Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/04/54E/1234
0,00 € Loránt Zalka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/07/54E/933
0,00 € Eva Maněnová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
17.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/28/54E/1302 zo dňa 25.06.2020
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/28/54E/1302 zo dňa 25.06.2020
0,00 € Mgr. art. Mária Petrisková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Brezno
17.
Máj
2021
Opatrenie 1 a 3 rok 2021 február a ďalšie mesiace
21/39/54E/445
0,00 € Art Európa EU, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
17.
Máj
2021
Kolektívna zmluva pre štátnych zamestnancov na rok 2021
PUSR-2021-062
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 
17.
Máj
2021
Kolektívna zmluva na rok 2021
Spr. 321/21
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu zamestnancov justície v SR pri OS Nové Zámky Okresný súd Nové Zámky
17.
Máj
2021
Kúpna zmluva č. 294-295-II 3-O-OZ25-2021
5407/2021/LSR
0,00 € Globwood s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
17.
Máj
2021
Príkazná zmluva
PZ 2021/083
0,00 € Delina Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
17.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/45/54E/746
0,00 € Róbert Gočik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
17.
Máj
2021
D O H O D A o ukončení dohody č. 20/03/54E/1386 zo dňa 06.05.2020
20/03/54E/1386
0,00 € Anton Kozák - AK - servis Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/20/54E/687
0,00 € Jana Slosarčíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/45/54E/742
0,00 € Miroslava Oleňová - MIRKA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
17.
Máj
2021
Dohoda o spoločnej hmotnej zodpovednosti
ŠOP SR-Z/82/2021
0,00 € Ing. Zuzana Streberová Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/13/54E/1589
0,00 € Dušan Kopecký - Reklama centrum Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
17.
Máj
2021
Dohoda č. 21/10/54E/757
Dohoda č. 21/10/54E/757
0,00 € Anton Kmeť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
17.
Máj
2021
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena č. 209/2019-OPDR
74/2021/ŠLTANAP
0,00 € Ján Ostroha Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
17.
Máj
2021
DOHODA č. 21/15/54E/1352 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
21/15/54E/1352
0,00 € Ladislav Sokol ŠPORT PLUS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
17.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/45/54E/768
0,00 € Miriama Juhásová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov
17.
Máj
2021
Opatrenie 4 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/27/54E/1138
0,00 € Šípka Jozef Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
17.
Máj
2021
Opatrenie 2 rok 2021 január a ďalšie mesiace
21/40/54E/1140
0,00 € Samuel Karchňák Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou