Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
11.
Máj
2021
Licenčná zmluva č. 13/2021-OKVD-GIS
1130001495
0,00 € Región Gron - Oblastná organizácia cestovného ruchu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/41/54E/2874
0,00 € Ivan Kočiš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
Máj
2021
Zmluva o spolupráci pri distribúcii balíčkov pohody
462021
0,00 € NADÁCIA AGEL Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/03/54E/1333
0,00 € Martina Pucherová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
11.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
21/21/54E/2936
0,00 € Martin Čajka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
11.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/13/54E/1581
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mgr. Andrea Blajsková
11.
Máj
2021
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/69/2017
0762/2017-D2
0,00 € Základná škola Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
12.
Máj
2021
Zmluva o nájme nebytového priestoru
CP-BA_ZM_CPBA-ON-1-003-2021-NJ_2021
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ministerstvo vnútra SR (CP Bratislava)
12.
Máj
2021
Príloha č. 1_2021_W k Zmluve č. PO_2021_703017_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
377_2021 Príloha č. 1_2021_W k Zmluve č. PO_2021_703017_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Pichnarčík Milan Ing.
11.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/41/54E/2834
0,00 € Bc.Michal Hudák - mladší Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
Máj
2021
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (A)
21/41/54E/2840
0,00 € Ján Švihura - FARO Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
12.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/09/54E/910 zo dňa 14.05.2020 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých z
Dohoda o ukončení dohody č. 20/09/54E/910
0,00 € Miroslav Podlucký Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
12.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/37/54E/3595
0,00 € Erik Onofrej Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12.
Máj
2021
D O H O D A číslo: 21/03/54E/1291 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pre
21/03/54E/1291
0,00 € Ján Siekela - NIRA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
12.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/12/54E/2041
0,00 € Dávid Kováč Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza
11.
Máj
2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
88335/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lechnica
11.
Máj
2021
DOHODA číslo: 21/37/54E/3390 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“–Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
DOHODA číslo: 21/37/54E/3390
0,00 € Matúš Baldovič Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
12.
Máj
2021
„Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
21/27/54E/1103
0,00 € Ivana Zúbeková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
12.
Máj
2021
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/002080-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020-002080-001_2021
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Veľké Držkovce
12.
Máj
2021
Nájomná zmluva č. 13/2021
190010/058/2021
0,00 € Ing. Peter Drábik, PhD., MSc. Ekonomická univerzita v Bratislave