Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2023/00093
282
24,00 € Štefan Franc Obec Radobica , Radobica č. 124, 972 48
4. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
PR_12M_50069
27,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Dolný Kubín
4. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
J/18/2023
30,00 € Obec Valaská Darina Nikolajová
4. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
J/19/2023
30,00 € Obec Valaská Darina Nikolajová
4. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby poskytovanú neverejným poskytovateľom
ZS2023147/OVS
31,50 € Občianske združenie Dôstojnosť Horné Štitáre Mesto Žarnovica
4. December 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA
HM101/2023
33,20 € Matúš Podracký Obec Valaliky
4. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. ZML.2007/0100291
115/2023
36,51 € Kollárova Elena Obec Kopčany
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
220-1130VT/2023-005
38,07 € Jarmila Czibulová, rod. Hlavturová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
KÚPNA ZMLUVA A ZMLUVA O ZVERENÍ ĎALŠIEHO MAJETKU DO SPRÁVY
220-1130VT/2023-006
38,07 € Eva Mikitová, rod. Hlavturová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
4. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/683/2023
40,00 € Obec Moravany nad Váhom Eva Orviská
4. December 2023
Dohoda o použití SCMV
21.mpr-24-174/2023
42,62 € Róbert ROZGONYI Ministerstvo obrany SR
4. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
1231/2023
45,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Katarína Mitrengová
4. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
1232/2023
45,00 € Príspevková organizácia TES Čierne Anna Purková
4. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
02/12/2023
45,00 € Sociálny podnik mesta Senica, s. r. o. Jaroslav Závodský
4. December 2023
darovacia zmluva č. 61/11/2023
2023/SŠRK2
46,96 € MONDI SCP, a.s. Spojená škola
4. December 2023
Darovacia zmluva č. 70/11/2023
00013/2023-452/12/19
46,96 € Mondi SCP, a.s. Škola umeleckého priemyslu, Scota Viatora 6, Ružomberok
4. December 2023
Darovacia zmluva
39/11/2023
46,96 € Mondi SCP, a.s. Centrum poradenstva a prevencie
4. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/231/2023
50,00 € Obec Lehota Jaroslav Šášik, JUDr.
4. December 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
INT133/2023
50,00 € Helena Funtaliová Obec Valaliky
4. December 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti- notebooky
13/2023
65,51 € Kooperatíva Základná škola s materskou školou Móra Kóczána s vyučovacím jazykom maďarským - Kóczán Mór Alapiskola és Óvoda, Komenského 555, Zlatná na Ostrov