Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Dodatok č.6
457/2024
13 038 259,09 € Základná škola MESTO DETVA
16. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 045/02I02-29-V01/2024
1261/B800/2024
6 107 851,53 € Slovenské národné divadlo Ministerstvo dopravy SR
16. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 1298/CC/23 - na financovanie viacerých investičných akcií
817/2024
5 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s., Mesto Martin
16. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
072NR660017
5 000 000,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Bory, Bory 84, 93587
15. Júl 2024
Rámcová dohoda č. 748/2024 na poskytovanie záhradníckych prác - ,,Výsadba a povýsadbová starostlivosť o vybrané vegetačné prvky“
748/2024
4 547 752,32 € PROFI-GARDEN, s.r.o. Mesto Žilina
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 111/02I02-29-V01/2024
1253/B800/2024
4 209 421,01 € Mesto Žiar nad Hronom Ministerstvo dopravy SR
16. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
MZP-PSK-401202FPV5
3 371 976,26 € Obec Pata Ministerstvo životného prostredia SR
15. Júl 2024
Zmluva o dielo - Sanácia spodnej stavby, podhľadu nosnej konštrukcie a vnútornej rímsy mosta ev. č. R1-033 Lehota
ZM/2024/0336
3 029 547,53 € STRABAG s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
16. Júl 2024
Zmluva o úvere č. 325/CC/24
1236/2024
3 000 000,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mesto Trenčín
16. Júl 2024
Kúpna zmluva
4891/2024/LSR
2 255 000,00 € HOLZWOOD s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie
15. Júl 2024
Realizačná zmluva č. SVO-RVO2-2024/000639-009
150-6937/2024-981
1 750 272,00 € č. 1 Alistiq, s.r.o., č. 2 TPA AUDIT, s.r.o., č. 3 beluga, s.r.o. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
15. Júl 2024
Dodatok č.1 k ZoD - Činnosť stavebného dozoru pre projekt NSMHD2
20024/024
1 544 301,00 € METRO Bratislava a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
16. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 9701/0022/2024
9701/0022/2024
1 520 903,39 € EURO-ŠTUKONZ a. s. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. Júl 2024
Zmluva o dielo
256/2024
1 373 073,84 € Metrostav Slovakia a.s. Národný ústav detských chorôb
16. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 043NR600005
043NR600005
1 261 784,24 € Obec Nýrovce Pôdohospodárska platobná agentúra
16. Júl 2024
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPKZP-PO1-SC141-2020-65/01
1 170 506,22 € Slovenský hydrometeorologický ústav Ministerstvo životného prostredia SR
15. Júl 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 1/2024-FINO
1130001978
1 159 931,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16. Júl 2024
Delimitačný protokol o prevode funkčných miest a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2024 č. 1/2024-FINO
2024/734
1 159 931,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ministerstvo financií SR
15. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí NFP č. MZP-PSK-401202FKC8
MZP-PSK-401202FKC8
1 136 002,12 € Obec Vrakúň Ministerstvo životného prostredia SR
16. Júl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 037/02I02-29-V01/2023
1254/B800/2024
1 046 964,99 € Obec Žemberovce Ministerstvo dopravy SR