Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
29.
November
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/37/010/109
0,00 € Obec Podhorany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
November
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/10/010/67
0,00 € Obec Brunovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
29.
November
2021
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 318-130/95-DUNZ
318-130/95-DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Milan Lazorčák
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/37/54E/4353
0,00 € Peter Plančár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
November
2021
Kúpna zmluva č. 08-08-200-2021
CRZ 6930-2021-LSR
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica Urbárske a lesné spoločenstvo, PS Bolešov
29.
November
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/15/010/64
0,00 € Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
29.
November
2021
Zmluva o poskytnutí pomoci v podobe zabezpečenia online účasti na domácom a/alebo zahraničnom vzdelávacom kurze/tréningu
736/2021/SP-R
0,00 € AGRITOURS Slovakia , Cestovná kancelária, s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
29.
November
2021
Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
ÚVTOS-436/23-2021
0,00 € Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012 Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
29.
November
2021
D o h o d a o skončení dohody č. 21/41/059/33 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D o h o d a o skončení dohody č. 21/41/059/33
0,00 € Helena Palenčárová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
29.
November
2021
Dohoda o zaradení do aktívnych záloh
žpr-281-158/2021-SkPeM
0,00 € Alexander SZENDY Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/37/54E/4323
0,00 € Anton Greš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
November
2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/15/010/34
0,00 € Obec Domadice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
29.
November
2021
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
839639008-4-2021-ZOBZ BA138/2021/0807001-Oz
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR
29.
November
2021
Zmluva o ekologicky nezávadnom zneškodnení infekčného odpadu COVID
C 363/2021 z_009_2021
0,00 € Fecupral, spol.s r.o. Centrum pre deti a rodiny Slovenské nové Mesto
29.
November
2021
Dohoda, § 12 PVHN, medzi organizátorom a úradom
21/37/012/167
0,00 € ANIMA, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
November
2021
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
10-870/21
0,00 € WERNER & Co., s.r.o. Štátne divadlo Košice
29.
November
2021
Servisná zmluva o dielo
SVKPO-74/2021
0,00 € Kone s.r.o. Štátna vedecká knižnica v Prešove
29.
November
2021
Dohoda Opatrenie 2 rok 2021 júl a ďalšie mesiace
21/37/54E/4344
0,00 € Ľubomír Janoško Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
29.
November
2021
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu
22/2021
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave
29.
November
2021
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
A-2021-054
0,00 € Andrej Tušer Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied