Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
CRZ/495/2024
0,00 € Mesto Trebišov R&R AutoŠkola s. r. o.
21. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
132/2024/OP
0,00 € PROCAR a.s. Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
202410
0,00 € Peter Galko Obec Veľké Orvište
21. Máj 2024
Nájomná zmluva č.03729/2023-PNZ -P41393/23.00 - Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji
03729/2023-PNZ -P41393/23.00
0,00 € Spojená škola, ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji Slovenský pozemkový fond
20. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 108/K/24
108/K/24
0,00 € Správa mestskej zelene v Košiciach Dagmar Alterová
20. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2024
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2024
0,00 € Základná škola s materskou školou, Križovany nad Dudváhom 250 Mgr. Peter Hutta
20. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
403/2024
0,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
20. Máj 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov KD Nezbudská Lúčka
27/2024
0,00 € Obec Nezbudská Lúčka, Nezbudská Lúčka 130,013 24 Nezbudská Lúčka Ľubica Pučková. Krasňany 120, 013 03 Krasňany
21. Máj 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9943333927
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 9943333927
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Nitra
20. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-048-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
20. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
200/24
0,00 € Základná škola, Ulica mieru č. 1235, Bytča VRBATA s.r.o.
20. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Poša
20. Máj 2024
zmluva o zájazde
4/2024
0,00 € WACHUMBA ck, s.r.o. Cestovná kancelária Základná škola, Hurbanova 128/25, Stará Turá
21. Máj 2024
Dohoda o zabezpečení povinnej prevádzkovej praxe
131/2024/OP
0,00 € MICHAL ŠMOL Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok
21. Máj 2024
Dodatok č. 00489/2024-PNZ -P40281/22.01 - Mgr. Jozef Hančák
00489/2024-PNZ -P40281/22.01
0,00 € Hančák Jozef Mgr. Slovenský pozemkový fond
21. Máj 2024
Zmluva o výpožičke č. M04/2024
M04/2024
0,00 € Ladislav Völgyi Novohradské múzeum a galéria
21. Máj 2024
Dodatok k NZ č. 00318/2024-PNZ -P46315/08.02 - Obec Hôrky
00318/2024-PNZ -P46315/08.02
0,00 € OBEC Hôrky Slovenský pozemkový fond
20. Máj 2024
Dohoda o ukončení Dohody o zverení služobného psa do osobnej starostlivosti
HZS_ZM_120-2024_2024
0,00 € npor. Jozef Šuliga Horská záchranná služba
20. Máj 2024
Alžbeta Kapitánová - reštitúcia - žiadosť o uzatvorenie zmluvy o bezodplatnom prevode
01217/2024-PRZ0065/24-00
0,00 € Alžbeta Kapitánová Slovenský pozemkový fond
20. Máj 2024
kúpna zmluva
067/2024
0,00 € BBAU s.r.o. Obec Zlaté Klasy