Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Záložná zmluva č. 400/408/2021
400/408/2021
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Zbehy
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
935/BJ10/2024
0,00 € K-T-S SLOVAKIA PLUS, s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Zmluva o úhrade nákladov
05/05/2024
0,00 € Obec Oravský Podzámok Jakub Ostrihoň
27. Máj 2024
Autorská zmluva o dielo
352024
0,00 € prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc. Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied, v.v.i.
27. Máj 2024
Výpoveď zmluvy s Tcom
072024
0,00 € Tcom Obec Veľký Čepčín
27. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - stavby ,,SO-100 Preložka splaškovej kanalizácie"
582/2024
0,00 € Mesto Martin Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.,
27. Máj 2024
Kúpna zmluva - ŠJ Ostrov
Kúpna zmluva - ŠJ Ostrov
0,00 € TOP-HOLDING s.r.o. Obec Ostrov
27. Máj 2024
Úhrada finančnej zábezpeky podľa VZN č.221
578/2024
0,00 € Neuvedené fyzická osoba
27. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb- konzultačných činností v oblasti riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti
54/2024
0,00 € Cyllium SK, s.r.o. Národný ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. Dolný Smokovec
27. Máj 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
465-A.2-SN-46-ZBVB/2024
0,00 € Ľubica Kašperová Železnice Slovenskej republiky
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
936/BJ10/2024
0,00 € Hotel Anna s.r.o. Ministerstvo dopravy SR
27. Máj 2024
Dohoda o spolupráci
868-24/2024-BA
0,00 € Národný inšpektorát práce Sociálna poisťovňa, ústredie
27. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytového priestoru
19/2024/9
0,00 € Obec Spišské Bystré Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré
27. Máj 2024
Nájomná zmluva
25/2024
0,00 € Mestské kultúrne stredisko Výkup drahých kovov SK s.r.o.
27. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu.
D022/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení ŽILBYT, s.r.o. Mgr.Iveta Káčerová a Tomáš Káčer
27. Máj 2024
Prenechanie bytu do užívania
579/2024
0,00 € Mesto Zvolen fyzická osoba
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2014/02975SC
2014/02975SC
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Sivá Anna
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 00302/02/01/2024.
00302/02/01/2024
0,00 € Mesto Žilina v zastúpení Žilbyt, s.r.o. Štefan Malík
27. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106303/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Kechnec
27. Máj 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb outsourcingu
CE53/2024
0,00 € abepro s.r.o. Divadlo Thália Színház