268/2022
4 200,00 € Mesto Hlohovec Podarujme radosť
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - kultúra - Priateľstvo Hlohovec - De Panne
263/2022
4 000,00 € Mesto Hlohovec Priateľstvo Hlohovec - De Panne
25.
Jún
2022
Rekonštrukčné práce
ZoD 3/2022
3 551,60 € Patrik Pavlík - W.T. ArtStudio Obec Jamník
25.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
18/2022
3 348,00 € Obec Lada MILK-AGRO spol s.r.o.
25.
Jún
2022
Zmluva o propagácii
174/2022
3 000,00 € Mesto Bánovce nad Bebravou Trenčiansky samosprávny kraj
25.
Jún
2022
Dohoda o poskytnutí finančného daru pre Obec Ďurďošík
13/2022
3 000,00 € Adrián Sidor Obec Ďurďošík
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva
2022/05/31/1
2 840,00 € Miloš Zapach Obec Hervartov
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2022
143/2022
2 600,00 € Magna Festum Mesto Rimavská Sobota
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2022
144/2022
2 500,00 € "Občianske združenie VIA NOVA BK" Mesto Rimavská Sobota
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Rimavská Sobota na rok 2022
142/2022
2 400,00 € Gemerská Mládežnícka Organizácia - Gömöri Ifjúsági Csoport (GICS) Mesto Rimavská Sobota
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve č. 1
BS_64_1_2022
2 171,45 € Budimírske služby s.r.o.,registrovaný sociálny podnik Obec Budimír
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 9 na adrese Moyzesova 819/106
452/2022
2 129,76 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
840/2022
2 000,00 € Mesto Trenčín Kultúrne centrum Kubra
25.
Jún
2022
Zmluva o spolupráci
841/2022
2 000,00 € Mesto Trenčín Kultúrne centrum AKTIVITY, o.z.
25.
Jún
2022
Dodatok k zmluve
24062022
1 870,54 € PharmDr. Stenchlak Rudolf Obec Skalité
25.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 30/2021 o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam uzavretá podľa ust.§ 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
č. 30/2021
1 389,00 € Július Tkáč, Dušan Bartek, Mária Barteková, Martin Bartek, Jana Barteková, Martina Andraščiková, Terézia Ivanová, František Kollár, Peter Kollár, PhDr.Gabriela Majorošová,Ing.BoženaUrbancová Obec Fričovce
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 24 na adrese Rozkvet 2064/140
456/2022
1 131,48 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o nájme bytu č. 13 na adrese Rozkvet 2064/141
457/2022
1 002,00 € fyzická osoba Mesto Považská Bystrica
25.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v kompetencii MsZ - šport - Olympijský klub regiónu Nitra
248/2022
1 000,00 € Mesto Hlohovec Olympijský klub regiónu Nitra