Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
28.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
0063/2022 (TUKE-1/2022-DOT)
46 605 514,00 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
27.
Január
2022
Zmluva o dielo - Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021
42/2022-PR
14 239 613,16 € stengl a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
28.
Január
2022
ZMLUVA o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
2/2022/UVLF
12 490 547,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
27.
Január
2022
Zmluva č. MK-1/2022/M o poskytnutí príspevku štátu zo štátneho rozpočtu na rok 2022 uzatvorená podľa § 29 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
MK-1/2022/M
12 010 000,00 € Ministerstvo kultúry SR Audiovizuálny fond
28.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie na rok 2022
ZML 2/2022 RE
8 757 137,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Katolícka univerzita v Ružomberku
27.
Január
2022
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny
12217/2022-M_ODP 6671/2022
2 295 157,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
28.
Január
2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BGG8-74-73
116/2022
2 196 037,03 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Kráľová pri Senci
27.
Január
2022
RD o poskytovanie technickej podpory softvérových produktov IBM, nákup nových softvérových licencií IBM a súvisiacich služieb
ZML_61_2022
1 712 740,26 € Asseco Central Europe, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
28.
Január
2022
Zmluva o úvere
500/671/2021
1 460 040,00 € SWOT spol. s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
27.
Január
2022
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb
0301/0003/22
1 408 132,61 € PRIMA INVEST, spol. s r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
27.
Január
2022
Záložná zmluva č. 400/355/2021
400/355/2021/ZZ
1 251 393,00 € Obec Žemberovce Štátny fond rozvoja bývania
27.
Január
2022
Záložná zmluva č. 600/281/2021
600/281/2021/ZZ
1 055 028,00 € Obec Vinica Štátny fond rozvoja bývania
28.
Január
2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z-302051P892-511/512-28 zo dňa 06.05.2019
120/2022
977 715,79 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Pro Tatry, o. z.
27.
Január
2022
Rámcová dohoda č. UPJŠ – 22/2022 - Laboratórny a zdravotnícky spotrebný materiál“, časť D: Špeciálny a sterilný zdravotnícky a laboratórny materiál
UPJŠ - 22/2022
880 550,00 € FISHER Slovakia, spol. s r.o Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
28.
Január
2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZML/1054/2010 o poskytovaní služieb Nezávislého znalca
DZM/1054/2010/0002
799 583,38 € CGI IT Czech Republiky s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
28.
Január
2022
Záznamový systém audio a video signálu s kamerami z prevádzky HDV
1100044339/71971/2021-S31
647 064,00 € NEXTRAIL a.s. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
28.
Január
2022
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
803/415/2021/ZZ
645 590,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, adresa: Trieda SNP 283/54, 56, 58, Košice v zastúpení BYFOS, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
28.
Január
2022
Čiastková zmluva č. 1/2022 k Rámcovej dohode č. 50/RZ/2019 z 9.9.2019 o poskytnutí služby
2/RZ/2022
558 000,00 € Filmové laboratoře Zlín, a. s. Slovenský filmový ústav
28.
Január
2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041S495-421-19 zo dňa 18.2.2019
121/2022
506 123,11 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
28.
Január
2022
Kúpna zmluva
447/2021/LSR
500 000,00 € PRP, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Horehronie