Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2023
Zmluva o umeleckom hosťovaní súboru
H9/2023
10 337,00 € Candoco Dance Company Divadlo Štúdio tanca
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007961
4 950,00 € Jasmina Lukinac Čačić Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Jún 2023
Zmluva o umeleckom hosťovaní súboru
H11/2023
3 007,14 € BOD.Y občianske združenie Divadlo Štúdio tanca
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007949
2 700,00 € Marko Jukić Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
č. 2022 02 03
2 000,00 € Nadácia Televízie Markíza Centrum voľného času, Československej armády 957/13, Trstená
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007862
1 800,00 € Maryna Babenko Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007940
1 650,00 € Marco Bindi Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Jún 2023
Zmluva č. 1423620 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
1423620
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Zemiansky Vrbovok
4. Jún 2023
Zmluva o umeleckom hosťovaní súboru
H10/2023
800,00 € Projekt Kekse, o.z. Divadlo Štúdio tanca
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007997
750,00 € Milan Kubiatko Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007925
600,00 € Pavel Souček Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007932
600,00 € Kornelia Kończal Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007888
450,00 € Marián Zaťko Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007933
450,00 € Magdalena Szpunar Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
15 /Zv/2023/1
420,00 € CULTUS Ružinov, a.s. SZUŠ Prokofievova
4. Jún 2023
Zmluva o krátkodobom nájme
54/2023
411,00 € Samé ucho Stredisko Kultúry BNM
4. Jún 2023
Zmluva o uverejnení inzercie
i.č. 05/2023
358,80 € MEDIATEL spol. s r.o. GYMNÁZIUM a Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kuzmányho 6, Košice
4. Jún 2023
Zmluva o výpožičke
12/Zv/2023/1
343,00 € CULTUS Ružinov, a.s. Základná umelecká škola sv. Cecílie
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007861
300,00 € Stela Manova Agentúra na podporu výskumu a vývoja
4. Jún 2023
Autorská zmluva o dielo
1022007907
300,00 € Petr Nachtigall Agentúra na podporu výskumu a vývoja