Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. ZM-23/2021
14/2024
0,00 € IQ ideas,s.r.o. Obec Dolné Zelenice
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výcviku
00023/SOŠLaD/2024/SOP
0,00 € Rettenmeier Tatra Timber s.r.o. Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Hradná 534, Liptovský Hrádok
24. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k zmluve o nájme kompenzačného bytu č. NZ/003/2022/K
2024001406
0,00 € Miklošová Irena Mesto Košice
24. Apríl 2024
Darovacia zmluva
24/4/2024
0,00 € Radovan Janiga Obec Borovce
24. Apríl 2024
Zmluva o odbere použitéhe jedlého oleja
-CRZ-
0,00 € biobio s.r.o. ZŠ s MŠ Horné Orešany
24. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. 27/MSA/2024
36/2024/MSA
0,00 € Ing. Peter Rolný Múzeum vo Svätom Antone
24. Apríl 2024
Zmluva o posk. príspevku na prevádzku posk. sociálnej služby
13/2024
0,00 € Obec Hraň Eurotrend n.o.
24. Apríl 2024
Objednávka č. 0062024
0062024
0,00 € CHETRA SK s.r.o. Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplin a Horný Šariš
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služby č.69/2024
ZO_69/2024
0,00 € Patrícia Zemančíková Turčianske kultúrne stredisko v Martine
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní účtovných služieb
63/24
0,00 € Mgr. Katarína Ráczková REGIÓN HOREHRONIE oblastná organizácia cestovného ruchu
24. Apríl 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
103/2024
0,00 € Ing. Katarína Spodniaková Technická univerzita vo Zvolene
24. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2716/2023-PN zo dňa 21.12.2023 - k.ú. Zobor
215/2024-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Riviera Nitra s.r.o.
24. Apríl 2024
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
72/2024
0,00 € ASO VENDING s.r.o. Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
24. Apríl 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. GT-MPV- 449
6600001592
0,00 € AGROK východ, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
24. Apríl 2024
ZMLUVA č.: 8/1000214491 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
8/1000214491
0,00 € Správa majetku mesta Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
24. Apríl 2024
Zmluva o využívaní služby
306/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Apríl 2024
Dohoda č. 24/41/054/871 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
11/2024
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Vtáčkovce
24. Apríl 2024
dodatok k rámcovej dohode
dodatok č. 1 k 157/04/2022/KE
0,00 € Advokátska kancelária Juristi s.r.o. Správa ciest Košického samosprávneho kraja
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby
305/2024
0,00 € Československá obchodná banka, Mestská časť Bratislava-Petržalka
24. Apríl 2024
Dohoda
044/2024
0,00 € Anton Cicko Obec Zlaté Klasy