Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy
2196/AJ00/2023
351 293 151,56 € Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Ministerstvo dopravy SR
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081DTG4
Z312081DTG4
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031DNK2
Z312081DTG4
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. December 2023
Rámcová dohoda na zabezpečenie stravovania zamestnancov úradu ŽSK a jeho OvZP prostredníctvom stravovacích poukážok v elektronickej forme č. 776/KRÚ/2023
776/2023/KRÚ
23 213 497,37 € Up Déjeuner, s.r.o., Tomášiková 64A, Bratislava Žilinský samosprávny kraj
4. December 2023
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071S146 zo dňa 26.11.2018
4070/2023
16 748 154,26 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
4. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve MAFSFUZ00004
MAFSFUZ0000401
15 907 000,00 € National Development Fund II., a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
4. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. IROP-VZ-302011APA2-121-48-1 a č. IROP-VZ-302011T796-121-12-1
4469/2023
8 297 360,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ARRIVA Trnava, a. s.
4. December 2023
DODATOK č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja č. 202212-ZPVVI-CSČ SAV
DODATOK č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja č. 202212-ZPVVI-CSČ SAV
7 434 503,28 € Slovenská akadémia vied Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied, v.v.i.
4. December 2023
Rámcová dohoda o dodávke zemného plynu
2041/2023
5 071 505,78 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nitriansky samosprávny kraj
5. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2022/1176
2022/1176-2
3 718 727,63 € COLAS Slovakia, a.s. Trenčiansky samosprávny kraj
5. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302011K748-121-12 zo dňa 12.11.2018
4488/2023
2 824 513,36 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky eurobus, a.s.
4. December 2023
Z M L U V A č. 230088 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
2023-086
2 477 676,00 € Environmentálny fond Obec Konská
5. December 2023
Zmluva č. /0082/2023 o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
/0082/2023
1 959 532,55 € Cesta von Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
4. December 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M922-421-19 zo dňa 6.5.2020
4463/2023
1 900 466,75 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. skratka obchodného mena TVK a.s. Trenčín
4. December 2023
Zmluva o termínovanom úvere č. 1504/2023/UZ
1006/2023/OSM
1 900 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Liptovský Mikuláš
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie
23022808U01
1 764 462,00 € Enviromentálny fond Obec Bory, Bory 84, 93587
5. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021BTN8-211-78 zo dňa 20.10.2022
4487/2023
1 561 451,54 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nitrianska Blatnica
4. December 2023
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
78/2020-2060-2230-APT1-ZZ-1
1 495 883,33 € Syráreň Havran, a.s. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
5. December 2023
Zmluva č. 230221 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie
72/2023
1 479 397,00 € Environmentálny fond Obec Jamník
4. December 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011X412-121-48 zo dňa 13.4.2022
4464/2023
1 414 030,70 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Púchov