Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Jún
2021
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/99/21/06/07 uzatvorená podľa ust. § 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“)
171/UNB/2021
33 059 379,92 € Univerzitná nemocnica Bratislava BFF Central Europe s.r.o.
17.
Jún
2021
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071P364 zo dňa 18.07.2018
625/2021
3 905 143,33 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
17.
Jún
2021
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041N031-421-19 zo dňa 10.5.2019
624/2021
2 149 894,80 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Ľubotín
17.
Jún
2021
rámcová dohoda
7811/2020/5400/006
1 922 208,00 € DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
17.
Jún
2021
Rámcová dohoda č. 2021/512 - Opravy a ošetrovania prívesov, návesov a podvalníkov
6900000497
1 591 900,00 € KONŠTRUKTA - Defence, a.s. Úrad pre investície a akvizície MO SR
16.
Jún
2021
PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
119/2021/7.7
1 200 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Ministerstvo životného prostredia SR
17.
Jún
2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2021-004028
1 127 605,31 € Obec Červenica Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17.
Jún
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
305/2/2021/ZZ
1 088 380,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Veľká okružná 1022/2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24, Partizánske v zastúpení Správa majetku mesta, n.o., Partizánske Štátny fond rozvoja bývania
17.
Jún
2021
Pokyn na zmenu č. 57 k ZM/2016/0464 - D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec
PZ/2016/0464/0057
899 377,86 € Združenie D3 Čadca, Bukov (vedúci člen: STRABAG s.r.o.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16.
Jún
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302011AKW5-11-44
619/2021
854 360,48 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Prešovský samosprávny kraj
16.
Jún
2021
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK IMRK2-2017-000572
650 000,00 € Mesto Medzilaborce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
16.
Jún
2021
DODATOK K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R08701D02
492 212,10 € StarDOS n.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva č. 017/1/2019/52
1/017/156/2021
471 600,00 € Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
17.
Jún
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPUO
105/97/2021/ZZ
470 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Vígľašská 3111/17, Bratislava v zastúpení Správca s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
16.
Jún
2021
Kúpna zmluva
POZ 336/2021
450 576,00 € MEDITRADE spol. sr.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
17.
Jún
2021
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci
322/2018-2060-2230-R339-ZZ-1
322 135,00 € TEPRON spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Jún
2021
DODATOK Č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021I018-221-10 zo dňa 22.11.2017
623/2021
320 970,04 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Závod
16.
Jún
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D02_SEP-IMRK2-2019-003161
317 095,98 € Obec Jarovnice Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
17.
Jún
2021
D o d a t o k č. 12 k Zmluve o nájme nehnuteľností, nebytových priestorov, majetku a prevode s tým súvisiacich práv a povinností
D o d a t o k č. 12 k Zmluve o nájme nehnuteľností, nebytových priestorov, majetku a prevode s tým súvisiacich práv a povinností
301 804,48 € Železnice Slovenskej republiky NOVAPHARM, s.r.o.
17.
Jún
2021
Zmluva o doručovaní periodickej tlače
1443/2020
300 000,00 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. Slovenská pošta, a. s.