Centrálny register zmlúv

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Prenájom nebytových priestorov
JK-11-2023
0,00 € Materské centrum Zornička o.z. Základná škola Janka Kráľa
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
705/2023
0,00 € Mesto Nitra Bc. Katarína Štímelová
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/08/19B/2 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa par. 19b zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch
11/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava SLUŽBY Suchá nad Parnou, s.r.o.
31. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
100940/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Lučenec
31. Marec 2023
Zmluva o prenájme informačných a reklamných tabúľ
BB/012/2023
0,00 € MASLEN s.r.o. Obec Hrochoť
31. Marec 2023
Zmluva o vykonaní dobrovoľnej dražby PDS č.010/1-2023
178/36/2023/UP - Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
0,00 € Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
31. Marec 2023
Zmluva o nájme bytu
KR-2023/159-OcÚ-TI
0,00 € Martina Peštová Obec Krivany
31. Marec 2023
Dodatok č.4 k rámcovej dohode č.1- ZSK/ŠJ/2019
Dodatok č.4
0,00 € Miroslav Maciboba-Miron-EX Základná škola, Komenského 2666/16, Snina
31. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z312081CJJ2
Z312081CJJ2
0,00 € GBO s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
31. Marec 2023
Zmluva o prenájme priestorov č.10/2023 Umelecký súbor Lúčnica
Zmluva o prenájme priestorov č.10/2023 Umelecký súbor Lúčnica
0,00 € Umelecký súbor Lúčnica Divadlo Andreja Bagara v Nitre
31. Marec 2023
Objednávka z Portálu produktov a služieb
100980/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Borský Mikuláš
31. Marec 2023
Dodatok č. 00097/2023-PNZ -P40520/14.01 - Roman Gajdáč a Roderik Gajdáč
00097/2023-PNZ -P40520/14.01
0,00 € Roman Gajdáč a Roderik Gajdáč Slovenský pozemkový fond
31. Marec 2023
Dohoda o platbách-na rok 2023-2024
2/2019
0,00 € Michaela Nováková Správa majetku Košického samosprávneho kraja
31. Marec 2023
Rámcová dohoda
1/2023
0,00 € DMJ MARKET, s.r.o. Gymnázium Cyrila Daxnera
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
NZ2022/V5
0,00 € Obec Klin nad Bodrogom Obec Klin nad Bodrogom
31. Marec 2023
Žiadosť o účasť v akadémii KKP - Kreatívne Centrum Nitra
706/2023
0,00 € Mesto Nitra Kristína Saksonová
31. Marec 2023
dodávka dreviny
9/2023
0,00 € KOSCSÁK TRANS WOOD KFT. Jasov
31. Marec 2023
ZMLUVA
160/2023
0,00 € Emma Gombitová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
31. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta - A24, A91
9/2023 H
0,00 € Anton Ťažký, Polomka Obec Čierny Balog
31. Marec 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
59/2023
0,00 € Obec Šenkvice Libáriková Andrea