Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
27.
Jún
2022
Realizačná zmluva
SE-VO1-2022/003871-012
20 946 638,40 € Telegrafia, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky
27.
Jún
2022
Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č.D/99/22/06/02
461/2022
6 091 810,75 € BFF Central Europe s.r.o. Univerzitná nemocnica Martin
27.
Jún
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021Q262-211-17 zo dňa 17.12.2018
23/2022
2 397 769,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Domov sociálnych služieb "SLATINKA"
27.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku v civilnom letectve z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v roku 2022
1060/BE10/2022
2 120 344,00 € Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2022 uzatvorená podľa § 106 odsek 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0393/2022
2 080 098,00 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
27.
Jún
2022
AMENDEMENT 1 TO AGREEMENT FOR CONSTRUCTION SUPERVISION
0303T.19
1 719 754,00 € AFRY CZ s.r.o. Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen
27.
Jún
2022
Zmluva o dielo
31/O/22
1 571 204,53 € DOSA Slovakia, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica so sídlom v Považskej Bystrici
27.
Jún
2022
Rámcová dohoda č. 2022/520 - Mobilné riadiace stanovište - Inžiniersko Leteckej Služby (MORIS-ILS)
6500000597
1 286 998,07 € ARMEA, s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
27.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031CFB4
Z312031CFB4
1 277 881,02 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031CFB4
Z312031CFB4
1 277 881,02 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27.
Jún
2022
Zmluva o záruke č. 563/CC/22
673/2022
1 109 760,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s., Mesto Martin
27.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
78/2020-2060-2230-AZC8
1 006 000,00 € PRVÁ KÚPEĽNÁ a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
27.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 2022/214 - Športová výstroj
6200003100
774 758,30 € Fintex, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
27.
Jún
2022
Dodávka a realizácia stavebných prác
202200267/2022
760 800,00 € SOAR sk Mesto Holíč
27.
Jún
2022
Zmluva o úvere
555/CC/22
759 000,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Obec Buzica
27.
Jún
2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021M652-223-14
1458/2022
684 332,46 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Stredná odborná škola technická
27.
Jún
2022
Kúpna zmluva č. 2022/208 - termobielizeň
6200003096
680 346,40 € Fintex, s.r.o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
27.
Jún
2022
Zmluva o poskytnutí príspevku v civilnom letectve z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v roku 2022
1063/BE10/2022
632 202,00 € Letisko Košice – Airport Košice, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
27.
Jún
2022
Zmluva o úvere - Municipálny úver - Universál
140/014/22
600 000,00 € Prima Banka Slovensko, a.s. Obec Hrochoť
27.
Jún
2022
Zmluva o dielo č. 20220607
20220607
597 053,88 € NOVICOM s.r.o. Obec Veľký Horeš