Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke 16/2024 uzatvorená v súlade s ust.§ 659 a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
24/2024/ŠVPS/RTV/16/2024
0,00 € Poľovnícky spolok BEREK Bačka Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov
24. Máj 2024
Zámenná zmluva na výmenu pozemkov
Zámenná zmluva
0,00 € Rímskokatolícka cirkev Obec Michal nad Žitavou
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke priestoru na užívanie
8/2024
0,00 € Materská škola Železničná 74 Základná umelecká škola Imra Weinera Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica
24. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
215/2024/KRÚ
0,00 € Žilinský samosprávny kraj Mgr. Radoslav Kozák, PhD.
24. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k zmluve číslo 2012KU514
CRZ-9312823
0,00 € PROMYS soft, s.r.o. Centrum sociálnych služieb
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke biochemického analyzátoru
52/2024
0,00 € BioVendor Slovakia, s.r.o. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
24. Máj 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
33-2024
0,00 € Euro Dotácie, a.s. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/35-1
0,00 € CIVA s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení odbornej stáže
zmluva-staz-ruzomberok-2024
0,00 € Hornonitrianske múzeum v Prievidzi Katolícka univerzita v Ružomberku
24. Máj 2024
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
05/2024
0,00 € Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici
24. Máj 2024
Zmluva o nájme
497/2024
0,00 € Mesto Dolný Kubín Terézia Janceková
24. Máj 2024
Zmluva o odbere elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zariadenia na výrobu elektriny z malého zdroja ...
SSE MZ 011/2024
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Čekovce
24. Máj 2024
Zmluva o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
37/104001/24/D/PC
0,00 € Ing. Oliver Lohaj Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
24. Máj 2024
Nájomná zmluva
37/2024
0,00 € Technické služby Starého Mesta, a.s. MLP - Keramika, Ľuboslav Pohronský
24. Máj 2024
Dodatok k dohode §19b - NP
24/23/19B/24-1
0,00 € La casa, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
24. Máj 2024
Zmluva o výpožičke 38/2024 uzatvorená v súlade s ust.§ 659 a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
39/2024/ŠVPS/RTV/38/2024
0,00 € Poľovnícke združenie Sova Streda nad Bodrogom Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov
24. Máj 2024
Kúpna zmluva "školský program" na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich uzavretá podľa ust. § 409 a násl. Obchodného zákonníka medzi účastníkmi.
7/2024
0,00 € Valman, s.r.o. Obec Čekovce
24. Máj 2024
Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb - dohoda o prevzatí dlhu
Z24/024
0,00 € MH Invest II, s. r. o. Slovak Telekom, a.s.
24. Máj 2024
Zmluva o spolupráci KIS č. 4/2024
805/2024
0,00 € Mesto Trenčín Rímskokatolícka cirkev, farnosť
24. Máj 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb a zabezpečení povinností ochrany pred požiarmi
ZML_205/2024
0,00 € Peter Gula Mesto Svidník